Navigácia

Počet návštev: 3151979

Darujte 2% Vašej škole

   

       Stiahnite si prosím tlačivo a poukážte 2% Vašej škole - vyplnené tlačivá odovzdajte vo svojej práci, alebo ich môžete priniesť do školy našej pani ekonómke, príp. odovzdajte spolu s Vaším daňovým priznaním na Daňový úrad - Vyhlasenie-20182__potvrdenie.PDF .    

 ĎAKUJEME :-)

 

Prikladáme prehľad výdavkov za predchádzajúce obdobie - Prehľad.

 

Ak by ste chceli Vašej škole poukázať finančný dar, prosím použite Bankové spojenie na OZ Lipka: 

Slovenská sporiteľňa 
IBAN: SK80 09000000 0001 7961 6955 

V texte platby uveďte prosím účel - "dar"
V prípade potreby vám OZ LIPKA vystaví darovaciu zmluvu. 

Po prihlásení

     Z bezpečnostných dôvodov sa rodič dozvie viac informácií na www stránke až po prihlásení sa (výhradne cez rodičovský prístup). Prihlasovacie údaje žiadajte od svojej triednej p. učiteľky. Tu prikladáme návod ako podpisovať známky a poznámky http://www.triednakniha.sk/#!/videos/410 prípadne aj http://triednakniha.sk/#!/videos/13009. Deti dostávajú vlastný "žiacky" prístup priamo v škole na papieriku, ktorý im dá pani triedna učiteľka.

Zvonenie

Benefity školy

Medzi benefity našej školy patrí  ​už od 1. ročníka až po 9. ročník

 • rozšírené vyučovanie anglického jazyka 
 • rozšírené vyučovanie telesnej výchovy o vyučovanie plávania v našom bazéne 
 • pestrá ponuka rozmanitej krúžkovej činnosti v popoludňajšom čase (vzdelávacie, umelecké, športové)
 • výchova vzťahov k prostrediu: eko-programy
 • sme bezpečná škola: kamerový systém, dochádzkový systém
 • špeciálny pedagóg, psychológ a výchovný poradca
 • detský kútik a herne pre deti v školskom klube
 • možnosť poskytovania desiaty v jedálni, program zdravé ovocie a mliečny program pre deti
 • školská knižnica a pripravujeme školskú zubnú ambulanciu

KNIŽNICA

Navštívte Miestnu knižnicu v budove našej školy. Pani knihovníčky sa tešia na všetky deti, ktoré určite ocenia nielen veľký výber kníh a časopisov, ale aj tiché a krásne priestory, ktoré knižnica na ZŠ Turnianska ponúka malým čitateľom.                                              

Aktuálne oznamy

 • Od 9.7. do cca 16.8.2018 bude škola pre verejnosť ( mimo dohodnutých stretnutí) uzatvorená.V súrnych situáciách sú úradné hodiny každú stredu od 9 do 11 hod. Počas leta bude knižnica otvorená. V jednotlivých pavilónoch školy budú prebiehať rekonštrukčné a montážne práce. Pieskové volejbalové ihrisko je možné využívať v dňoch utorok - šrvrtok počas celého leta.Za prenájom sa platí v zmysle platných predpisov. Informácie poskytuje p. Gájwrová, alebo pani školníčka. S pozdravom Halahijová, riaditeľka školy.

 • letné prázdniny od 2.7.2018- 31.8.2018

  nástup do školy po prázdninách: 3.9.2018

 • Aj v šk. rok 2017 - 2018 sme spolupracovali s denníkom Sme. Zapojili sme sa do všetkých vzdelávacích projektov, ktoré

  boli vyhlásené v školskom roku pre II. stupeň základných škôl -

  1. Dopravný rýchlokurz

  2. Environmentálna výchova

  3. Ochrana života a zdravia

  Cieľom projektu bolo sprostredkovať vedomosti zábavnou a tvorivou formou pomocou denníka Sme. Popri vedomostnom vzdelávaní sme si rozvíjali čitateľskú gramotnosť a čítanie s porozumením. Tešíme sa na spoluprácu, ktorá bude pokračovať aj v novom školskom roku. Mgr. Eva Tóthová

 • V piatok 22.6. sa prihlásení žiaci z tried 5.A, 5.C, 6.A, 6 B a 6 C so svojimi triednymi učiteľmi zúčastnili školského vzdelávacieho výletu do Národného parku Donau - Auen v Rakúsku, kde sa príroda rozvíja podľa svojich zákonitostí, a bez hospodárskych zásahov človeka. Je to záruka, že nielen my, ale aj budúce generácie budú môcť obdivovať jej pôvodnú silu a krásu. Odborný a veľmi zaujímavý výklad v slovenskom jazyku , krásne prostredie a vydarené počasie umocnilo nezabudnuteľný zážitok pre všetkých zúčastnených.

 • 15. júna sa žiaci 6A a 6B triedy zúčastnili exkurzie do Múzea antickej Gerulaty v Rusovciach. Veľmi pútavou formou sa žiaci preniesli do obdobia Rímskej ríše. Najprv si pozreli krátky dokument o rímskych vojenských táboroch, následne aj výstavu s pútavým výkladom sprievodkyne a nakoniec sami si vypracovávali pracovný list, pričom odpovede hľadali po celom múzeu. Určite si pripomenuli niektoré fakty z prebraného učiva dejepisu, ale získali aj mnoho nových vedomostí. Spoločné chvíle sme si spríjemnili aj posedením pri chutnej zmrzline.

