Navigácia

Počet návštev: 3387450

Darujte 2% Vašej škole

   

       Stiahnite si prosím tlačivo a poukážte 2% Vašej škole - vyplnené tlačivá odovzdajte vo svojej práci, alebo ich môžete priniesť do školy našej pani ekonómke, príp. odovzdajte spolu s Vaším daňovým priznaním na Daňový úrad - Vyhlasenie-20182__potvrdenie.PDF .    

 ĎAKUJEME :-)

 

Prikladáme prehľad výdavkov za predchádzajúce obdobie - Prehľad.

 

Ak by ste chceli Vašej škole poukázať finančný dar, prosím použite Bankové spojenie na OZ Lipka: 

Slovenská sporiteľňa 
IBAN: SK80 09000000 0001 7961 6955 

V texte platby uveďte prosím účel - "dar"
V prípade potreby vám OZ LIPKA vystaví darovaciu zmluvu. 

Po prihlásení

     Z bezpečnostných dôvodov sa rodič dozvie viac informácií na www stránke až po prihlásení sa (výhradne cez rodičovský prístup). Prihlasovacie údaje žiadajte od svojej triednej p. učiteľky. Tu prikladáme návod ako podpisovať známky a poznámky http://www.triednakniha.sk/#!/videos/410 prípadne aj http://triednakniha.sk/#!/videos/13009. Deti dostávajú vlastný "žiacky" prístup priamo v škole na papieriku, ktorý im dá pani triedna učiteľka.

Zvonenie

Benefity školy

Medzi benefity našej školy patrí  ​už od 1. ročníka až po 9. ročník

 • rozšírené vyučovanie anglického jazyka 
 • rozšírené vyučovanie telesnej výchovy o vyučovanie plávania v našom bazéne 
 • pestrá ponuka rozmanitej krúžkovej činnosti v popoludňajšom čase (vzdelávacie, umelecké, športové)
 • výchova vzťahov k prostrediu: eko-programy
 • sme bezpečná škola: kamerový systém, dochádzkový systém
 • špeciálny pedagóg, psychológ a výchovný poradca
 • detský kútik a herne pre deti v školskom klube
 • možnosť poskytovania desiaty v jedálni, program zdravé ovocie a mliečny program pre deti
 • školská knižnica a pripravujeme školskú zubnú ambulanciu

KNIŽNICA

Navštívte Miestnu knižnicu v budove našej školy. Pani knihovníčky sa tešia na všetky deti, ktoré určite ocenia nielen veľký výber kníh a časopisov, ale aj tiché a krásne priestory, ktoré knižnica na ZŠ Turnianska ponúka malým čitateľom.                                              

Aktuálne oznamy

 • 4. októbra vycestovali žiaci 9.A, 9.B, 8.A a 7.A do Poľska na dôležitú exkurziu - koncentračný tábor v Osvienčime. Chodiť poza ostnaté drôty, vidieť neľudské podmienky, v akých nevinní ľudia prežili svoje posledné chvíle života, či stáť medzi múrmi plynových komôr - bol to silný zážitok, ktorý ostane naveky vpísaný v našej pamäti.

  Na druhý deň pokračovala exkurzia do soľnej bane vo Vieličke, kde mali žiaci možnosť vidieť sochy a kaplnky vytesané priamo zo soli.

  Po hodinovom rozchode v historickom centre Krakova sme sa šťastne vrátili domov. Našťastie. Väčšina židovských detí sa počas druhej svetovej vojny domov nikdy nevrátila ...

 • Pomôž našu školu dostať na vyšší level. Naša škola hrá o plne vybavenú počítačovú učebňu s interaktívnou tabuľou a ty hráš o viac ako 100 skvelých cien. Hlasovanie a viac info na www.NANOVYLEVEL.sk. Ďakujeme, že zahlasujete v projekte,,školská knižnica" a svojim hlasom podporíte našu školu.

 • Včera sa na mimoriadnej brigáde pri príprave chodníka pre prístrešok na bicykle, stretli aj naši mladší žiaci z prvého stupňa: Hugo Hán, Vladko Buček, Tomáš Javor a Leo Bárta zo 4D, asistoval im Marian Skurák z 9A triedy a Lukáš Boškovič z 5A. Ich pracovné nasadenie, podporované občas spoločným spevom, vyústilo do rozšíreného podkladu pre chodník k prístrešku. Neskôr sa k nim pridal aj prváčik Bruno Hán, ktorý vyzbieral väčšie kamene, ale nezľakol sa ani chytiť do ruky rýľ. Dospelý metodický dozor im robila pani učiteľka Pramuková a pán Osuský, ktorý nám veľmi pomáha s ukladaním dlažby a pomohol aj p.Hán.

 • VŠETKOVEDKO

  Veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími

  V novembri opäť zavíta do škôl VŠETKOVEDKO, aby deti mohli ukázať, čo všetko vedia o svete.

  Celoslovenská vedomostná súťaž je špecifická svojím zameraním – nevyžaduje podrobné vedomosti z jedného predmetu, ale prepojenie všetkého, s čím sa deti v škole stretli a čo sa naučili.

  Prihlás sa do 26.10.2018 u svojho triedneho učiteľa a zaplať štartovné 4 €.

  Súťaž sa uskutoční vo štvrtok 29. novembra 2018.

  viac na www.vsetkovedko.sk

 • Z vážnych dôvodov sa krúžok ANJ pre žiakov 2.ročníka presúva na štvrtok a nebude ho viesť Mgr. Gimenézová Anna, ale PhdDr. Hetešová Andrea, ktorá žila a pracovala v USA. Krúžok bude prebiehať v čase od 14.00-16.00. Vedúca krúžku si druháčikov prevezme v oddeleniach ŠKD a po skončení krúžku ich odprevadí späť do oddelení. V iný deň PhdDr. Hetešová viesť krúžok pre iné pracovné povinnosti nemôže. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu. Veríme, že ak je ANJ pre Vaše dieťa prioritou, príjmete túto zmenu. Je nám ľúto, že sme museli pristúpiť k zmene dňa, ale inak by sa krúžok ANJ musel zrušiť. Mgr. Zlata Halahijová, riaditeľka školy.

 • Vedúca krúžku sa zúčastňuje inej plánovanej povinnosti / dvojdňová exkurzia žiakov 8., 9.ročníka/ v zahraničí. Krúžok bude nahradený v mesiaci jún 2019. Ďakujem za pochopenie. Mgr. Eva Nevedelová- vedúca krúžku.

