Navigácia

Počet návštev: 2389786

Po prihlásení

     Z bezpečnostných dôvodov sa rodič dozvie viac informácií na www stránke až po prihlásení sa (výhradne cez rodičovský prístup). Prihlasovacie údaje žiadajte od svojej triednej p. učiteľky. Tu prikladáme návod ako podpisovať známky a poznámky http://www.triednakniha.sk/#!/videos/410 prípadne aj http://triednakniha.sk/#!/videos/13009. Deti dostávajú vlastný "žiacky" prístup priamo v škole na papieriku, ktorý im dá pani triedna učiteľka.

Prispievajte škole keď nakupujete

Bližšie informácie na Percentá pre školu  Ďakujeme

Priestory školy

Zvonenie

Benefity školy

Medzi benefity našej školy patrí  ​už od 1. ročníka až po 9. ročník

 • rozšírené vyučovanie anglického jazyka 
 • rozšírené vyučovanie telesnej výchovy o vyučovanie plávania v našom bazéne 
 • pestrá ponuka rozmanitej krúžkovej činnosti v popoludňajšom čase (vzdelávacie, umelecké, športové)
 • výchova vzťahov k prostrediu: eko-programy
 • sme bezpečná škola: kamerový systém, dochádzkový systém
 • špeciálny pedagóg, psychológ a výchovný poradca
 • detský kútik a herne pre deti v školskom klube
 • možnosť poskytovania desiaty v jedálni, program zdravé ovocie a mliečny program pre deti
 • školská knižnica a pripravujeme školskú zubnú ambulanciu

KNIŽNICA

Navštívte Miestnu knižnicu v budove našej školy. Pani knihovníčky sa tešia na všetky deti, ktoré určite ocenia nielen veľký výber kníh a časopisov, ale aj tiché a krásne priestory, ktoré knižnica na ZŠ Turnianska ponúka malým čitateľom.                                              

Aktuálne oznamy

 • Zapojili sme sa do súťaže  NATUR - PACK

  Téma: "VIANOCE A RECYKLÁCIA"

  ŠKD- 7. oddelenie

  Vychovávateľka: Andrea Varechová

  ( foto vo fotoalbume)

 • Dnes deti sadili národný strom Lipku. Ďakujeme“ OZ Presadíme“ a Máriovi  Bošanskému  za nádherný stromček Lipka,  ktorý dnes naše deti zasadili v areáli školy. Pán lesník porozprával deťom o tomto nádhernom stomčeku  veľa zaujímavých vecí. Deti sľúbili, že sa oň budú vzorne starať .Polievať ho, chrániť ho pred poškodením. Nech má šancu vyrásť na krásny, veľký strom, ktorý bude robiť radosť nám všetkým.

 • Dňa 30.11. 2017 sa na našej škole počas vyučovania uskutoční vedomostná súťaž z rôznych predmetov Všetkovedko (1.stupeň/okrem 1.ročníka) a Expert (2. stupeň). Bližšie informácie získate z plagátov a letákov v škole, prípadne na stránke www.vsetkovedko.sk a EXPERT – geniality show. Prihlásiť sa môžete u svojej triednej učiteľky s poplatkom 4 eurá najneskôr do 24.10. 2017. Školský koordinátor je Mgr. Daubravová Zuzana 

 • Dovoľujem si Vás informovať o podujatí, ktoré pre deti organizuje Slovenské národné múzeum dňa 13. 12. 2017 pod názvom Strašidlenie v múzeu. Podujatie, v sídelnej budove SNM-Prírodovedného múzea na Vajanského nábreží 2 v Bratislave, je určené malým návštevníkom vo veku 7 - 11 rokov, ktorí majú radi prírodu a neboja sa spoznávať ju hravou formou pod rúškom noci.  Deti budú mať možnosť zažiť tajuplný večer v spoločnosti zvierat, rastlín, pradávnych zabudnutých tvorov a pravekých ľudských pozostatkov so strašidelným sprievodcom, ktorý pomôže prejsť cez všetky nástrahy a úlohy, ktoré na návštevníkov čakajú v múzeu.

 • Pozývam Vás na pohodové nedeľné popoludnie plné zábavy. Okrem súťaže o najkrajšieho a najvyššie vyleteného šarkana sa môžete tešiť aj na muzičku od Countryfield. Nebudú chýbať ani poníky a ďalšie hry pre deti. Stretneme sa 15.10.2017 o 14:30 na Námestí Republiky (lúka pri Tatra Banke - Tupolevova).

 • Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka prijalli ponuku SOŠ dopravných na prezentáciu svojich štúdijných odborov a zdá sa, úspešne . Prezentácia sa páčila, snáď naši žiaci posilnia rady vodičov, výpravcov, železničiarov, špedíciu ,zasielateľstvo a pod. Mgr. Daniela Jakubisová- výchovná poradkyňa.

 • Jedinenčný tanečný program, v ktorom dieťa trénuje niekoľko tanečných štýlov, aby ich spoznalo a vedelo si vybrať ten, ktorý ho najviac baví. Súčasne rodičia obdržia na záver školského roka posudok, ktorý tanec je pre dieťa najvhodnejší. Trénujeme: MODERNÝ TANEC * LATINO * HIP HOP *  KLASIKA * ĽUDOVKY * SCÉNICKÝ TANEC/ SHOW dance * GYMNASTIKA * RYTMIKA * TANEČNÁ IMPROVIZÁCIA

  Veková kategória: 6 - 15 r.