 • Info zo šachového turnaja sú na adrese :

  http://chess-results.com/tnr360996.aspx?lan=4

  Tri turnaje, základné skupiny Turnaj nádejí - Gr.A a Gr.B a Finále .

  Finalisti: 1. Fialka Andrej a 2.Juráška Tomáš hrali veľmi dobre a bolo tam aj viac talentov !

  / Jozef Jánoš- tréner/

 • Ako top práce na Malej maturite za žiakov 4C boli komisiou vybrané práce žiakov: Cyril Pate, Joseph Granacka, Ruth Mordelova, Veronika Juranova, Laura Marcinkova, Oliver Sinkovic, Amy Ciranova. Tešíme sa a samozrejme ďakujeme i rodičom, ktorí sa spolupodieľali na príprave detí. Tešíme sa tiež, že dievčatá i chlapci odprezentovali svoje práce pekne oblečení- v košeliach a šatách a tak prispeli k vážnosti prezentácie svojej práce na konci štvrtého ročníka.

 • Dňa 13.6.2018 sa uskutočnila Minimaturita žiakov 4.B. Žiaci si pripravili krásne prezentácie na rôzne témy. Mnohé témy boli aj veľmi pekne odprezentované. Chcela by som poďakovať všetkým žiakom a rodičom za pomoc a spoluprácu. S porotou sme sa zhodli na týchto najkrajších prezentáciách: Mižiková Sofia, Mižiková Michaela, Bartoš Viliam, Kmeťo Maxim, Bohmová Samanta, Garžík Tobias, Mendelová Tatiana. Žiakom prajem veľa zdaru aj pri pri ďalších školských akciách. Tr. p. učiteľka Mordelová

 • Dňa 9.6.2018 dievčatá, ktoré navštevovali krúžok gymnastiky, mali možnosť zúčastniť sa krásneho športovo-kultúrneho podujatia Majstrovstiev Slovenska v Modernej gymnastike, ktoré sa konalo v Športovej Hale Mladosť. Dievčatá mohli sledovať výborné výkony najlepších gymnastiek Slovenska v zostavách so švidalom, obručou a bez náčinia, mohli obdivoveť nádherné dresy dievčat a rôzne gymnastické náčinia pre vrcholové gymnastky.

  Aj napriek malej účasti, táto akcia bola výborným ukončením práce krúžku gymnastiky. Verím, že sa s niektorými dievčatami stretnem aj v budúcom školskom roku.

 • V piatok 1.6.2018 dvaja naši žiaci oslávili sviatok detí MDD účasťou na slovenskom finále čokoládovej tretry 2018 v Košiciach.

  Jarko Troščák z 2.D triedy sa prebojoval na finále z 3.miesta na bratislavkom kole a Melánia Mičová z 3.B triedy postúpila ako náhradníčka zo 4.miesta v Bratislave. Obaja reprezentovali našu školu v štafete 3x40 m za Bratislavu, kde Bratislavské družstvo chlapcov obsadilo 1. miesto a dievčatá Bratislavy 2. miesto a porazili tak družstvá z Košíc, Lučenca a Dubnice nad Váhom.Jarko aj Melánia súťažili ako jednotlivci v behu na 200 m, kde sa z 12-tich pretekárov umiestnil Jarko na 10. a Melánia na 8. mieste.

 • V rámci Bratislavy sa konala súťaž Mladých zdravotníkov. V ťažkej konkurencii sa naši žiaci z 8 ročníkov umiestnili na 1 mieste, žiaci zo 6. ročníkov obsadili 6. miesto. Blahoželáme všetkým žiakom, ktorí reprezentovali našu školu. Poďakovanie patrí aj pani učiteľke Anjelovej, ktorá ich pripravovala.

 • Dňa 12.6.2018 sa uskutočnila Minimaturita, na ktorú si žiaci 4.A pripravili zaujímavé a originálne prezentácie. Týmto by som sa chcela poďakovať všetkým žiakom a rodičom za pomoc a aktívnu prípravu. S porotou sme sa zhodli na najkrajších prezentáciách týchto žiakov: Simonka Dudášová, Klára Glembová, Tomáš Juráška, Dianka Kvasková, Dorotka Nestrojilová, Peter Salbot a Miško Nagy. Žiakom prajem veľa úspechov pri ďalších školských akciách. Tr. p. učiteľka

 • Vzhľadom na dlhodobé chýbanie p.Daubravovej bol zabezpečený workshop z matematiky v rozsahu troch vyučovacích hodín v piatok 8.6.2018 a Mgr. Baďo odborne zastupuje a vykonáva vysvetľovanie učebných látok a preverenie vedomostí preberaného učiva z matematiky /päťminutovky/

 • Záväznú prihlášku na augustovú letnú ŠKD nájdete v záložke ŠKD- tlačivá

 • JUNIOR osobnosť Petržalky

  Tešíme sa z úspechu našej žiačky VIII.A Alžbetky Ivaničovej, ktorá sa stala jednou z ocenených JUNIOR osobností Petržalky. Ocenenie si prevzala z rúk p.starostu Petržalky V.Bajana.

  Betka je úspešnou riešiteľkou biologickej a dejepisnej olympiády, víťazkou súťaže Magistra vitae, aktívne pracuje v kolégiu Zelenej školy. Výborné výsledky dosahuje aj v Rope skippingu, aj na medzinárodnej úrovni. Hrá na bicie, xylofóne a nádherne maľuje. Betka je výbornou žiačkou a spolužiačkou. K tomuto peknému a zaslúženému oceneniu gratulujeme.