 • pre zdravotné dôvody vedúcej krúžku.Za pochopenie ďakujem. Mgr. Anna Gimenézová

 • Vzhľadom na počasie sa dnes 2.10.2018 začalo v celej budove kúriť, ako aj v bazéne. Prevádzka v bazéne je do 20.00h vrátane teplej vody. Mgr. Zlata Halahijová, riaditeľka školy

 • Rodičia, chceme Vás upozorniť, že z organizačných a bezpečnostných dôvodov, nebudú deti uvoľňované z krúžku, počas trvania krúžku. Preto Vás žiadame, aby ste prišli po dieťa až po skončení krúžku. Ak potrebujete byť s dieťaťom skôr, vyzdvihnite si dieťa ešte pred začatím krúžku. Ďakujeme za spoluprácu. Mgr. Zlata Halahijová- riaditeľka školy.

 • Od 1.10.2018 začínajú na škole prebiehať krúžky. Krúžky školské realizujú učitelia školy. Krúžky externých subjektov realizujú a zabezpečujú lektori/ tréneri/ vedúci týchto subjektov, ktorí zároveň zodpovedajú za preberanie detí z oddelení ŠKD, za odovzdávanie späť po krúžku do oddelení ŠKD a za ich bezpečnosť. Doporučujeme rodičom, aby si uložili kontakt / meno, mobil, mail/ na vedúceho externého krúžku tak, aby v prípade potreby sa vedel rodič s vedúcim externého krúžku skontaktovať.

 • Zdravotné poistenie i pripoistenie za žiaka sme uhradili pre všetkých žiakov školy a zahŕňa poistenie pre činnosti v škole a školské podujatia mimo školy na Slovensku aj v krajinách EÚ. Žiaci našej školy sú všetky teda poistené aj počas krúžkovej činnosti, ak sa jej zúčastňujú na našej škole.

 • Vážení rodičia, milí žiaci. Školský bazén je pripravený na plávanie. Už vo štvrtok tí žiaci, ktorí majú v rozvrhu PLA /plávanie/ prosíme nezabudnúť na plavecký výstroj /plavky, gumenú čiapku, uterák, mydlo/, dievčatá vlásky zagumičkované v copoch...a dobrú náladu spolu so slušným správaním.

 • Milí rodičia, len pripomíname, že v utorok a v stredu sa budú naši prváčikovia fotiť, tak ako bolo avizované už na prvom stretnutí rodičov. V utorok 25.9.2018 od 8.00h sa fotia postupne triedy: 1D, 1E, 1F. V stredu 26.9.2018 sa fotia od 8.00h postupne triedy: 1A, 1B, 1C.

 • V piatok 21. a v sobotu 22. septembra sa uskutočnila prvá brigáda rodičov, učiteľov a žiakov pri realizácii dvoch väčších projektov a úpravy kvetinového záhonu pred školou a Záhradky, ktorá učí.

  Hoci sa nás nezišlo veľa, urobilo sa dosť práce. Pripravili sa základy pre prístrešok na bicykle, kde oba dni pracovali p. Osuský, p. Šebo, p. Richter so synom Filipkom a p.uč. Pramuková a taktiež pomohli Timotej Tipary s mamou a p. uč. Luttmerding.

  Na rozbežisku k skoku do diaľky zase p. uč. Macáková so žiakmi P. Mordelom, R. Šeligom, S. Mihókom a V.Olle pripravovali plochu na pokládku gumených dlaždíc. Pani učiteľka O. Horváthová sa pustila so s týmito žiakmi aj do boja s burinou v záhradke.

 • Vážení rodičia, riaditeľka školy rozhodla, že pre vysoký počet detí sa krúžok ANJ na poukaz pre žiakov rozdeľuje do dvoch popoludní nasledovne:

  ANJ 1.roč.- žiaci 1A,1C, 1D- utorok- 14.00h-15.30h- s Mgr. Mrázovou Erikou

  ANJ 1.roč.- žiaci 1E, 1F- štvrtok- 14.00h-15.30- s Mgr. Mrázovou Erikou

  Ďakujeme za pochopenie

  za vedenie školy

  Mgr. Gabriela Škodová

  zást. riaditeľky školy

 • Vážení rodičia, z dôvodu, že dnes 24.9.2018 p. učiteľka, ktorá mala viesť krúžok anglického jazyka 3.+4. ročník oznámila zrušenie pracovného pomeru na našej škole a prijala ponuku do lukratívnejšieho zamestnania, krúžok sa neotvára. Poukaz Vám syn/dcéra ešte dnes doručí domov. Ponúkame Vám ešte možnosť prihlásiť dieťa do týchto troch krúžkov:

  1/ Nemecký jazyk pre I. stupeň/ štvrtok/14.00h-16.00h/Mgr. Nevedelová Eva

  2/ Volejbal pre I. stupeň/ utorok+štvrtok/ 17.00-18.00h/ Mgra Gájerová Darina

 • Oznamujeme, že krúžky sa rušia z týchto dôvodov: Bojové športy- štvrtok- pre rekonštrukciu a búracie práce priestorov v prístavbe, ktoré sa budú pripravovať pre materskú škôlku a začnú v utorok 25.9.2018 a Atletický krúžok pre nízky záujem žiakov. Ďakujeme za pochopenie. Mgr. Zlata Halahijová- riaditeľka školy

 • 1. BENI dance /BENITIM/- pondelok + piatok 14.00-15.00

  2. ŠPORTMANIAK /BENITIM/ I.skupina- utorok + štvrtok 14.00-15.00 1.+2.ročník

  ŠPORTMANIAK /BENITIM/ II.skupina- utorok + štvrtok 15.00-16.00 3.+4.ročník

  ŠPORTMANIAK /BENITIM/ škôlkari- utorok + štvrtok 16.30-17.30

  3. ANGLOspeaker pre deti od 6 rokov I.level- pondelok + streda 14.30-15.30

  4. ANGLOspeaker pre deti od 6 rokov II.level-pondelok + streda 15.30- 16.30

  5. BAZÉN- plávanie pre 1.ročník- utorok + štvrtok 14.00-15.00

  p. Dana Becová

 • V rámci krúžku sa naučíme najprv základy háčkovania, pretože to nám poskytne veľa možností na rôzne drobné projekty tak, aby na cca každej druhej hodine sme mali hotový konkrétny výrobok, ktorý budú môcť dievčatá používať, napr. pri učení základnej retiazky si vyrobíme náramok, pri učení krátkeho stĺpiku si vyrobíme mašličku do vlasov a pod. Neskôr budeme robiť s textilom, papierom, bižutérnym kovom, lepené dekorácie na stromček, vyrobíme si štýlové pohľadnice, taštičku na mince, gumičky do vlasov, brošne, mini zvieratká..., bude to závisieť aj od dievčat v čom budú chcieť pokračovať.