  Frekvencia tréningov: 2x týždenne

  Tréningy: pondelok o 13:30 a piatok o 14:00

  Prihlasovanie a bližšie informácie: https://benitim.sk/kurzy/all-dance-junior/      

 •  Dňa 11.11.2017 /sobota/ sa uskutoční pre deti I. stupňa, ich rodičov a deti z II. stupňa jednodňový výlet do ,,Morského sveta“ v Budapešti. Pre žiakov z II. stupňa, ktorí pôjdu bez rodičov, bude  zabezpečený pedagogický dozor. Odchod bude 11.11. 2017 o 7.30 z parkoviska pri škole. Návrat bude medzi 17.00-18.00 hod. Morská svet sa nachádza vo veľkom nákupnom centre, kde si môžete dať obed a urobiť aj nákupy. Výlet stojí 23 € pre dieťa, 25 € pre dospelého. V cene je doprava autobusom a vstup. Prihlášky deti  dostanú budúci týždeň. Dieťa musí mať platný pas.

 • Dňa 27.10.2017 ( piatok) od 13.30 do 15.30 idú  deti z  1.-2.-3.-4. oddelenia s pani vychovávateľkami Slipeckou, Liškovou, Naďovou a Sčigulinskou  na bábkové predstavenie “Jurko a prasiatka“  v  KD Zrkadlový háj. Deti, ktoré majú krúžky, zostávajú v škole / pokiaľ sa rodič nerozhodne inak/.Účasť, ale aj neúčasť zaznamenajte v prihláške, aby sme deti, ktoré nepôjdu do divadla, mohli zaradiť do iného oddelenia. Z dôvodu bezpečnosti detí je zabezpečený na odvoz  autobus. Predstavenie a preprava autobusom bude stáť 3€. Potvrdenie o zaplatení autobusu aj vstupného  si rodičia môžu skontrolovať u p.  Babušíkovej.

 • Joga_ZS_Turnianska_2017-18__I..doc

  info bude aj na bráne školy

  Oznamujeme, že naša trénerka jogy Janka bude môcť pre chorobu začať tréningy až od 7.11.  a tréningy budú do 19.11.

  Platba bude potom menšia 28 €. Tešíme sa  a ospravedlňujeme sa za posunutie začiatku termínu prvého tréningu.

 • Akcia sa ruší z organizačných dôvodov. Ihrisko sa bude otvárať zajtra 4.10.2017 ( streda) o 14.00h za účasti detí z ŠKD: 5.oddelenie a 7.oddelenie pod vedením p. Gregušovej a p. Varechovej. Návrat do školy cca o 15.30h. Deti, ktoré chodia na krúžky, zostávajú na krúžkoch v škole. Deti nech majú nepremokavé oblečenie. Ďakujeme za spoluprácu. Vedúca ŠKD Mge. Babušíková

 • Piatok sa v našej škole niesol v znamení športu. Medzinárodný týždeň športu sme ukončili dvoma akciami. Cez veľkú prestávku sa všetci žiaci zhromaždili na školskom ihrisku, kde vytvorili dva oproti sebe pohybujúce sa dva pestrofarebné kruhy, pričom prvý stupeň bol oblečený v zelenej a druhý stupeň v čierno-bielej farbe. V miernom pokluse, alebo rýchlejšej chôdzi strávili takmer 20 minúť.

  Poobede si opäť zašportovali deti v ŠKD. S pani vychovávateľkami a vychovávateľmi absolvovali počas 60 minút rôzne pohybové aktivity na 9-tich stanovištiach. Aj keď niektorí nestihli všetko, popoludnie sa im páčilo a chceli by si ho zopakovať aj na budúce aj mimo Medzinárodného týždňa športu.

 • Dňa 3.10. 2017 sa deti z 5 .A a 5.C  triedy  zúčastnia pod vedením pani učiteľky Janky Pramukovej  na otvorení nového detského ihriska Jama. Je to na konci ulice Vyšehradská. Deti, ktoré sa zúčastnia otvorenia ihriska  sa stretnú pred školou o 15.20 hodine. Po skončení ich pani učiteľka privedie pred školu cca o  17.00 hodine. Srdečne pozývame aj ostatné deti a rodičov.

 • Milí rodičia, počas celého roka robíme viacero programov proti fajčeniu. V celom objekte školy, školského dvora, ako aj pred ZŠ platí zákaz fajčenia. Včera sme mali so správnymi zamestnancami brigádu a opäť sme nazbierali, ako každý týždeň, plnú hrsť špakov. Veríme, že pôjdete svojim deťom príkladom a aspoň pred ZŠ fajčiť nebudete. Žiaci sa striedajú v brigádnickej činnosti a neboli by sme radi, aby pri staraní sa o kvetiny, zbierali odpad po nás dospelých...

 • Dňa 26.9.2017 sa naši žiaci II. stupňa zúčastnili podujatia „Školský atletický míting“ na ZŠ Tupolevova. Vybraní žiaci išli s odhodlaním bojovať čo najlepšie. Aj napriek dobrým výsledkom sa nám v silnej konkurencii 10 petržalských škôl, podarilo priniesť do školy iba jednu zlatú medailu, ktorú vybojoval Martin David z 8.B triedy v disciplíne beh na 600 metrov. Srdečne mu gratulujeme a veríme, že jeho úžasný výkon povzbudí aj ostatných žiakov.

 • Zverejňujeme nový cestovný poriadok školského spoja č. 18, ktorý bude platiť od 2. 10. 2017. Na žiadosť MČ Čunovo je posunutý jeho odchod z Čunova o 10 min skôr – o 7:05 h.