 • Dnes sa naši dvaja žiaci Stelka Kristová a Filipko Pittner/ obaja sú žiakmi 3D triedy/ zúčastnili so svojimi výtvarnými prácami súťaže ,,Olympijský festival nádejí Petržalka". Stelka Kristová získala 2. miesto spomedzi žiakov petržalských škôl a ako škola sme obsadili 3. miesto medzi petržalskými školami. Tešíme sa.

 • Info pre rodičov

  Dňa 7.6. /štvrtok / v rámci Škd idú deti do Kaštieľa v Rusovciach na divadelné predstavenie „Gašparko.“ Odchádzajú objednaným autobusom spred školy o 11.20. Vrátia sa o 14.30 hodine.

  Deti . ktoré nepôjdu na predstavenie, budú v rámci ŠKD zaradené do iného oddelenia- info na vrátnici.

  Ostatné info poskytne ved. vychovávateľ.

 • Dňa 31.5.2018 naše dievčatá sa umiestnili v Studienke na Oblastných majstrovstvách na 3.mieste v súťaži MINIKOLVOLLEY a postúpili na M SR do Trenčína dňa 13.5.2018.Školu reprezentovali: Krausová Zuzana, Výpalová Vannesa, Magerková Sofia, Hrdličková Jana, Pittnerová Viktória

 • ŠvP Čremošné: II. turnus sa vráti v utorok 5.6. o 15.00 hodine. Deti, ktoré si rodičia nevyzdvihnú pri autobuse budú v popoludňajšej ŠKD – info na vrátnici.

  ŠVP Počúvadlo: II . turnus došiel v nedeľu 3.6. na Počúvadlo v poriadku.

 • Deti docestovali dnes 1.6.2018 v poriadku do zariadenia

 • Už druhýkrát, tentoraz na tému „Ekočistenie“ vzdelávali starší žiaci z VIII.A M.Homoľová, L.Šuplatová, A.Ivaničová a M.Chudík svojich mladších spolužiakov. Stali sa na chvíľu učiteľmi a hodiny odučili vo všetkých triedach tretieho ročníka. Žiaci sa dozvedeli o výhodách používania sódy bikarbóny, octu, citróna pri upratovaní, o nevýhodách kupovaných čistiacich prostriedkoch, o čistení si topánok na rohožkách a mnohé ďalšie užitočné veci, zahrali si rôzne ekohry a pozreli si náučné video. Deťom sa noví “učitelia“ páčili, veľa sa dozvedeli a starší žiaci boli spokojní s vykonanou prácou. Za prípravu a realizáciu vzdelávania im patrí naša vďaka.

 • Naše žiačky piateho ročníka S.Kalčíková, S.Fuggerová, E.Lysá, M.Erdogan a T.Adamko obsadili krásne 1.miesto v okresnom kole biologickej olympiády kat. F - „Rastliny a zvieratá našich lesov“. Náročnú prípravu zbierok bylín, drevín a živočíchov, pozorovania vtáčikov a rastu rastliniek, získavanie odliatkov a odtlačkov stôp, učenie sa navyše, dievčatá zúročili v súťaži.Za ich vedomosti, spoluprácu a reprezentáciu školy im srdečne ďakujeme.

 • Čremošné- ŠVP- dnes absolvovali prvú túru a sú v poriadku

 • Dnes sa na ZŠ Turniaska uskutočnilo prvé stretnutie záujemcov, z radov žiakov 2.-8. ročníka, o túto kráľovskú hru, pri ktorej si môžeme rozvíjať logické a strategické myslenie, ako aj správanie. Pre veľký záujem žiakov sa / spolu 74 detí/ sa teoretická vstupná prednáška s p. Jánošom uskutočnila vo vestibule školy. Po srtručnom dejepisnom exkurze a diskusii sa iba žiaci II. stupňa presunuli zo zborovne školy, kde sa stretli v prvých šachových partiách. Krátke 30 minutové hry mali dnes týchto víťazov: Lajoš Samo 8B, Javor patrik 5B, ŠtecDominik 5A, Heglas Timotej 8B.

 • ,,Revitalizácia športového ihriska ZŠ Turnianska" v grantovom programe Zamestnanecký program Dobré srdce 2018 bola schválená a Vami vybranej organizácii bude prispené sumou 425,00 €.Nadácia Tatra banky sa v tomto programe rozhodla podporiť 151 projektov celkovou sumou 80 000 €.Podporeným organizáciám v tomto čase pripravujeme darovacie zmluvy. Tie im budeme postupne posielať emailom, dary budú uhradené na bankové účty organizácií po podpise darovacích zmlúv.

  Zoznam všetkých podporených projektov zverejníme v najbližších dňoch na stránke www.nadaciatatrabanky.sk. Ďakujeme za Vašu ochotu a čas, ktorý ste venovali príprave žiadosti. Tešia nás Vaše aktivity a spolupráce s podporenými organizáciami.S pozdravom,Lenka ŠemrincováCentrum pre filantropiu, n.o.Partner Nadácie Tatra bankyBaštová 5, 811 03 Bratislava0918 669 214

 • Pozývame všetky deti na oslavu Medzinárodného dňa detí pod záštitou starostu Vladimíra Bajana.

  Kde: na Ovsištskom námestí v Petržalke.