 • Milí rodičia a žiaci, ak sa chcete prihlásiť na krúžok na poukaz, prosím nezabudnúť, najneskôr v piatok 21.9.2018 odovzdať škole prihlášku+ vzdelávací poukaz /podpísané rodičom/, ak ste tak už neurobili. Ďakujeme za spoluprácu. Mgr. Zlata Halahijová- riaditeľka školy

 • Milí rodičia, ak máte chuť, čas, energiu pomôcť škole pri pokladaní povrchu doskočiska na školskom ihrisku a osadení altánu nad stojiskom bicyklov, ste vítaní. Termín: piatok 21.9.2018 od 15.00h a v sobotu od 8.30h. Miesto stretnutia: vrátnica školy. Ďakujeme vopred každému, kto príde pomôcť urobiť prostredie našej školy pre naše deti lepším. Mgr. Zlata Halahijová- riaditeľka školy.

 • MAKSÍK tento rok oslávi svoje 10. narodeniny a pri tejto príležitosti odmení svojich Maksáčikov 10. výnimočnými cenami. Je tu znova možnosť riešiť zaujímavé a netradičné úlohy, hlavolamy, zašifrované úlohy z matematiky iným spôsobom. Najúspešnejší riešitelia dostanú diplom s titulom Najmúdreší Maksáčik a peknú cenu. Každý riešiteľ, ktorý sa zapojí aspoň do troch kôl súťaže a nezíska diplom najmúdrejšieho Maksáčika, dostane diplom s titulom Múdry Maksáčik a malý darček. Rozhodnutie zapojiť sa do súťaže môžete spraviť až potom, ako si úlohy prezriete, prípadne skúsite vyriešiť. Váhajúci alebo nesmelí žiaci môžu súťažiť vo dvojici. Tento variant je vhodný, lebo vo dvojici platí každý iba 4,75 €.

 • Oznamujeme, že krúžok s Mgr. Bartekovou Barborou sa otvára iba pre žiakov 3.-9.ročníka, prosíme tak rodičov žiakov 1.+2.ročníka vybrať si iný krúžok. Zmenu je potrebné nahlásiť mailom na adresu triednej učiteľky žiaka, ktorá zmenu na pokyn zákonného zástupcu /teda výhradne s jeho súhlasom/ vykoná. Za pochopenie ďakuje vedúca krúžku Mgr. Barbora Barteková.

 • Deti nasávajú jazyk pomocou hudby a hier, pomocou zábavných činností, výučba prebieha výlučne v angličtine a sú zamerané na konverzáciu. Výučba prebieha pod vedením certifikovaných lektorov. Prihláste sa na nezáväznú ukážkovú hodinu, ktorá bude 19. septembra 2018 o 15.00h v priestoroch ZŠ Turnianska.

  email: jarovce@helendoron.sk

  mob.: 0908 73 73 72

 • Krúžok ATLETICKÝ vedený metodikou olympijského víťaza p. Mateja Tótha bude spoplatnený. Ak ste už vypísali na prihlášku Vášmu dieťaťu tento krúžok a nechcete aby ho absolvoval po zverejnení údajov o platbe, stačí keď ho preškrtnete a napíšete iný Vami vybraný krúžok a takto odovzdáte spolu so vzdelávacím poukazom škole.

  Platy členského poplatku od 1.10.2018 ŠAMT sú nasledovné:
  mesačne - celková suma 216,00€ (mesačne 24 €) - bez zľavy
  polročne - celková suma 205,20€ (1. splátka 91,20€ a 2. splátka 114,00€)
  - zľava 5 %
  ročne - celková suma 194,40€ - zľava 10 %

 • Upozorňujeme rodičov, že prihlášku na krúžok ,,NA POUKAZ" je potrebné odovzdať spolu so VZDELÁVACÍM POUKAZOM, ktoré Vám deti domov priniesli v utorok 11.9.2018. Prosím nezabudnite obe tlačivá podpísať- stačí podpis jedného zákonného zástupcu. Ak odovzdáte prihlášku bez poukazu, bude Vám ju musieť tr. učiteľka/ vedúca krúžku vrátiť späť a prevziať až spolu so vzdelávacím poukazom. Bez neho je prihláška na poukaz NEPLATNÁ.

 • viď. záložka Krúžky na poukaz- atletický, nemecký jazyk

  viď. záložka Krúžky na platbu- šach, Fero Turák, bojové športy

  zmeny urobené dňa 10.9.2018 sú označené červene pre rýchlu orientáciu

 • Upozorňujeme na zmenu: krúžok s pani učiteľkou Mgr. Mrázovou Erikou ANJ/ 1.ročník bude v utorok, nie v stredu.

 • Žiaci 9.a a 9.b navštívili na začiatku nového šk.roka Bratislavský hrad, z ktorého si na začiatku exkurzie pozreli scenériu časti Bratislavy, ktorá je ich domovom - Petržalku. Potom sa oboznámili s históriou rekonštrukcií hradu a nakoniec navštívili Výstavu realizovanú pri príležitosti stého výročia vzniku ČSR. Oboznámili sa s historickými faktami a postupnými zmenami, ktorými prechádzala naša republika. Výstava bola zaujímavá s veľkým množstvom informácií a exponátov.

 • Milí rodičia ,žiaci a pedagógovia.Je nás takmer 700...pre uľahčenie vstupu do školy sme pri vstupe inštalovali ďalší prístroj na používanie čipu. Budú otvorené obe vstupné brány dokorán (obe krídla). Verím,že táto zmena prispeje k rýchlejšiemu vstupu detí do školy. Nový vstup je pre starších žiakov od 4 ročníka, pôvodný vstup - bližší k okienku je určený pre žiakov prvého až tretieho ročníka Halahijová

 • Milí rodičia, kolegovia, dnes som opätovne požiadala o riešenie rekonštrukcie okien v prístavbe a urýchlenie začatia rekonštrukcie v týchto priestoroch. Ďakujem pánovi Vrbičanovi za odborné posúdenie stavu okien,využijeme ho pri ďalšom riešení. Verím sa všetko v blízkom čase podarí vyriešiť . V núdzovej situácii máme v škole k dispozícii priestory odborných učební. Nestotožňujem sa s názormi niektorých, aby sme do maximálneho počtu naplnili počty v triedach a tým znížili ich počet tried. O ďalšej situácii situácii budeme informovať. Halahijová

 • Oznam Z dôvodu zatekania do triedy sa trieda 9.B bude až do odvolania vyučovať v učebni náboženstva. Infomujeme,že závada bola riadne nahlásená, oprava bola nalplánovaná MČ Petržalka na najbližšie mesiace.Ide o trakt B 3. Len nedávno bola vykonaná oprava strechy v trakte A nad jedálou.....zajtra bude vykonaná obhliadka havarijného stavu pracovníkmi školského strediska služieb.

 • Dňa 6.9.2018 sa o 14.00h vykoná vstupný ľahký písomný testík do šachových krúžkov. Stretneme sa vo vestibule. Prosíme záujemcov o tento krúžok priniesť si preto so sebou pero, alebo ceruzku. Prihláste sa vo vestibule u. pána Jánoša- vedúceho krúžku.

 • ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA 1.-9.ročník

  PREVÁDZKA ŠKD v 1. deň od: 7.00 do 17.20

  PREVÁDZKA ŠKD ostatné dni od: 6.15 do 17.20

  DESIATA sa prvé tri dni nevydáva, vydáva sa až od štvrtka 6.9.2018 po 2.vyučovacej hodine o 9.55h

  a žiakov 1A,B,C,D,E,F odprevádzajú na desiatu službukonajúci vychovávatelia.

  3.9.2018 pondelok:

  7.30 nástup všetci učitelia

  Od 8..45: služba pre rodičov prvákov na hl. bráne: p. Kittnerová, p. Fedorková

  Žiaci 1. ročníka nebudú mať v tento deň rannú ŠKD, a od pondelka do stredy sa nevydáva ani desiata. Desiata sa začne podávať prváčikom, aj ostatným žiakom až od štvrtka.

 • Od 9.7. do cca 16.8.2018 bude škola pre verejnosť ( mimo dohodnutých stretnutí) uzatvorená.V súrnych situáciách sú úradné hodiny každú stredu od 9 do 11 hod. Počas leta bude knižnica otvorená. V jednotlivých pavilónoch školy budú prebiehať rekonštrukčné a montážne práce. Pieskové volejbalové ihrisko je možné využívať v dňoch utorok - šrvrtok počas celého leta.Za prenájom sa platí v zmysle platných predpisov. Informácie poskytuje p. Gájwrová, alebo pani školníčka. S pozdravom Halahijová, riaditeľka školy.

 • letné prázdniny od 2.7.2018- 31.8.2018

  nástup do školy po prázdninách: 3.9.2018

 • Aj v šk. rok 2017 - 2018 sme spolupracovali s denníkom Sme. Zapojili sme sa do všetkých vzdelávacích projektov, ktoré

  boli vyhlásené v školskom roku pre II. stupeň základných škôl -

  1. Dopravný rýchlokurz

  2. Environmentálna výchova

  3. Ochrana života a zdravia

  Cieľom projektu bolo sprostredkovať vedomosti zábavnou a tvorivou formou pomocou denníka Sme. Popri vedomostnom vzdelávaní sme si rozvíjali čitateľskú gramotnosť a čítanie s porozumením. Tešíme sa na spoluprácu, ktorá bude pokračovať aj v novom školskom roku. Mgr. Eva Tóthová

 • V piatok 22.6. sa prihlásení žiaci z tried 5.A, 5.C, 6.A, 6 B a 6 C so svojimi triednymi učiteľmi zúčastnili školského vzdelávacieho výletu do Národného parku Donau - Auen v Rakúsku, kde sa príroda rozvíja podľa svojich zákonitostí, a bez hospodárskych zásahov človeka. Je to záruka, že nielen my, ale aj budúce generácie budú môcť obdivovať jej pôvodnú silu a krásu. Odborný a veľmi zaujímavý výklad v slovenskom jazyku , krásne prostredie a vydarené počasie umocnilo nezabudnuteľný zážitok pre všetkých zúčastnených.

 • 15. júna sa žiaci 6A a 6B triedy zúčastnili exkurzie do Múzea antickej Gerulaty v Rusovciach. Veľmi pútavou formou sa žiaci preniesli do obdobia Rímskej ríše. Najprv si pozreli krátky dokument o rímskych vojenských táboroch, následne aj výstavu s pútavým výkladom sprievodkyne a nakoniec sami si vypracovávali pracovný list, pričom odpovede hľadali po celom múzeu. Určite si pripomenuli niektoré fakty z prebraného učiva dejepisu, ale získali aj mnoho nových vedomostí. Spoločné chvíle sme si spríjemnili aj posedením pri chutnej zmrzline.

 • Info zo šachového turnaja sú na adrese :

  http://chess-results.com/tnr360996.aspx?lan=4

  Tri turnaje, základné skupiny Turnaj nádejí - Gr.A a Gr.B a Finále .

  Finalisti: 1. Fialka Andrej a 2.Juráška Tomáš hrali veľmi dobre a bolo tam aj viac talentov !

  / Jozef Jánoš- tréner/

 • Ako top práce na Malej maturite za žiakov 4C boli komisiou vybrané práce žiakov: Cyril Pate, Joseph Granacka, Ruth Mordelova, Veronika Juranova, Laura Marcinkova, Oliver Sinkovic, Amy Ciranova. Tešíme sa a samozrejme ďakujeme i rodičom, ktorí sa spolupodieľali na príprave detí. Tešíme sa tiež, že dievčatá i chlapci odprezentovali svoje práce pekne oblečení- v košeliach a šatách a tak prispeli k vážnosti prezentácie svojej práce na konci štvrtého ročníka.

 • Dňa 13.6.2018 sa uskutočnila Minimaturita žiakov 4.B. Žiaci si pripravili krásne prezentácie na rôzne témy. Mnohé témy boli aj veľmi pekne odprezentované. Chcela by som poďakovať všetkým žiakom a rodičom za pomoc a spoluprácu. S porotou sme sa zhodli na týchto najkrajších prezentáciách: Mižiková Sofia, Mižiková Michaela, Bartoš Viliam, Kmeťo Maxim, Bohmová Samanta, Garžík Tobias, Mendelová Tatiana. Žiakom prajem veľa zdaru aj pri pri ďalších školských akciách. Tr. p. učiteľka Mordelová

 • Dňa 9.6.2018 dievčatá, ktoré navštevovali krúžok gymnastiky, mali možnosť zúčastniť sa krásneho športovo-kultúrneho podujatia Majstrovstiev Slovenska v Modernej gymnastike, ktoré sa konalo v Športovej Hale Mladosť. Dievčatá mohli sledovať výborné výkony najlepších gymnastiek Slovenska v zostavách so švidalom, obručou a bez náčinia, mohli obdivoveť nádherné dresy dievčat a rôzne gymnastické náčinia pre vrcholové gymnastky.

  Aj napriek malej účasti, táto akcia bola výborným ukončením práce krúžku gymnastiky. Verím, že sa s niektorými dievčatami stretnem aj v budúcom školskom roku.

 • V piatok 1.6.2018 dvaja naši žiaci oslávili sviatok detí MDD účasťou na slovenskom finále čokoládovej tretry 2018 v Košiciach.

  Jarko Troščák z 2.D triedy sa prebojoval na finále z 3.miesta na bratislavkom kole a Melánia Mičová z 3.B triedy postúpila ako náhradníčka zo 4.miesta v Bratislave. Obaja reprezentovali našu školu v štafete 3x40 m za Bratislavu, kde Bratislavské družstvo chlapcov obsadilo 1. miesto a dievčatá Bratislavy 2. miesto a porazili tak družstvá z Košíc, Lučenca a Dubnice nad Váhom.Jarko aj Melánia súťažili ako jednotlivci v behu na 200 m, kde sa z 12-tich pretekárov umiestnil Jarko na 10. a Melánia na 8. mieste.