  BUS_Cunovo.xlsx

 • Naši malí prváci sa dnes tešili, lebo si ráno s triednymi učiteľkami prevzali od riaditeľky školy nové boxíky na pomôcky. Červené, zelené, čierne a biele boxíky môžu použiť napr. na odkladanie pomôcok z výtvarnej výchovy, ale aj iných, tak ako sa dohodnú s pani učiteľkou. V priestoroch tried 1A, 1B, 1C, 1D tak pribudol nielen praktický prvok, ale aj estetický.

 • 27.09. 2017 / streda/ sa 10. a 11. oddelenie pod dozorom p. Kittnerovej a Káčiovej zúčastnia na podujatí organizované Mestskou políciou Bratislava.Táto aktivita sa uskutoční na parkovisku pri OC Tesko v Petržalke v čase od 14.-15.00 hod. Deti idú po naobedovaní a vrátia sa o 15.20 hod.

 • Dňa 26.9. sa trieda 9.A zúčastnila Európskeho dňa jazykov na Hviezdoslavovom námestí. Čakali ich tam stánky jednotlivých krajín, kde sa mohli dozvedieť zaujímavosti o danej krajine a následne vyhrať ceny za správne odpovede v kvíze. Vedeli by ste, ako sa volal posledný rakúsky cisár, čo znamená portugalský výraz "ótimo" či prečo sa chorvátska mena nazýva kuna? Podujatie bolo sprevádzané hudobným a dramatickým programom detí z iných škôl. Mgr. Barbora Barteková

 • Dávame do pozornosti detský spevácky zbor SUPERAR, ktorý ponúka spoluprácu našej škole. Viac informácií sa dozviete na stránke www.facebook.com/superarsk.

  Vážení rodičia, dovoľujeme si Vám ponúknuť možnosť pre vaše deti navštevovať detský spevácky zbor SUPERAR, ktorý našej škole ponúkol spoluprácu. Tento zbor združuje deti z rôznych škôl a snaží sa vytvárať širšiu komunitu detí, rodičov a učiteľov. Zbor pravidelne koncertuje na Slovensku aj v zahraničí, najbližší zahraničný projekt je v spolupráci s Wiener Konzerthausom.

 • Dňa 28.9. 2017/ štvrtok/  ide  oddelenie  ŠKD 2A,2B,2.C s pani vychovávateľkami Gregušovou, Varechovou a pani učiteľkou Kabátovou  do ZOO Bratislava. Do ZOO sa ide počas ŠKD. Deti odchádzajú  po naobedovaní o 13.hodine, čas návratu je cca  do 16.hod. Vstup je zadarmo. Nakoľko chceme zabezpečiť bezpečnú prepravu  pre deti, je objednaný autobus, ktorý deti odvezie,  aj dovezie  pred školu.  Táto preprava stojí 2 € na žiaka. V prípade, že nemáte záujem, zakrúžkujte v prihláške slovo neprihlasujem aby sme vedeli vaše dieťa na uvedenú dobu zaradiť do iného oddelenia. Prihlášku dostali dnes deti v ŠKD.

 • Oznamujeme, že od pondelka 18.9.2017 fungujeme s novým rozvrhom.

 • Čas konania upresníme po dohode s lektorkou v priebehu tohto, najneskôr budúceho týždňa, lebo zmeny v rozvrhu nám generujú automaticky aj zmeny v krúžku. Ďakujeme preto za pochopenie.

 • BENI club ŠPORTMANIAK- na platbu je iba pre žiakov I. stupňa: utorok a štvrtok v čase 14.00-15.00h (mob.: 0905 508 129)

  BENI club PARKOUR- na platbu je iba pre žiakov II. stupňa: utorok a štvrtok v čase 15.00-16.00h (mob.: 0905 508 129)

   

 • sa uskutoční:

  13.9.2017 od 8.00h- 12.30h- v stredu- teoretická časť- žiaci absolvujú vo svojich triedach podľa harmonogramu

  14.9.2017 od 8.00- 12.30h- vo štvrtok- praktická časť v prírode- žiaci absolvujú podľa harmonogramu:

  1) vyhlásenie poplachu

  2) evakuácia žiakov zo školy

  3) na školskom dvore nástup a ukážka ,,parkuru

 • sa uskutoční vo štvrtok 14.9.2017  v čase od 8.00h- 12.00h s triednymi učiteľkami. Žiaci prídu v športovom odeve, športovej obuvi a s tekutinami. Desiata sa bude podávať v jedálni v čase od 7.45h- 8.00h, teda v čase pred cvičením v prírode.

  Žiaci absolvujú cvičenie v prírode podľa harmonogramu:

  1) vyhlásenie poplachu

 • Administrátor → Celá škola: Dobrý deň, na internete je prístupný nový rozvrh platný od 11.9.2017 vrátane. Prosím oboznámte sa zo zmenami - bolo ich viac - nie však v každej triede.
  Prosím, venujte zvýšenú pozornosť tomu, aby ste pozerali správny rozvrh, nakoľko bude k dispozícií aj končiaci rozvrh dnešným dňom. 
  V aplikácií je ikonka pri pohľade na rozvrh, kde si treba zvoliť "rozvrh od 11.9.2017" a na www stránke je to podobne zobraziteľné, ako v aplikácií.

  s pozdravom 

  Mgr. Peter Hanus, PhD.
  zástupca riaditeľky školy

 • Vedenie ZŠ Turnianska 10 Vás týmto pozýva dňa 12.9.2017 v čase od 9.05h- 9.55h do 1.A triedy, kde pani učiteľka Mgr. Júlia Kondacsová bude rodičom prezentovať svoju prácu s deťmi 1.A formou otvorenej hodiny.

 • 6. 9. 2017

  Do galérie Prvý deň v škole boli pridané fotografie.