  Kedy: sobota 2.6.2018

  Čas: od 12.00 do 18.00h

  Program: od 13.00h- 17.00h

  Atrakcie: Šašo Jašo, Maľovanie na tvár, Policajti s koňmi a psíkmi, Vypúšťanie balónov, požiarnici, vystúpenia detí a seniorov, Hokejbal s Romanom, Pankúchovský talent ocenenie a malé darčeky

 • 16.5.2018 sa 34 žiakov našej školy zúčastnilo krajského kola atletickej súťaže Čokoládová tretra. Dvaja z našich žiakov pretekali za klub Run for Fun. V konkurencii cca 420 súťažiacich, pretekajúcich v troch rôznych kategóriách, naši žiaci podali výborné výsledky. Najväčšiu radosť nám urobil Jarko Troščák z 2.D triedy, ktorí skončil zo 72 pretekárov na 1. mieste v kategórii 200 m a postupuje na celoslovenské kolo do Košíc, kde bude reprezentovať klub Run For Fun, ale i našu školu. Na ďalšie výsledky netrpezlivo čakáme. Viacerí budú mať určite dobré umiestnenie. Ďakujeme všetkým rodičom a starým rodičom, ktorí deti doprevádzali a hlasno povzbudzovali. Jana Pramuková a Andrej Gašparík

 • 10. mája sa uskutočnila "Malá olympiáda v anglickom jazyku pre 4. ročníky" na ZŠ Lachova. Po rozstrelke o 3. miesto sme získali 5. miesto z 12 petržalských škôl. Ďakujeme Dianke Kvaskovej a Zuzke Richtárikovej. Mgr. Kováčová

 • Aj tento rok sme sa naša škola zapojila do súťaže Slávik Slovenska. V okresnom kole na ZŠ Lachova nás reprezetovali Julia Elizabeth Takáč z 2.C v 1. kategórii a Simona Dudášová zo 4.A v 2. kategórii. Nepriniesli sme si síce medailu, ale my folkloristi to predsa nerobíme pre ocenenia, ale z lásky k ľudovému umeniu, spevu, tradíciám. Tešíme sa, že sa s publikom môžeme podeliť o to, čo nám robí radosť a že môžeme zdieľať s inými kamarátmi svoje nadšenie. A preto už dnes vyzývame ďalších nádejných spevákov - pridajte sa k nám, vidíme a počujeme sa o rok!

 • Dňa 11. 5. 2018 sa výber našich druhákov zúčastnil atletického štvorboja s názvom Športujeme s gepardom. Naši žiaci v kategórii chlapcov obsadili spomedzi jedenástich škôl 1.miesto - Jarko Troščák z 2.D a 2. miesto - Marko Čížek z 2.D. Mgr. Kamila Kabátová- triedna učiteľka

 • Mama je len jedna a treba si ju uctiť malým darčekom venovaním z lásky. Deti zo 6.oddelenia si nafarbili svoje dlane a odtlačili ich na predlohu s básničkou venovanej mamičkám. Vytvorili pekné malé umelecké dielo, ktorému sa potešili a verím, že sa mamičkám páčilo. Ďakujem deťom za ich kreativitu pri vytváraní a dotvorení darčeku. Mgr.Juraj Luttmerding. Foto vo fotogalérii

 • Po zapojení sa do súťaže Čítame s Osmijankom sme so žiakmi 2.D a 3.D triedy navštívili v Miestnej knižnici Petržalka na Prokofievovej ulici putovnú interaktívnu výstavu Osmijankova literárna záhrada.

  Deti úspešne prečítali Rozprávkovník Kristy Bendovej, poskladali Veršoplôtik zložený z básní Tomáša Janovica, Miroslava Válka, P. O. Hviezdoslava, prešli močiarom Porekadlovníkom, vylúštili šifru, zasiali semienka vlastného Knihokvetu, odhalili tajomstvo Fantazmagoriky knihoplodej a nakreslili si vlastnú stopu. Po práci v literárnej záhrade si ako správni záhradníci oddýchli v čarovnom Peliešku plnom skvelých knižiek.

 • V sobotu 12.5.2018 sme sa zúčastnili Petržalskej plaveckej štafety ... spolu sme zaplávali vyše 12 800 m. Mgr. Macáková, Mgr. Pramuková

 • Škola ďakuje p. Voštinárovi za pomoc, ústretovosť a spoluprácu pri organizovaní aktivít školy. Mgr. Zlata Halahijová- riaditeľka školy.

 • basketbalu, HIP-HOP, ANJ s p. učiteľkou Frigui Vargovou- z organizačných dôvodov. Ďakujeme za pochopenie.

 • Najrýchlejšie deti našej školy sa v piatok 4.5.2018 stretli na školskom kole Čokoládovej tretry. 73 detí súťažilo v troch kategóriách. Ročník narodenia 2011 bežal 100 m, ročníky 2009-2010 bežali 200 m a 2007-2008 odbehli 300 m. Našu školu budú na bratislavskom kole, ktoré sa uskutoční dňa 16.5.2018 /streda/ na Hviezdoslavovom námestí, reprezentovať družstvá vo všetkých kategóriách dievčat a chlapcov. Všetkým súťažiacich držíme palce !