 • V rámci Bratislavy sa konala súťaž Mladých zdravotníkov. V ťažkej konkurencii sa naši žiaci z 8 ročníkov umiestnili na 1 mieste, žiaci zo 6. ročníkov obsadili 6. miesto. Blahoželáme všetkým žiakom, ktorí reprezentovali našu školu. Poďakovanie patrí aj pani učiteľke Anjelovej, ktorá ich pripravovala.

 • Dňa 12.6.2018 sa uskutočnila Minimaturita, na ktorú si žiaci 4.A pripravili zaujímavé a originálne prezentácie. Týmto by som sa chcela poďakovať všetkým žiakom a rodičom za pomoc a aktívnu prípravu. S porotou sme sa zhodli na najkrajších prezentáciách týchto žiakov: Simonka Dudášová, Klára Glembová, Tomáš Juráška, Dianka Kvasková, Dorotka Nestrojilová, Peter Salbot a Miško Nagy. Žiakom prajem veľa úspechov pri ďalších školských akciách. Tr. p. učiteľka

 • Vzhľadom na dlhodobé chýbanie p.Daubravovej bol zabezpečený workshop z matematiky v rozsahu troch vyučovacích hodín v piatok 8.6.2018 a Mgr. Baďo odborne zastupuje a vykonáva vysvetľovanie učebných látok a preverenie vedomostí preberaného učiva z matematiky /päťminutovky/

 • Záväznú prihlášku na augustovú letnú ŠKD nájdete v záložke ŠKD- tlačivá

 • JUNIOR osobnosť Petržalky

  Tešíme sa z úspechu našej žiačky VIII.A Alžbetky Ivaničovej, ktorá sa stala jednou z ocenených JUNIOR osobností Petržalky. Ocenenie si prevzala z rúk p.starostu Petržalky V.Bajana.

  Betka je úspešnou riešiteľkou biologickej a dejepisnej olympiády, víťazkou súťaže Magistra vitae, aktívne pracuje v kolégiu Zelenej školy. Výborné výsledky dosahuje aj v Rope skippingu, aj na medzinárodnej úrovni. Hrá na bicie, xylofóne a nádherne maľuje. Betka je výbornou žiačkou a spolužiačkou. K tomuto peknému a zaslúženému oceneniu gratulujeme.

 • Dnes sa naši dvaja žiaci Stelka Kristová a Filipko Pittner/ obaja sú žiakmi 3D triedy/ zúčastnili so svojimi výtvarnými prácami súťaže ,,Olympijský festival nádejí Petržalka". Stelka Kristová získala 2. miesto spomedzi žiakov petržalských škôl a ako škola sme obsadili 3. miesto medzi petržalskými školami. Tešíme sa.

 • Info pre rodičov

  Dňa 7.6. /štvrtok / v rámci Škd idú deti do Kaštieľa v Rusovciach na divadelné predstavenie „Gašparko.“ Odchádzajú objednaným autobusom spred školy o 11.20. Vrátia sa o 14.30 hodine.

  Deti . ktoré nepôjdu na predstavenie, budú v rámci ŠKD zaradené do iného oddelenia- info na vrátnici.

  Ostatné info poskytne ved. vychovávateľ.

 • Dňa 31.5.2018 naše dievčatá sa umiestnili v Studienke na Oblastných majstrovstvách na 3.mieste v súťaži MINIKOLVOLLEY a postúpili na M SR do Trenčína dňa 13.5.2018.Školu reprezentovali: Krausová Zuzana, Výpalová Vannesa, Magerková Sofia, Hrdličková Jana, Pittnerová Viktória

 • ŠvP Čremošné: II. turnus sa vráti v utorok 5.6. o 15.00 hodine. Deti, ktoré si rodičia nevyzdvihnú pri autobuse budú v popoludňajšej ŠKD – info na vrátnici.

  ŠVP Počúvadlo: II . turnus došiel v nedeľu 3.6. na Počúvadlo v poriadku.

 • Deti docestovali dnes 1.6.2018 v poriadku do zariadenia

 • Už druhýkrát, tentoraz na tému „Ekočistenie“ vzdelávali starší žiaci z VIII.A M.Homoľová, L.Šuplatová, A.Ivaničová a M.Chudík svojich mladších spolužiakov. Stali sa na chvíľu učiteľmi a hodiny odučili vo všetkých triedach tretieho ročníka. Žiaci sa dozvedeli o výhodách používania sódy bikarbóny, octu, citróna pri upratovaní, o nevýhodách kupovaných čistiacich prostriedkoch, o čistení si topánok na rohožkách a mnohé ďalšie užitočné veci, zahrali si rôzne ekohry a pozreli si náučné video. Deťom sa noví “učitelia“ páčili, veľa sa dozvedeli a starší žiaci boli spokojní s vykonanou prácou. Za prípravu a realizáciu vzdelávania im patrí naša vďaka.

 • Naše žiačky piateho ročníka S.Kalčíková, S.Fuggerová, E.Lysá, M.Erdogan a T.Adamko obsadili krásne 1.miesto v okresnom kole biologickej olympiády kat. F - „Rastliny a zvieratá našich lesov“. Náročnú prípravu zbierok bylín, drevín a živočíchov, pozorovania vtáčikov a rastu rastliniek, získavanie odliatkov a odtlačkov stôp, učenie sa navyše, dievčatá zúročili v súťaži.Za ich vedomosti, spoluprácu a reprezentáciu školy im srdečne ďakujeme.

 • Čremošné- ŠVP- dnes absolvovali prvú túru a sú v poriadku

 • Dnes sa na ZŠ Turniaska uskutočnilo prvé stretnutie záujemcov, z radov žiakov 2.-8. ročníka, o túto kráľovskú hru, pri ktorej si môžeme rozvíjať logické a strategické myslenie, ako aj správanie. Pre veľký záujem žiakov sa / spolu 74 detí/ sa teoretická vstupná prednáška s p. Jánošom uskutočnila vo vestibule školy. Po srtručnom dejepisnom exkurze a diskusii sa iba žiaci II. stupňa presunuli zo zborovne školy, kde sa stretli v prvých šachových partiách. Krátke 30 minutové hry mali dnes týchto víťazov: Lajoš Samo 8B, Javor patrik 5B, ŠtecDominik 5A, Heglas Timotej 8B.