 • V týchto minútach začína na škole deň plný pohybu a zábavy. Na školskom dvore sa aktivít zúčastnia žiaci 2.-5. ročníka. Myšlienkou projektu je podporovať deti a mládež k športovým aktivitám a zdravému životnému štýlu, ktorý má byť každodennou súčasťou života už odmalička. Ciele projektu: zvýšenie záujmu detí o šport, pohybové aktivity, zdravý životný štýl, obohatenie telesnej výchovy, odrazový mostík pre všetky športy, osvojenie si základov zdravého stravovania.

 • FOTENIE PRVÁČIKOV piatok 6.10.2017  s p. Koganovou 

  SADA OBSAHUJE 3ks portrét v ,,rámčeku"- 13 x 18 cm ( s uvedeným názvom školy, triedy, školským rokom)

  CENA ZA SADU: 7,50 Eur

  žiaci 1A počas 1.VH

  žiaci 1B počas 2.VH

  žiaci 1C počas 3.VH

  žiaci 1D počas 4.VH

   

  FOTENIE TRIED v máji 2018

 • Po1.vyučovacej hodine- výdaj desiaty v školskej jedálni žiakom 1.,2.,3. ročníka

  Po 2. vyučovacej hodine- výdaj desiaty v školskej jedálni žiakom 4.,5.,6.,7.,8., 9. ročníka

 • 2.- 9.roč.o 8.00h- žiaci idú priamo do svojich tried pod dohľadom triednych učiteliek

  1.roč. o 8.45h- prváčikovia s rodičmi sa sústredia vo vestibule školy, kde ich budú čakať triedne učiteľky

  8.45- 9.00 nástup žiakov 1. ročníka do vestibulu školy, prváčikovia si prinesú školskú tašku, nápoj, desiatu, prezúvky si prinesú prváčikovia až v utorok

 • v čase po 14.00h, zoznamy žiakov sú záväzné, prosíme preto nekontaktovať školu ohhľadom zmien. Ďakujeme všetkým rodičom za pochopenie a deťom prajeme úspešný štart do nového školského roka 2017/2018.

 • Od 4. 9. 2017 bude premávať školský spoj č. 18 pre žiakov z Čunova, Rusoviec a Jaroviec do ZŠ Turnianska. Cestovný poriadok šk. spoja  je v prílohe. Preprava týmto spojom nie je bezplatná, žiaci musia mať platný cestovný lístok.

  Sk_spoj_18_od_sept_2017.xlsx

 • 25. 8. 2017

  Aktualizovali sme modul Odhlasovanie z obedov

 • 24. 8. 2017

  Aktualizovali sme modul Variabilné symboly

 • Pekný deň, prvý deň nástupu detí do školy budú triedne aktívy, tak sa všetky informácie dozviete na nich, kto by mal špecifický problém už skôr, nie je problém s prípadným jednotlivcom situáciu vysvetliť, ale informácie podáme i písomne i ústne, sledujte našu webovú stránku ...momentálne pripravujeme viacero materiálov. S pozdravom Mgr. Zlata Halahijová

 • V prílohe nájdete všetky dôležité informácie týkajúce sa platieb za ŠKD ( Školský klub detí) pre žiakov ZŠ Turnianska od školského roka 2017/18

  PLATBY_SKD_17-18.docx

 • V prílohe nájdete všetky dôležité informácie týkajúce sa platieb a výdaja stravy pre žiakov ZŠ Turnianska od školského roka 2017/18:

  zmena_vydaja_stravy_17-18.docx

  Variabilné symboly boli posielané rodičom mailom, ale ich distribúcia bola zverená do rúk triednych učiteliek na triednych aktívoch (prípadne inou cestou, ak rodič na aktív neprišiel). Rodičom, ktorí nemajú variabilný symbol, odporúčame preto kontaktovať triednu učiteľku svojho dieťaťa, ktorá mala povinnosť rodičom variabilné symboly doručiť.

 • Veľa vody, slniečka a prázdninových zážitkov všetkým žiakom a učiteľom praje vedenie školy. Nezabudnime dodržiavať pitný režim a bezpečnosť pri všetkých činnostiach, ktoré sú spojené s letom, športom, oddychom a zábavou, tak aby sme sa v septembri opäť všetci stretli v školských laviciach.

 • Skolsky vylet 4.A  sa uskutocnil na Pezinskej babe, kde sme po ceste navstivili Malokarpatske muzeum v Pezinku, a potom sli na chatu na Babe, kde sme mali vynikajuci gulas, stavali pribytok v lese a opekali spolu s rodicmi.Triedna uc.Cmelová Lucia ( foto vo fotoalbume)

 • 22.6.2017 sa žiaci našej školy zúčastnili školského výletu. V Seegrotte sme navštívili najväčšie podzemné európske jazero, po ktorom  sme sa aj plavili, a tak odhalili labyrint jaskynných systémov  a chodieb. Zavítali sme aj do Laxenburgu, kde sa nachádza zámok – letné sídlo habsburgských panovníkov. Prešli sme sa aj zámockým parkom, súčasťou ktorého je i romantický „Františkov hrad“. Výlet si užili aj pani učiteľky, keďže boli v spoločnosti slušných žiakov. Pani učiteľky Horváthová, Mackaničová ( foto vo fotoalbume)

 • Muž, ktorí oslovuje deti- so šedivými vlasmi, okuliarmi, bradou, autom sa pohybuje naďalej po petržalských uliciach, hľadá ho aj kriminálna polícia, ktorá prosí o spoluprácu rodičov a obyvateľov Petržalky. Ak by ste takúto osobu videli, môžete ju nafotiť, poznačiť ŠPZ auta a samozrejme volať na políciu. Ďakujeme za spoluprácu.