 • 2.5. /streda/ - 1.A -D, a 2.A-D = 8 tried

  3.5. /štvrtok/ - 3.A, C, D, a 4.B-C, 8.A,B = 8 tried

  4.5. / piatok/ - 5.A-C, 6. A-C, 7.A-B a 9.A = 9 tried

  21.5. /pondelok/- 3.B + POZOR ZMENA- 4.A /na základe žiadosti TU/

 • - z dôvodu nedostatku voľného miesta pre žiakov z nespádovej oblasti vydávame 15.5.2018 /utorok/ v čase o 9.00h

  - z dôvodu odkladu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky vydávame 15.5.2018 / utorok/ v čase o 11.00h a po tomto termíne, teda podľa termínu vyšetrenia v CPPPaP

 • V okresnom kole Biologickej olympiády kat. D nám radosť urobili úspešní reprezentanti našej školy. V projektovej časti Milan JAKUBÍK, žiak 6.c triedy obsadil 1.miesto. V teoreticko-praktickej časti Marián FENDEK zo 7.a obsadil 3.miesto. Úspešnými riešiteľmi okresného kola boli Samuel VAŠKOVIČ zo 6.b triedy a Matej FENDEK zo 6.a triedy. Všetkým menovaným ďakujeme a gratulujeme.

 • K ŠVP dostali rodičia info v písomnej podobe na RA dňa 16.4. alebo tak urobia triedni učitelia do 30.4. 2018

  Čremošné

  I.turnus:

  28.5.-1.6.2018 vedúca turnusu : Mgr. Mordelová

  Účasť: 3.B, 4.A, 4.B

  II.turnus:

  1.6.-5.6.2018 vedúca turnusu Mgr. Nebeská/

  Účasť: 3.A,3.C,3.D,4.C

  Počúvadlo

  I. turnus :

  29.5.-3.6.2018 vedúca turnusu Mgr. Jakubisovvá

  Účasť: 1.A,1.B,1.C,1.D

  II.turnus:

  3.6.- 8.6.2018 vedúca turnusu: Mgr. Čmelová

  Účasť: 2.A,2.B,2.C,2,D

 • Školské kolo 19. 4.

  Poézia: 1. miesto Sára - Kalčíková 5, A

  2. miesto - Dominika Vráblik 5. B

  Próza: 1. miesto - Kristína Žeravíková 6. B

  Okresné kolo 24. 4. - ZŠ Tupolevova

  Poézia: 2. miesto Sára - Kalčíková 5. A

  4. miesto - Dominika Vráblik 5. B

  Próza: 3. miesto - Kristína Žeravíková 6. B

  Dievčatám gratulujeme!

  Mgr. Kováčová

 • Deti sa na hodinu SJL veľmi tešili. Písmeno Dž si osvojovali netradičnou formou. Začalo to ochutnávkou rôznych druhov džemov, mohli si ovoňať, ochutnať, porovnávať. Upevnila sa kooperácia tímu, ako ponúkať, poďakovať. Samozrejme nechýbalani ovocný džúsik. Na záver hodiny deti spočítali body, ktoré prideľovali k obľúbeným džemom - najviac bodov dostal jahodový džem. Už sa tešia na ďalšie aktivity.

 • Info pre rodičov a detí ŠkD

  Na čo sa môžeme ešte v ŠKD tešiť??

  Apríl:

  25.4. Náučný chodník na „Železnej studienke“: účasť ŠKD: 1.A,1.B.1,C1,1D: info dostanú rodičia od vedúcej pani vychovávateľky: Lišková, Naďová, Fedorková, Ščigulinská

  Máj:

  28.5. Exkurzia do NBS krst knihy: „Terezkina pokladnička“ Vzdelávanie FIG: Deti sa stretnú s guvernérom NBS. účasť ŠKD :2.A,2.D Info: dostanú rodičia od pani Varechovej, Gregušovej

  23.5.“ Štvorlístok pre talenty“: spev, tanec, hud. nástroj, prednes spolu cca : 15-20 detí ŠKD / podľa záujmu/ : info dostanú rodičia cez vedúcich oddelení

 • Pozývame Vás na prehliadku talentov našej školy - spev, tanec, prednes, hra na hudobnom nástroji.Dňa 23.5.2018 o 14:00 hodine vo vestibule školy. Deti sa tešia, že sa prídete pozrieť. Martina Fedorková

 • Vychovávateľ sa venuje činnosti so žiakmi, ktorí na krúžky nechodia vo svojom oddlení, teda triede a ,,krúžkové" deti neodprevádza na krúžky, ani ich z krúžkov nevyzdvihuje. Vybrať si deti z triedy a vrátiť ich po krúžku vychovávateľke ŠKD je povinnosťou krúžkového vedúceho. Len po dohode medzi vychovávateľom a krúžkovým vedúcim, môže po krúžku krúžkový vedúci odprevadiť deti na školský dvor, aby v peknom počasí nečakali deti, ktoré krúžok nenavštevujú v triede, ale aby mohli byť aj na vzduchu a robiť aktivity vonku. Tieto pravidlá boli nastavené už v októbri a vedúci krúžkov sú povinní ich dodržiavať.

 • Dňa 17.04.2018 sa v našej škole uskutočnila hudobná súťaž „SLÁVIK SLOVENSKA 2018“. Súťaž, v speve slovenských ľudových piesní, zaujal v tomto školskom roku 21 žiakov z prvého až štvrtého ročníka. Žiaci zaspievali krásne piesne a porota - Mgr. Stanislava Machajdíková, Mgr. Žaneta Moredelová, Mgr. Katarína Ščigulinská a Mgr. Martina Belicajová sa zhodla na tomto poradí:

  z I. kategórie (spevák 1.až 3. ročníka):

  1.miesto: Eli Takáč 2.C

  2.miesto: Natália Jambrichová 2.A

 • Rozprávka v 6.Oddelení- Opať sme preukázali svoju aktivitu a to v podobe zúčastnenia sa akcie na našej škole-Divadelná predstavenie.Vyrobenie kulís a aj samotný nácvik nám dal zabrať,ale myslím,že sa nám vystúpenie veľmi podarilo.Chcem sa aj týmto veľmi poďakovať rodičom,ktorí ochotne pomohli pri zoháňaní kostýmov a prišli podporiť svoje ratolesti.Ďakuje Mgr.Juraj Luttmerding

 • Dňa 17.4. sa na našej škole uskutoční školské kolo speváckej súťaže "Ľudová pieseň". Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci 1.- 3. ročníka (1. kategória) v prípade záujmu aj žiaci 4. - 6. ročníka (2. kategória). Každú triedu bude reprezentovať učiteľom hudobnej výchovy vybraný 1 žiak (žiačka), víťaz triedneho kola. Súťaž sa bude konať o 14.00 v triede 1.D. Súťažiaci môžu (ale nemusia!) prísť oblečení v ľudovom odeve alebo v kroji.