 • ,,Revitalizácia športového ihriska ZŠ Turnianska" v grantovom programe Zamestnanecký program Dobré srdce 2018 bola schválená a Vami vybranej organizácii bude prispené sumou 425,00 €.Nadácia Tatra banky sa v tomto programe rozhodla podporiť 151 projektov celkovou sumou 80 000 €.Podporeným organizáciám v tomto čase pripravujeme darovacie zmluvy. Tie im budeme postupne posielať emailom, dary budú uhradené na bankové účty organizácií po podpise darovacích zmlúv.

  Zoznam všetkých podporených projektov zverejníme v najbližších dňoch na stránke www.nadaciatatrabanky.sk. Ďakujeme za Vašu ochotu a čas, ktorý ste venovali príprave žiadosti. Tešia nás Vaše aktivity a spolupráce s podporenými organizáciami.S pozdravom,Lenka ŠemrincováCentrum pre filantropiu, n.o.Partner Nadácie Tatra bankyBaštová 5, 811 03 Bratislava0918 669 214

 • Pozývame všetky deti na oslavu Medzinárodného dňa detí pod záštitou starostu Vladimíra Bajana.

  Kde: na Ovsištskom námestí v Petržalke.

  Kedy: sobota 2.6.2018

  Čas: od 12.00 do 18.00h

  Program: od 13.00h- 17.00h

  Atrakcie: Šašo Jašo, Maľovanie na tvár, Policajti s koňmi a psíkmi, Vypúšťanie balónov, požiarnici, vystúpenia detí a seniorov, Hokejbal s Romanom, Pankúchovský talent ocenenie a malé darčeky

 • 16.5.2018 sa 34 žiakov našej školy zúčastnilo krajského kola atletickej súťaže Čokoládová tretra. Dvaja z našich žiakov pretekali za klub Run for Fun. V konkurencii cca 420 súťažiacich, pretekajúcich v troch rôznych kategóriách, naši žiaci podali výborné výsledky. Najväčšiu radosť nám urobil Jarko Troščák z 2.D triedy, ktorí skončil zo 72 pretekárov na 1. mieste v kategórii 200 m a postupuje na celoslovenské kolo do Košíc, kde bude reprezentovať klub Run For Fun, ale i našu školu. Na ďalšie výsledky netrpezlivo čakáme. Viacerí budú mať určite dobré umiestnenie. Ďakujeme všetkým rodičom a starým rodičom, ktorí deti doprevádzali a hlasno povzbudzovali. Jana Pramuková a Andrej Gašparík

 • 10. mája sa uskutočnila "Malá olympiáda v anglickom jazyku pre 4. ročníky" na ZŠ Lachova. Po rozstrelke o 3. miesto sme získali 5. miesto z 12 petržalských škôl. Ďakujeme Dianke Kvaskovej a Zuzke Richtárikovej. Mgr. Kováčová

 • Aj tento rok sme sa naša škola zapojila do súťaže Slávik Slovenska. V okresnom kole na ZŠ Lachova nás reprezetovali Julia Elizabeth Takáč z 2.C v 1. kategórii a Simona Dudášová zo 4.A v 2. kategórii. Nepriniesli sme si síce medailu, ale my folkloristi to predsa nerobíme pre ocenenia, ale z lásky k ľudovému umeniu, spevu, tradíciám. Tešíme sa, že sa s publikom môžeme podeliť o to, čo nám robí radosť a že môžeme zdieľať s inými kamarátmi svoje nadšenie. A preto už dnes vyzývame ďalších nádejných spevákov - pridajte sa k nám, vidíme a počujeme sa o rok!

 • Dňa 11. 5. 2018 sa výber našich druhákov zúčastnil atletického štvorboja s názvom Športujeme s gepardom. Naši žiaci v kategórii chlapcov obsadili spomedzi jedenástich škôl 1.miesto - Jarko Troščák z 2.D a 2. miesto - Marko Čížek z 2.D. Mgr. Kamila Kabátová- triedna učiteľka

 • Mama je len jedna a treba si ju uctiť malým darčekom venovaním z lásky. Deti zo 6.oddelenia si nafarbili svoje dlane a odtlačili ich na predlohu s básničkou venovanej mamičkám. Vytvorili pekné malé umelecké dielo, ktorému sa potešili a verím, že sa mamičkám páčilo. Ďakujem deťom za ich kreativitu pri vytváraní a dotvorení darčeku. Mgr.Juraj Luttmerding. Foto vo fotogalérii

 • Po zapojení sa do súťaže Čítame s Osmijankom sme so žiakmi 2.D a 3.D triedy navštívili v Miestnej knižnici Petržalka na Prokofievovej ulici putovnú interaktívnu výstavu Osmijankova literárna záhrada.

  Deti úspešne prečítali Rozprávkovník Kristy Bendovej, poskladali Veršoplôtik zložený z básní Tomáša Janovica, Miroslava Válka, P. O. Hviezdoslava, prešli močiarom Porekadlovníkom, vylúštili šifru, zasiali semienka vlastného Knihokvetu, odhalili tajomstvo Fantazmagoriky knihoplodej a nakreslili si vlastnú stopu. Po práci v literárnej záhrade si ako správni záhradníci oddýchli v čarovnom Peliešku plnom skvelých knižiek.

 • V sobotu 12.5.2018 sme sa zúčastnili Petržalskej plaveckej štafety ... spolu sme zaplávali vyše 12 800 m. Mgr. Macáková, Mgr. Pramuková

 • Škola ďakuje p. Voštinárovi za pomoc, ústretovosť a spoluprácu pri organizovaní aktivít školy. Mgr. Zlata Halahijová- riaditeľka školy.

 • basketbalu, HIP-HOP, ANJ s p. učiteľkou Frigui Vargovou- z organizačných dôvodov. Ďakujeme za pochopenie.

 • Najrýchlejšie deti našej školy sa v piatok 4.5.2018 stretli na školskom kole Čokoládovej tretry. 73 detí súťažilo v troch kategóriách. Ročník narodenia 2011 bežal 100 m, ročníky 2009-2010 bežali 200 m a 2007-2008 odbehli 300 m. Našu školu budú na bratislavskom kole, ktoré sa uskutoční dňa 16.5.2018 /streda/ na Hviezdoslavovom námestí, reprezentovať družstvá vo všetkých kategóriách dievčat a chlapcov. Všetkým súťažiacich držíme palce !

 • 2.5. /streda/ - 1.A -D, a 2.A-D = 8 tried

  3.5. /štvrtok/ - 3.A, C, D, a 4.B-C, 8.A,B = 8 tried

  4.5. / piatok/ - 5.A-C, 6. A-C, 7.A-B a 9.A = 9 tried

  21.5. /pondelok/- 3.B + POZOR ZMENA- 4.A /na základe žiadosti TU/

 • - z dôvodu nedostatku voľného miesta pre žiakov z nespádovej oblasti vydávame 15.5.2018 /utorok/ v čase o 9.00h

  - z dôvodu odkladu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky vydávame 15.5.2018 / utorok/ v čase o 11.00h a po tomto termíne, teda podľa termínu vyšetrenia v CPPPaP

 • V okresnom kole Biologickej olympiády kat. D nám radosť urobili úspešní reprezentanti našej školy. V projektovej časti Milan JAKUBÍK, žiak 6.c triedy obsadil 1.miesto. V teoreticko-praktickej časti Marián FENDEK zo 7.a obsadil 3.miesto. Úspešnými riešiteľmi okresného kola boli Samuel VAŠKOVIČ zo 6.b triedy a Matej FENDEK zo 6.a triedy. Všetkým menovaným ďakujeme a gratulujeme.