 • Krásny deň, ani sme sa nenazdali a pomaly je tu koniec školského roka. Za celý tím programu Zelená škola by som Vám všetkým chcela poďakovať, že ste v šk. roku 2016/2017 kráčali s našim programom. Je pre nás veľkou cťou, že stále veríte v silu myšlienky programu Zelená škola. Bez škôl, učiteľov, žiakov a priateľov Zelenej školy by program nemohol existovať. Vy všetci ste jeho spolutvorcami a veľmi si to vážime. Zároveň za seba posielam už posledný pozdrav. Tento šk. rok bol pre mňa v programe tým posledným a prenechávam štafetu kolegom z tímu. Svoje poďakovanie posielam v prílohe. Je to také malé vysvetlenie a popísanie toho, čo pre mňa program znamená a prečo v ňom končím. Prajem Vám aby ste si cez leto oddýchli a načerpali mnoho tvorivej energie do nového školského roka. Verím, že programu ostanete aj naďalej verní. Za tím programu Zelená škola. Mirka Piláriková

 • Detská univerzita Komenského štartuje už onedlho. Pre tých, ktorí by chceli študovať aj cez prázdniny, no sú mimo Bratislavy, vrátane zahraničia, môžu sa pripojiť na Detskú univerzitu Komenského online. Štúdium je pre deti z celého Slovenska zadarmo a študovať môžu odkiaľkoľvek a kedy len chcú – stačí mať počítač s internetom a pripojiť sa. Okrem nových poznatkov a zábavy môžu zároveň získať hodnotné ceny pre seba, ale aj svoju základnú školu. Stačí, ak do „Poznámky k registrácii“ uvedú názov svojej ZŠ. Odmenená bude škola, z ktorej sa prihlási najviac žiakov!

 • Milí oteckovia, chceli by sme Vás poprosiť o pomoc ( nosenie materiálu) pri dokončovaní našej bylinkovej záhradky v priestoroch pri pieskových volejbalových ihriskách v pondelok 26.6.2017 v čase od  16.30h- 17.00h. Záujemcovia prosím kontaktujte p Chmelu: frantisek.chmela@gmail.com. Veríme, že vo štvrtok budeme môcť našu záhradku slávnostne otvoriť...Ďakujeme vopred za všetky pracovité ruky a tešíme sa na Vás. Rada rodičov a vedenie školy

 • Pozývame rodičov na triedne aktívy, ktoré sa uskutočnia zajtra v stredu v čase o 17.30h ( ak triedny učiteľ neurčil inak) a taktiež pozývame členov Rady rodičov na zasadnutie do zborovne v čase o 16.30h.

 • Aj v tomto školskom roku si žiaci štvrtého ročníka pripravili prezentácie a plagáty, tak aby ukázali, že vedia odprezentovať svoje vedomosti a zároveň vystupovať pred divákmi- spolužiakmi, ale aj žiakmi iných tried. Témy prezentácii si zvolili deti samé, aby prezentovali okrem vedomostí aj svoje záľuby. Pochvalu si zaslúžia všetci štvrtáci, no najlepšie odprezentovali svoje práce pred trojčlennou komisiou žiaci:

 • Nie jednému žiakovi pomotal hlavu čínsky hlavolam Tangram. V súťaži, do ktorej sa zapojili všetci žiaci 2.-3.-4. ročníka uspeli len tí najrýchlejší a najšikovnejší. V stanovenom čase 45 minút mal každý žiak vyskladať štyri určené predlohy. Sedem dielikov muselo presne zapadnúť a vytvoriť daný obrazec. Najlepších tangramistov vidíte na foto vo fotogalérii :-) Ocenení boli žiaci:

 • Žiaci 3.A sa zúčastnili  IX. ročníka podujatia občianskeho združenia Impulz, Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke „Urobme radosť sebe a iným“. Toto podujatie bolo už po druhý krát výnimočné hudobno-dramatickým predstavením Farby, ktorého ústredným motívom je oslava rôznorodosti. Každú farbu umelecky stvárnila iná organizácia vlastným, jedinečným spôsobom  - tancom, pantomímou, dramatickou etudou alebo inou kreatívnou formou. Mottom podujatia bolo: ,,Je tisíc farieb, niečo nás spája, niečo delí. Aké šťastie, že svet nie je iba čiernobiely".  Počas záverečnej skladby všetci protagonisti vytvorili jednu spoločnú, pestrofarebnú paletu ako metaforu harmónie našich odlišností. Podujatie sa nám páčilo. Mgr. Natália Smolková

 • Dobrý deň prajem, radi by sme Vám oznámili, že Volkswagen Slovakia v spolupráci s Nadáciou Volkswagen Slovakia, Strojníckou fakultou Slovenskej technickej univerzity a Zväzom automobilového priemyslu Slovenskej republiky organizujú od 21. 8. do 25. 8. 2017 letnú tematickú akadémiu. Je určená pre všetkých žiakov, ktorí ukončili 7. alebo 8. ročník základnej školy a majú záujem nahliadnuť do sveta utomobilov a techniky. Prihlasovanie na Automobilovú Junior Akadémiu (AJA) je spustené cez webovú stránku www.ajakademia.sk.