  Tešíme sa pekné a originálne výkony všetkých spevákov.

  Mgr. Belicajová, Mgr. Machajdíková

 • Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy Nikolka Penyková, Viktória Holbíková a Filip Straňák (všetci z 8.A) zúčastnili ako tím dekanátneho (okresného) kola Biblickej olympiády. A aj v konkurencii cirkevných základných škôl obsadili super 4. miesto. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy. Mgr. E. Mackaničová

 • Deti prvých ročníkov z ŠKD pod vedením p. Liškovej, Naďovej, Fedorkovej a Ščigulinskej budú poznávať prírodu okolia Bratislavy.

  Termín: 25.4 (streda) odchod o 12:00 hodine. Príchod o 16:30 hodine. Na prepravu detí bude zabezpečený autobus. Viac informácii cez IZK.

  Cena výletu 3 eurá (autobus, pitie)

  Je na rozhodnutí rodiča, či sa dieťa výletu zúčastní alebo pôjde na krúžky. Krúžky fungujú v normálnom čase. Nerušia sa.

  Vyplnené prihlášky a 3 eurá priniesť svojim vychovávateľkám do 13.4.2018

 • z dôvodu konania zápisu budúcich prváčikov na našu školu.

 • z dôvodu ochorenia p. uč. Belicajovej. Ďakujeme za pochopenie

 • Dňa 6.4.2018 / piatok/ je na našej škole zápis do prvého ročníka. Z organizačných dôvodov budú zmeny vo vyučovaní aj v ŠKD. Prosíme rodičov, ktorí si môžu svoje deti vyzdvihnúť o 13.30 hodine, aby tak spravili / deti už budú naobedované/. Na vyzdvihnutie detí z ŠKD bude funkčný hlavný vchod len do 14.00 hodiny.

  Od 14.00-17.30 si deti môžete vyzdvihnúť cez bočný vchod / druhý vchod ako je vstup do telocvične/. Deti vám odovzdá službu – konajúci dozor/

 • Všetko najlepšie ku Dňu učiteľov, veľa zdravia, spokojnosti , trpezlivosti, Vám i celému učiteľskému zboru prajú rodičia z 5.A a 3.B triedy. Ďakujeme Vám za Vašu obetavú prácu a za to, že každý deň ste ochotní vstať a venovať silu našim deťom. Pekný deň :)

 • Poďte sa s nami pozrieť do rozprávky v prevedení našich žiakov zo ZŠ Turnianska.

  Pozývame aj rodičov s mladšími súrodencami na Rozprávkové pódium.

  Dňa 11. apríla vo vestibule školy môžete vidieť:

  Rozprávku "Mrázik": od 14:00 - 14:30 vystúpia žiaci 4.B

  Rozprávku "Červená Čiapočka": od 14:40 - 15:00 vystúpia žiaci 3.C

  Dňa 12. apríla vo vestibule školy môžete vidieť:

  Rozprávku "O repke": od 14:00 - 14:20 vystúpia žiaci 3.B, 3.D

  Rozprávku "Divotvorný hrniec" od 14:30 - 14:50 vystúpia žiaci 3.A, 3.D

 • Veľká Noc je spätá s príchodom jari, vyobrazovaním vajíčok s kuriatkami, zajačikmi a podobne. Preto sme sa aj my rozhodli pripraviť na veľkonočné sviatky výrobou sádrových vajíčok. Žiaci si spríjemnili poobedie v ŠKD ich domaľovávaním. Pekné výtvory a usmiate tváre sú jasným dôkazom, že sa nám táto aktivita páčila. Foto bude vo fotogalérii.

 • z organizačných dôvodov: p.Frigui-Vargová-ANJ, p.Ondríková- Šikovníček, p.Gimenézová- ANJ, p.Kabátová-počítačový, p.Mrázová- ANJ

 • z organizačných dôvodov. Žiaci 1.+2.ročníka sa naobedujú už počas 4.VH s vyučujúcimi, po skončení 4.VH sa naobedujú žiaci 2.stupňa a cez 5.VH pôjdu obedovať žiaci 3.+4. ročníka s vyučujúcimi/ triednymi učiteľkami a naobedujú sa i vychovávatelia. ŠKD samozrejme funguje hneď po naobedovaní prvostupniarov v normálnom režime.

 • Vo štvrtok začínajú veľkonočné prázdniny. Žiaci sú posledný deň pred prázdninami v škole v stredu dňa 28.3.2018. Nástup do školy po prázdninách je v stredu 4.4.2018. Prajeme pokojné prežitie Veľkej noci, dievčatám veľa vody a kúpačom pekné vajíčka.