 • K ŠVP dostali rodičia info v písomnej podobe na RA dňa 16.4. alebo tak urobia triedni učitelia do 30.4. 2018

  Čremošné

  I.turnus:

  28.5.-1.6.2018 vedúca turnusu : Mgr. Mordelová

  Účasť: 3.B, 4.A, 4.B

  II.turnus:

  1.6.-5.6.2018 vedúca turnusu Mgr. Nebeská/

  Účasť: 3.A,3.C,3.D,4.C

  Počúvadlo

  I. turnus :

  29.5.-3.6.2018 vedúca turnusu Mgr. Jakubisovvá

  Účasť: 1.A,1.B,1.C,1.D

  II.turnus:

  3.6.- 8.6.2018 vedúca turnusu: Mgr. Čmelová

  Účasť: 2.A,2.B,2.C,2,D

 • Školské kolo 19. 4.

  Poézia: 1. miesto Sára - Kalčíková 5, A

  2. miesto - Dominika Vráblik 5. B

  Próza: 1. miesto - Kristína Žeravíková 6. B

  Okresné kolo 24. 4. - ZŠ Tupolevova

  Poézia: 2. miesto Sára - Kalčíková 5. A

  4. miesto - Dominika Vráblik 5. B

  Próza: 3. miesto - Kristína Žeravíková 6. B

  Dievčatám gratulujeme!

  Mgr. Kováčová

 • Deti sa na hodinu SJL veľmi tešili. Písmeno Dž si osvojovali netradičnou formou. Začalo to ochutnávkou rôznych druhov džemov, mohli si ovoňať, ochutnať, porovnávať. Upevnila sa kooperácia tímu, ako ponúkať, poďakovať. Samozrejme nechýbalani ovocný džúsik. Na záver hodiny deti spočítali body, ktoré prideľovali k obľúbeným džemom - najviac bodov dostal jahodový džem. Už sa tešia na ďalšie aktivity.

 • Info pre rodičov a detí ŠkD

  Na čo sa môžeme ešte v ŠKD tešiť??

  Apríl:

  25.4. Náučný chodník na „Železnej studienke“: účasť ŠKD: 1.A,1.B.1,C1,1D: info dostanú rodičia od vedúcej pani vychovávateľky: Lišková, Naďová, Fedorková, Ščigulinská

  Máj:

  28.5. Exkurzia do NBS krst knihy: „Terezkina pokladnička“ Vzdelávanie FIG: Deti sa stretnú s guvernérom NBS. účasť ŠKD :2.A,2.D Info: dostanú rodičia od pani Varechovej, Gregušovej

  23.5.“ Štvorlístok pre talenty“: spev, tanec, hud. nástroj, prednes spolu cca : 15-20 detí ŠKD / podľa záujmu/ : info dostanú rodičia cez vedúcich oddelení

 • Pozývame Vás na prehliadku talentov našej školy - spev, tanec, prednes, hra na hudobnom nástroji.Dňa 23.5.2018 o 14:00 hodine vo vestibule školy. Deti sa tešia, že sa prídete pozrieť. Martina Fedorková

 • Vychovávateľ sa venuje činnosti so žiakmi, ktorí na krúžky nechodia vo svojom oddlení, teda triede a ,,krúžkové" deti neodprevádza na krúžky, ani ich z krúžkov nevyzdvihuje. Vybrať si deti z triedy a vrátiť ich po krúžku vychovávateľke ŠKD je povinnosťou krúžkového vedúceho. Len po dohode medzi vychovávateľom a krúžkovým vedúcim, môže po krúžku krúžkový vedúci odprevadiť deti na školský dvor, aby v peknom počasí nečakali deti, ktoré krúžok nenavštevujú v triede, ale aby mohli byť aj na vzduchu a robiť aktivity vonku. Tieto pravidlá boli nastavené už v októbri a vedúci krúžkov sú povinní ich dodržiavať.

 • Dňa 17.04.2018 sa v našej škole uskutočnila hudobná súťaž „SLÁVIK SLOVENSKA 2018“. Súťaž, v speve slovenských ľudových piesní, zaujal v tomto školskom roku 21 žiakov z prvého až štvrtého ročníka. Žiaci zaspievali krásne piesne a porota - Mgr. Stanislava Machajdíková, Mgr. Žaneta Moredelová, Mgr. Katarína Ščigulinská a Mgr. Martina Belicajová sa zhodla na tomto poradí:

  z I. kategórie (spevák 1.až 3. ročníka):

  1.miesto: Eli Takáč 2.C

  2.miesto: Natália Jambrichová 2.A

 • Rozprávka v 6.Oddelení- Opať sme preukázali svoju aktivitu a to v podobe zúčastnenia sa akcie na našej škole-Divadelná predstavenie.Vyrobenie kulís a aj samotný nácvik nám dal zabrať,ale myslím,že sa nám vystúpenie veľmi podarilo.Chcem sa aj týmto veľmi poďakovať rodičom,ktorí ochotne pomohli pri zoháňaní kostýmov a prišli podporiť svoje ratolesti.Ďakuje Mgr.Juraj Luttmerding

 • Dňa 17.4. sa na našej škole uskutoční školské kolo speváckej súťaže "Ľudová pieseň". Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci 1.- 3. ročníka (1. kategória) v prípade záujmu aj žiaci 4. - 6. ročníka (2. kategória). Každú triedu bude reprezentovať učiteľom hudobnej výchovy vybraný 1 žiak (žiačka), víťaz triedneho kola. Súťaž sa bude konať o 14.00 v triede 1.D. Súťažiaci môžu (ale nemusia!) prísť oblečení v ľudovom odeve alebo v kroji.

  Tešíme sa pekné a originálne výkony všetkých spevákov.

  Mgr. Belicajová, Mgr. Machajdíková

 • Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy Nikolka Penyková, Viktória Holbíková a Filip Straňák (všetci z 8.A) zúčastnili ako tím dekanátneho (okresného) kola Biblickej olympiády. A aj v konkurencii cirkevných základných škôl obsadili super 4. miesto. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy. Mgr. E. Mackaničová

 • Deti prvých ročníkov z ŠKD pod vedením p. Liškovej, Naďovej, Fedorkovej a Ščigulinskej budú poznávať prírodu okolia Bratislavy.