 • S radosťou Vás informujeme, že žiačky zo ZŠ Turnianska v sobotu 17.6.2017 úspešne reprezentovali

  školu na Majstrovstvách Slovenska v rope skippingu 2017 v Považskej Bystrici. Patrícia Schönová, 3.B.,

  Samanta Bohmova, 3.B., Maruška Ivaničová, 3.A., Alžbetka Ivaničová, 7.A. si vyskákali v teamovej

  rýchlostnej disciplíne 2.miesto. Patrícia Schönová si odniesla medailu za 2. a 3. miesto v rýchlostných

 • 2. stupeň- pondelok 19.6.2017 ( 8.00h-12.00h)

  1.stupeň- utorok 20.6.2017 ( 8.00h-12.00h)

  Súhlas rodiča s označením aký typ fotografií rodič chce dať dcére/ synovi vyhotoviť, je potrebné odovzdať triednej p. učiteľke v pondelok na rannej komunite. Fotografka: p. Koganová (kontakt pre prípadné otázky: 0910 929 469). Platbu za foto poprosíme zrealizovať u triednej p. učiteľky počas triednych aktívov, alebo najneskôr do 26.6.2017 ( pondelok). Fotografie budú žiakom vydané v septembri 2017. ( deviataci sa dohodnú na prevzatí fotografií s triednymi učiteľmi- taktiež na september 2017).

 • 16. 6. 2017

  Do galérie 4.B DO ŠKOLY NA BICYKLI boli pridané fotografie.

 • 15. 6. 2017

  Blahoželáme našim dvom žiačkam 9A triedy, ktoré boli ocenené ako Junior OSOBNOSŤ PETRŽALKY 2017. Hanka Klejová a Barborka Javorová úspešne reprezentovali ZŠ Turnianska vo vedomostných súťažiach počas 1.-9. ročníka. Veľa prvenstiev ako aj ich slušné správanie a pomoc kamarátom bolo odmenené starostom MČ BA- Petržalka. Na podujatí sa dnes v DK Zrkadlový háj v tieto minúty zúčastňujú ako diváci nielen ich pedagógovia, ale aj spolužiaci a mladší žiaci, ktorým sú Hanka a Barborka s ich snahou a výsledkami veľkým vzorom. Prajeme obom žiačkám úspešný štart na strednej škole a veľa úspechov. Mgr. Zlata Halahijová- riaditeľka školy.

 • Od zajtra, piatku 16.6.2017 bude vyučovanie nielen na 2.stupni, ale aj na 1.stupni končiť po 4.VH, triedne p. učiteľky pomôžu vychovávateľom pri odobedovaní žiakov každý deň vždy počas 5.VH postupne až po odobedovaní ,,druhostupniarov" takto:

  4.ročník: od 12.15h

 • Melánia Manoová, žiačka 4.B triedy na ZŠ Turnianska,  ako jedna z ocenených detí v mimoškolskej činnosti za rok 2016 Primátorom Bratislavy Ivom Nesrovnalom za titul Majsteriek Slovenska a vicemajsteriek Európy v gymnastike... Melánia, sme na Teba pyšní, sme radi, že reprezentuješ Slovensko, naše mesto, našu školu.Mgr. Renáta Macáková

 • Milí priatelia, Dali sme to! J Chceli by sme sa vám touto cestou úprimne poďakovať  za zapojenie do Nášho Mesta 2017. Vaše nadšenie a čas, ktoré ste príprave dobrovoľníckych projektov venovali, si v Nadácii Pontis nesmierne vážime. Spolu s vami sa do Nášho Mesta zapojilo dohromady 233 organizácií a vďaka vám a zapojeným dobrovoľníkom sa nám spoločne podarilo vyčistiť a zrevitalizovať 177 parkov a záhrad, namaľovať vyše 7000 metrov plotov, vysadiť vyše 1300 stromov a okrasných rastlín či spríjemniť čas takmer 400 klientom. A to zďaleka nie je všetko! Tento rok sa do Nášho Mesta zapojilo viac ako  10 000 (vyše 6000 firemných dobrovoľníkov z viac ako 130 firiem) a ďalšiu dekádu Nášho Mesta sme tak začali naozaj vo veľkom štýle. ĎAKUJEME! Náter plota nebol realizovaný okolo celého obvodu, preto rodičia, ktorí by mali záujem pomôcť škole a pomáhať s dotieraním ďalších častí plota, kontaktujte prosím p.Jankovičovú/ p. Jankoviča na vrátnici ZŠ, ktorí Vám vydajú štetce, šmirgeľ, farby, rukavice, zapožičajú tričká." ( fotky z akcie vo fotogalérii)

 • 14. 6. 2017

  Žiaci 3A triedy budú našu školu reprezentovať dnes o 17.00h v Divadle Malá scéna STU s tanečným vystúpením na podujatí Impulz, ZPMB- Petržalka. Okrem žiakov našej školy v programe vystúpia: Rodinné centrum Prešporko, ZŠ a MŠ sv. Uršule, IMPULZ, Opatova group, Zbyňo Džadoň, Klarinetové trio Bratislavského konzervatória a hostia ocenení certifikátom ,,Firma priateľská ľuďom s postihnutím". Motto podujatia: ,,Je tisíc farieb, niečo nás spája, niečo delí. Aké šťastie, že svet nie je iba čiernobiely".

 • 14. 6. 2017

  Do galérie ŠVP 2017 boli pridané fotografie.

 • 14. 6. 2017

  Do galérie Brigáda ,,bylinková záhrada" boli pridané fotografie.

 • Od stredy mimoriadna situácia z dôvodu vysokých teplôt- vyučovanie na 2.stupni skrátené na na 4.VH, po skončení 4.VH idú druhostupniari na obed a domov.Vyučovanie na 1. stupni je v normálnom režime, p. učiteľkám odporúčame s prvostupniarmi pobyt vonku s v tieni pod stromami.