 • Krúžok Malý informatik v stredu, 28.3.2018 nebude z organizačných dôvodov. Krúžok bude nahradený v mesiaci jún. Mgr. Ján Benej

 • Oznamujeme Vám, že od 1.4.2018 je nutné realizovať platbu obedov v Školskej jedálni pri ZŠ Turnianska 10 na nové číslo účtu: SK 335600 0000 0094 0092 2013.

 • V krajskom kole Biologickej olympiády kat.C sa stali úspešnými riešiteľmi žiaci 8.a triedy. V teoreticko-praktickej časti Alžbetka Ivaničová a v projektovej časti Samuel Manzellla. Samuel vo svojej práci „Životný štýl našich žiakov“ zužitkoval aj všetky svoje aktivity a skúsenosti z projektu Zelená škola. Obom našim úspešným reprezentantom ďakujeme. TEŠÍME SA A BLAHOŽELÁME K ÚSPECHU.

 • Dnes sa popasovali s náročnými úlohami niektorí žiaci našej školy, ktorí sa zúčastnili školského kola BIO kat. D. Na prvých troch miestach sa umiestnili žiaci:

  1.miesto Marián Fendek 7.a

  2.miesto Samuel Vaškovič 6.b

  3.miesto Matej Fendek 6.a

  Menovaní žiaci postupujú do okresného kola, v ktorom im všetci držíme palce.

 • Prosíme rodičov, aby podporili školu v tom, že aj doma pohovoria s deťmi o základných hygienických pravidlách, najmä pri návšteve toaliet a hygiene a čistote rúk. V škole pravidelne kontrolujeme toalety a zisťujeme, že dochádza- najmä na chlapčenských toaletách- k porušovaniu základných hyg. pravidiel. Nielen, že chceme byť zdravou školou, čistou školou, ale neustále zámerné znečisťovanie toaliet mimo hygienického zariadenia nám znásobuje výdavky na pracovný personál, čistiace prostriedky, čo uberá potrebné financie pre zabezpečenie pomôcok pre edukáciu- pre slušných žiakov. Ďakujeme za pomoc a spoluprácu. Mgr. Zlata Halahijová, riaditeľka školy

 • Zajtra, 23.3.208 sa uskutoční na našej škole OK chemickej olympiády, ktoré sa uskutoční v priestoroch novozriadenej učebne v prístavbe školy. Práce na zariaďovaní ďalších nových učební v prístavbe školy prebiehajú každý deň.

 • Ďakujeme rodičom, ktorí sa zúčastnili brigády 25.-27.1.2018 v prístavbe školy a pomohli s inštaláciou tepelnej zásteny v priestoroch chodby 1. poschodia. Sú to: p. Osuský, p. Letko, p. Vráblik, p. Sedlák. Ďakujeme. Mgr. Zlata Halahijová, riaditeľka školy.

 • KOMPARO- testovanie žiakov 4. ročníka

  TERMÍN: 4. mája 2018 / piatok/

  Aj v tomto školskom roku sa zapojíme do testovania v rámci evaluácie / naplnenia a vyhodnotenia/ vzdelávacích cieľov žiakov 4. ročníka. Na výstupe z I. stupňa budú naši štvrtáci testovaní v oblastiach: matematika, slovenský jazyk a literatúra, prírodoveda, vlastiveda, všeobecné študijné predpoklady. Škola tak z výsledkov zistí niekoľko dôležitých indikátorov, ktoré jej dajú predstavu o silných a slabších stránkach vo vzdelávaní štvrtákov, akými sú napr. celková úroveň vedomostí, porovnanie v rámci Slovenska, porovnanie v rámci regiónu, úroveň najlepších žiakov, úroveň najslabších žiakov, primeranosť klasifikácie, ale aj medziročnú zmenu , teda porovnanie výsledku tohoročných štvrtákov s vlaňajšími.

 • Dňa 19.3. v pondelok sa pre prihlásených žiakov (triedne učiteľky majú zoznam) uskutoční matematická súťaž Klokanko 1, pre 1.ročník. Súťaž sa uskutoční počas vyučovania pod vedením triednej učiteľky k kmeňových triedach, tá ich upozorní počas ktorej hodiny bude súťaž prebiehať. Žiaci si donesú mäkkú ceruzku, guľôčkové pero píšuce tmavomodrou alebo čiernou farbou, gumu, farbičky a slovníček, kde si nalepia svoj kód, pod ktorým zistia výsledky na internete.

  Dňa 19.3. v pondelok sa pre prihlásených žiakov (triedne učiteľky majú zoznam) uskutoční matematická súťaž Klokanko 2,3,4,5,6. Súťaž sa uskutoční počas vyučovania pod vedením uč. Daubravovej v učebni FYZ.

 • Program

  DŇA OTVORENÝCH DVERÍ SHMÚ 2018

  Bratislava – 24. marca 2018 (sobota), od 10.00 h do 15.00 h

  Kinosála

  11.00 h „Z rozprávky do rozprávky“ – Divadelné predstavenie pre deti

  Prednášky v kinosále

  12.30 h – 12.55 h Ak chcem vedieť informácie o počasí – ako sa orientovať na webstránke – P. Valová

  13.00 h – 13.25 h Oblačné štruktúry búrok – M. Šinger

  13.30 h – 13.55 h Radiačný monitoring – T. Melicherová

  14.00 h – 14.25 h Letecká meteorológia – dôležitá súčasť leteckej dopravy – M. Housa

 • Škola bude počas prázdnin zatvorená, nástup žiakov do školy 12.3.2018- pondelok

 • Dňa 28. 2. 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Hodnotiacu komisiu aj tento rok potešil záujem žiakov 2. stupňa o umelecký prednes textov, čo sa odrazilo v peknom počte zúčastnených žiakov (11). Víťazom gratulujeme a želáme im veľa šťastia v okresnom kole, kde budú našu školu reprezentovať. Veríme, že budú inšpiráciou aj pre ďalších potenciálnych recitátorov.