  Termín: 25.4 (streda) odchod o 12:00 hodine. Príchod o 16:30 hodine. Na prepravu detí bude zabezpečený autobus. Viac informácii cez IZK.

  Cena výletu 3 eurá (autobus, pitie)

  Je na rozhodnutí rodiča, či sa dieťa výletu zúčastní alebo pôjde na krúžky. Krúžky fungujú v normálnom čase. Nerušia sa.

  Vyplnené prihlášky a 3 eurá priniesť svojim vychovávateľkám do 13.4.2018

 • z dôvodu konania zápisu budúcich prváčikov na našu školu.

 • z dôvodu ochorenia p. uč. Belicajovej. Ďakujeme za pochopenie

 • Dňa 6.4.2018 / piatok/ je na našej škole zápis do prvého ročníka. Z organizačných dôvodov budú zmeny vo vyučovaní aj v ŠKD. Prosíme rodičov, ktorí si môžu svoje deti vyzdvihnúť o 13.30 hodine, aby tak spravili / deti už budú naobedované/. Na vyzdvihnutie detí z ŠKD bude funkčný hlavný vchod len do 14.00 hodiny.

  Od 14.00-17.30 si deti môžete vyzdvihnúť cez bočný vchod / druhý vchod ako je vstup do telocvične/. Deti vám odovzdá službu – konajúci dozor/

 • Všetko najlepšie ku Dňu učiteľov, veľa zdravia, spokojnosti , trpezlivosti, Vám i celému učiteľskému zboru prajú rodičia z 5.A a 3.B triedy. Ďakujeme Vám za Vašu obetavú prácu a za to, že každý deň ste ochotní vstať a venovať silu našim deťom. Pekný deň :)

 • Poďte sa s nami pozrieť do rozprávky v prevedení našich žiakov zo ZŠ Turnianska.

  Pozývame aj rodičov s mladšími súrodencami na Rozprávkové pódium.

  Dňa 11. apríla vo vestibule školy môžete vidieť:

  Rozprávku "Mrázik": od 14:00 - 14:30 vystúpia žiaci 4.B

  Rozprávku "Červená Čiapočka": od 14:40 - 15:00 vystúpia žiaci 3.C

  Dňa 12. apríla vo vestibule školy môžete vidieť:

  Rozprávku "O repke": od 14:00 - 14:20 vystúpia žiaci 3.B, 3.D

  Rozprávku "Divotvorný hrniec" od 14:30 - 14:50 vystúpia žiaci 3.A, 3.D

 • Veľká Noc je spätá s príchodom jari, vyobrazovaním vajíčok s kuriatkami, zajačikmi a podobne. Preto sme sa aj my rozhodli pripraviť na veľkonočné sviatky výrobou sádrových vajíčok. Žiaci si spríjemnili poobedie v ŠKD ich domaľovávaním. Pekné výtvory a usmiate tváre sú jasným dôkazom, že sa nám táto aktivita páčila. Foto bude vo fotogalérii.

 • z organizačných dôvodov: p.Frigui-Vargová-ANJ, p.Ondríková- Šikovníček, p.Gimenézová- ANJ, p.Kabátová-počítačový, p.Mrázová- ANJ

 • z organizačných dôvodov. Žiaci 1.+2.ročníka sa naobedujú už počas 4.VH s vyučujúcimi, po skončení 4.VH sa naobedujú žiaci 2.stupňa a cez 5.VH pôjdu obedovať žiaci 3.+4. ročníka s vyučujúcimi/ triednymi učiteľkami a naobedujú sa i vychovávatelia. ŠKD samozrejme funguje hneď po naobedovaní prvostupniarov v normálnom režime.

 • Vo štvrtok začínajú veľkonočné prázdniny. Žiaci sú posledný deň pred prázdninami v škole v stredu dňa 28.3.2018. Nástup do školy po prázdninách je v stredu 4.4.2018. Prajeme pokojné prežitie Veľkej noci, dievčatám veľa vody a kúpačom pekné vajíčka.

 • Krúžok Malý informatik v stredu, 28.3.2018 nebude z organizačných dôvodov. Krúžok bude nahradený v mesiaci jún. Mgr. Ján Benej

 • Oznamujeme Vám, že od 1.4.2018 je nutné realizovať platbu obedov v Školskej jedálni pri ZŠ Turnianska 10 na nové číslo účtu: SK 335600 0000 0094 0092 2013.

 • V krajskom kole Biologickej olympiády kat.C sa stali úspešnými riešiteľmi žiaci 8.a triedy. V teoreticko-praktickej časti Alžbetka Ivaničová a v projektovej časti Samuel Manzellla. Samuel vo svojej práci „Životný štýl našich žiakov“ zužitkoval aj všetky svoje aktivity a skúsenosti z projektu Zelená škola. Obom našim úspešným reprezentantom ďakujeme. TEŠÍME SA A BLAHOŽELÁME K ÚSPECHU.

 • Dnes sa popasovali s náročnými úlohami niektorí žiaci našej školy, ktorí sa zúčastnili školského kola BIO kat. D. Na prvých troch miestach sa umiestnili žiaci:

  1.miesto Marián Fendek 7.a

  2.miesto Samuel Vaškovič 6.b

  3.miesto Matej Fendek 6.a

  Menovaní žiaci postupujú do okresného kola, v ktorom im všetci držíme palce.

 • Prosíme rodičov, aby podporili školu v tom, že aj doma pohovoria s deťmi o základných hygienických pravidlách, najmä pri návšteve toaliet a hygiene a čistote rúk. V škole pravidelne kontrolujeme toalety a zisťujeme, že dochádza- najmä na chlapčenských toaletách- k porušovaniu základných hyg. pravidiel. Nielen, že chceme byť zdravou školou, čistou školou, ale neustále zámerné znečisťovanie toaliet mimo hygienického zariadenia nám znásobuje výdavky na pracovný personál, čistiace prostriedky, čo uberá potrebné financie pre zabezpečenie pomôcok pre edukáciu- pre slušných žiakov. Ďakujeme za pomoc a spoluprácu. Mgr. Zlata Halahijová, riaditeľka školy

 • Zajtra, 23.3.208 sa uskutoční na našej škole OK chemickej olympiády, ktoré sa uskutoční v priestoroch novozriadenej učebne v prístavbe školy. Práce na zariaďovaní ďalších nových učební v prístavbe školy prebiehajú každý deň.

 • Ďakujeme rodičom, ktorí sa zúčastnili brigády 25.-27.1.2018 v prístavbe školy a pomohli s inštaláciou tepelnej zásteny v priestoroch chodby 1. poschodia. Sú to: p. Osuský, p. Letko, p. Vráblik, p. Sedlák. Ďakujeme. Mgr. Zlata Halahijová, riaditeľka školy.