 • Netradičné vyučovanie z PVO a TSV zažili deti druhých ročníkov na Železnej studienke. Zatiaľ čo  chlapci čistili lesný potok,pozorovali živočíchov, zbierali odpad, dievčatá chystali opekačku. Krájali špekačky, vyklepali mäso, pripravovali stoly na spoločné stolovanie. Potom sa zahrali rôzne loptové a pohybové hry. Všetky 4 triedy prežili pekné spoločné chvíle so svojimi kamarátmi a pani učiteľkami.Mgr. Babušíková Libuša

 • 9. 6. 2017

  Do galérie ŠVP 2017 boli pridané fotografie.

 • 9. 6. 2017

  Informácia potvrdená vedúcou ŠVP p.Macákovou Renátou. Ďakujeme všetkým učiteľom, deťom a rodičom za spoluprácu a prajem krásny víkend.

 • Žiaci 3A,3C,4A,4B,4C neprídu zo školy v prírode pravdepodobne v stanovenom čase pre pokazený autobus. Keď sa dozvieme o čase návratu detí domov, budeme Vás informovať tu na web-stránke školy. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

 • 7. 6. 2017

  Do galérie Nové čiary na basketbalovom boli pridané fotografie.

 • sa včera 6.6.2017 za krásneho počasia uskutočnil na pieskových volejbalových ihriskách a naši mladší žiaci získali 6. miesto z dvanástich súťažných družstiev. No keďže sú tretiaci a zastupovali našich štvrtákov odcestovaných v ŠVP, výsledok je výborný a budúci školský rok sa tešia na svojich súperov. Mgr. Gájerová Darina ( fotky vo fotogalérii o pár minút)

 • Čitateľský maratón. V stredu 31. mája sa žiaci 5. a 6. ročníkov zúčastnili Čitateľského maratónu v knižnici. Zdokonaľovali si nielen techniku čítania, ale zároveň každý žiak mal možnosť výrazne  prečítať svoj odsek z čítanej knihy.Tento rok padla voľba na knihu Zuzany Šinkovicovej - Myšiak Samuel a jeho cesta okolo Slovenska na bicykli.Naši žiaci svojim podielom prispeli, a tým aj rozšírili počet zúčastnených čitateľov tohtoročného Čitateľského maratónu. Vedúca PK SJL   

 • Aj žiaci, ktorí zostali v Bratislave mali a majú pestrý program v ,,prímestskej škole prírode" postupne s p. učiteľkami a vychovávateľkami: Gimenézovou, Scherhauferovou, Jurinkovou, Káčiovou a Vargovou. P. učiteľka Vargová posiela fotky PŠVP aj do fotoalbumu. Tešíme sa, že počasie tento rok našim deťom praje a Sad J. Kráľa, Bibianu, Rusovecký park, či Draždiak absolvovali zatiaľ bez dáždnikov a pršiplášťov.

 • Slnečné počasie, pestré výlety, súťaže a veľa hier v prírode očarilo deti v ŠVP Sitno - Banská Štiavnica. Aj keď sa už tešia domov, ťažko sa so ŠVP budeme lúčiť. 

   

 • Deti ŠKD sa naučili odlievať sviečky pri tvorivých dielňach u našich IMPULZÁKOV. Mgr. 

 • Touto cestou sa chceme poďakovať rodičovi p.Vrbičanovi /IV.B/za veľkú pomoc pri zabezpečení a dovoze materiálu potrebného na budovanie Záhradky, ktorá učí.

 • Žiaci 4A, 4B, 4C, 3A, 3C majú po prvých raňajkách a tešia sa na pobyt a aktivity ŠVP

 • Krúžková činnosť ukončená k 1.júnu 2017, okrem gymnastikys p. Pramukovou, ktorá nahradzuje dievčatám jeden chýbajúci tréning.

 • Dobrý deň. Ďakujem za sa ZŠ Turnianska zapojila do našej kampane a podporila Európsky týždeň pohybu. Žiaci, rodičia, učitelia a vychovavátelia prispeli krásnymi 2711 skokmi s počtom účastnikov 63. Zdenka Bohmová

 • Naši žiaci z tried: 2.ABCD a 3.B docestovali aj s pani učiteľkami na ŠVP na Počúvadlo v poriadku :-)  Prajeme im pekné počasie :-)

 • V autobuse nebolo deťom zle, sú ubytované, počasie majú krásne a práve sa chystajú na prvú spoločnú večeru o 18.00h. Všetkých rodičov deti pozdravujú prostredníctvom p. uč.Ondríkovej, Mrázovej, Liškovej, Varechovej, Gregušovej. Deti: 1A, 1B, 1C, 1D.

 • Žiaci: Heleshová Veronika 7.B, Helesh Slavomír  6.B, Kovácz Sameer 3.C, Mokráš Samuel 3.C, Chudík Martin 7.A, Mihok Samuel 7.A, Kocian Frederik 6.A, Cina Jakub 4.A, Štefeňáková Katarína 2.C, Mordel Peter 4.B, Mordelová Ruth 3.C, Biel Boris 2.B, Chmelová Sára 2.B, Bulla Filip 2.B, Merta Jan 6.A, Králik Martin 2.B, Ollé Viktória 5.B, Rodičia: Králiková  2.B, Mertová 6.A, Bulla 2.B, Chmela 2.B, Bielová 2.B, Luxová 2.C, Štefaňakovci 2.C, Učitelia: p.Belicajová, p.Horváthová, p.Mordelová,p. Macáková, p.Nebeská, p.Mrázová - priateľ školy.

 • 30.mája (utorok) a 1.júna ( štvrtok) z dôvodu odchodu detí do ŠVP, ale BENIdance a a ANGLOspeaker v dané dni budú. Ďakujeme. Tím BENI

 • Tešíme sa z ďalšieho úspechu našich žiakov v okresnom kole Biologickej olympiády, v ktorom družstvo v zložení  -  L.Bartová, T.Tomčányiová, P.Pozsonyová, J.Surducová a K.Bukovská, dievčatá 5.ročníka obsadilo pekné 2.miesto. Hodiny príprav zbierok listov, plodov, bylín, pozorovania vtáčikov v zime, rastu rastliniek, mapovania, ale aj učenia sa ,neboli márne. Okrem umiestnenia si isto dievčatá odnesú poznatky aj do ďalšieho života.

 • V prílohách sú zoznamy žiakov a zodpovední pedagógovia, ktorí sa zúčastnia aktivít v Prímestskej škole prírode ako aj oznam o čase desiaty, obeda v školskej jedálni a napr. lístkoch na MHD, ktoré je potrebné deťom v niektoré dni zabezpečiť. Ďakujeme rodičom, že lístky na MHD zakúpia deťom vopred a umožnia tak pokojný nástup detí do autobusu MHD.(SPOLU: 6ks lístkov na MHD / každé dieťa)

 • 26. 5. 2017

  Do galérie BIO olymp boli pridané fotografie.

 • Milé deti a milí rodičia,

  v pondelok 29.5. 2017 od 15.15 do 16.00 hodiny sa bude v areáli našej školy konať - pri bočnom vchode do bazéna, podujatie 250 000 skokov pre zdravie - kampaň Slovenskej rope skippingovej asociácie, pod vedením p. Bohmovej.  Keďže deti budú vonku do 16.00 hodiny, prosíme vás, aby ste si ich preberali vonku od p. vychovávateliek. Budeme radi, keď sa aj vy, rodičia, zapojíte do tejto akcie.

 • P. trénerka sa už na všetky deti teší a ďakuje za spoluprácu aj rodičom, aj učiteľom školy.

 • Pozývame Vás na druhú etapu brigády, ktorá sa uskutoční v piatok 26.mája 2017 v čase od 14.00h do 18.00h v priestoroch školského dvora ZŠ Turnianska 10. Pri tvorbe Záhrady, ktorá učí privítame každého, kto má ochotu pomôcť vytvoriť niečo krásne a užitočné pre naše deti :). Stačí prísť s dobrou náladou a v pracovnom odeve. Ďakujeme, tešíme sa

 • 22. 5. 2017

  Do galérie Ďakujeme všetkým brigádnikom za pomoc 19.5.2017 boli pridané fotografie. Škole pomáhali: p.Sedlák 1D, p.Borza 1D, manželia Štefánikovci 2C, p.Kolková 2A, p.Gharib 2D, p. Bezáková 2B, p. Mičová 2B, manželia Veselovský s priateľom školy, manželia Sedlákovi 1D, p.Mikuľová 2B, p. Mertová 6A, p. Javorová 2D, p.Mrázová- priateľ školy, p. Chmela, učitelia- Z. Nebeská, J. Pramuková, L.Babušíková, M.Belicajová, O. Horváthová, žiaci: L. Baštiová 8A, Kissová 8A, Chudík 7A, Chmela 9B, Mičová Karin a Melánia 2B, Štefańáková Katka 2C, Králik Martin 2B, Bezáková Daniela 2B, Gharib Amira, Tomáš a Andrej Bako 1D, Irena Kolková 2A

 • Termín: 25.5.2017 (štvrtok)

  Téma: Lužné lesy, typické alebo vzácne druhy živočíchov, dunajské ramená a život v nich

  Prednášajúci:  Lucia Leváková, BROZ

  Časový harmonogram: prednáška sa uskutoční v ZŠ Gessayova, kde prídu v uvedenom čase žiaci 9. ročníka zo ZŠ Lachova a ZŠ Turnianska

 • Dna 17.5.2017 bol Deň otvorených dveri v centre Impulz na Turnianskej ulici.
  Žiakov 2.A  tu čakala zábava a tvorivé dielne.Mgr.Iveta Dragulová

 • Minulý týždeň sa žiaci 5-9. ročníka zúčastnili súťaže Penalta. Systém turnaja bola hra "každý s každým". Chlapci predviedli perfektné výkony, aj vďaka skuseným hráčom. Mgr. Lucia Čmelová ( fotky vo fotoalbume)

 • Dnes basketbalový krúžok nie je a v stredu bude posledné stretnutie.

 • Dńa 10.5.2017 za žiaci 3.A triedy zúčastnili podujatia "Tanec v duši ", kde reprezentovali našu školu v tanci, ktorý si sami pripravili.
  Podujatia sa zúčastnili všetky petržalské školy. Žiaci si okrem pekného zážitku odniesli aj cenu.

 • Folklórna tradícia má aj na našej škole svojich nadšencov. Na okresnom kole Slávik Slovenska nás reprezentovali Saška Troščáková zo 4.C a Simonka Dudášová z 3.A. Prvýkrát si vyskúšali spev pred veľkým publikom a odbornou porotou z najvýznamnejších folklórnych súborov a RTVS, odniesli si síce nie cenu, ale zato nezabudnuteľné zážitky z vystupovania v slovenských krojoch a súťaženia s náročnými súpermi. Veríme, že tradíciu účinkovania našej školy v tejto súťaži sme obnovili a budúci rok obohatení o nové skúsenosti budeme môcť vybrať do okresného kola ďalších nadaných spevákov. Mgr. Stanislava Machajdíková, Mgr. Martina Belicajová