  I. kategória (5. – 6. ročník) – próza

  1. miesto – Sára Fuggerová (5. A)

 • Aj v tomto školskom roku nás naši žiaci úspešne reprezentovali na okresnom kole dejepisnej olympiády. Alžbetka Ivaničová skončila v svojej kategórii na 1. mieste a postúpila do krajského kola.

  Úspešnými riešiteľmi boli aj Sebastián Zeman (9A), Janko Merta (7A) a Samko Matyaš (6A).

  Našim žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy. Alžbetke v krajskom kole ďalej držíme palce.

  Mgr. Eva Mackaničová

 • Školské kolo Hviezdoslavov Kubín 2. - 4. ročník má svojich víťazov:

  poézia1. miesto: Michaela Mižíková 4.B2. miesto: Tomáš Juraška 4.A3. miesto: Júlia Zemánková 2.A a Nela Koganová 2.Apróza1. miesto: Sofia Mižíková 4.B2. miesto: Diana Kvasková 4.A3. miesto: Elizabeth Takáč 2.C

  Všetkým zúčastneným, ďakujeme za krásne kultúrne popoludnie.

 • Info pre rodičov a deti: Z dôvodu zvýšenej chorobnosti detí sa dňa 1.3. nezúčastníme bábkové predstavenie Farebná rozprávka v Istropolise.

 • z dôvodu plynulej prevádzky školy a bezpečnosti detí dodržujte následné pokyny:

  • Do rannej ŠKD deti vstupujú od 6.00 do 7.30 hodiny. Potom sa škola zamyká , nakoľko sa vstup do priestorov školy pri vrátnici upratuje.
  • Na vyučovanie deti vstupujú do školy o 7.45 hodiny. S deťmi nevstupujte do malej chodbičky, rozlúčte sa s nimi pred hlavným vchodom. Pokiaľ sa tam ráno rodičia zdržujú, deti nemajú plynulý priechod na vstup cez plastové dvere. Dochádza tam ku kolíziám, čo môže viesť k zra
 • Bábkové divadlo „ Dúhová rozprávka“

  Dňa 1.3.2018 / štvrtok/ ide 5.oddelenie: pani Gregušová, 7.oddelenie: 2.D/2.C pani Varechová a 2.B zo 6.oddelenia- cca 50 detí na bábkové prestavenie do Istropolisu.

  Cena lístka je 2 €,

  Preprava objednaným autobusom je 2 €.

  Odchod : o 13.30 z parkoviska

  Príchod: o 15.30 na parkovisko

 • Pre iné pracovné povinnosti p. učiteľky Pramukovej sa krúžok gymnastiky v tomto týždni ( 25.2.-2.3.2018) konať nebude. Za pochopenie ďakujeme. Mgr. Jana Pramuková- trénerka

 • Milí priatelia, srdečne Vás pozývame na významnú, záverečnú udalosť nášho projektu mladých filantropov ,,Môj projekt pre druhých"

  Kedy: 28.02.2018 o 9.00h- 12.45h

  Kde: Impulz, Turnianska 10, 851 07 Bratislava

  Zúčastnení: malí filantropi ZŠ Turnianska, zo ŠZŠ Žehrianska, SZŠ a GYM CENADA, Impulzáci

  Už sa na Vás tešíme!

  Projekt ,,Pinf hry ako impulz pre spojenie a učenie" podporila Nadácia pre deti Slovenska z grantového programu pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom.

 • Vážení rodičia a žiaci, touto cestou Vás informujeme o dočasných zmenách v MHD o ktorých nás informovala ich pracovníčka:

  z dôvodu vysokej chorobnosti vodičov autobusov a tým nemožnosti zabezpečiť výpravu všetkých spojov na jednotlivých linkách, je Dopravný podnik Bratislava, a. s. nútený v dňoch 19. 2. 20182. 3. 2018 pristúpiť k obmedzeniu premávky MHD. Na niektorých linkách budú autobusy premávať podľa cestovných poriadkov platných pre školské prázdniny. Toto obmedzenie sa týka aj linky č. 99, ktorej autobus zabezpečuje školské spoje č. 12 a 18. Keďže v prázdninovom grafikone tejto linky nie je zapracovaná prevádzka školských spojov, nie sme, bohužiaľ, schopní v uvedených dňoch zabezpečiť prevádzku týchto školských spojov. V uvedených dňoch školské spoje č. 12 a 18 nebudú premávať.

 • Srdečne pozývame rodičov a priateľov školy na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v dňoch 19.februára- dopoludnia od 9.00-12.00h na ZŠ Turnianska 10 a 19.3.2018 popoludní v čase od 15.00h.

 • V okresnom kole Biologickej olympiády kat. C nás úspešne reprezentovali naši žiaci, ktorí obsadili – 1.miesto v projektovej časti S.Manzella 8.a a 2.miesto v teoreticko-praktickej časti A.Ivaničová 8.a. Obidvaja postupujú do krajského kola. Prajeme im veľa úspechu.

 • Žiaci 5B sa vo štvrtok 15.2.2018+ piatok 16.2.2018 budú učiť v triede 5A podľa rozvrhu 5A z organizačných dôvodov t.j. v triede p. Bačekovej. Rozvrh žiakom oznámi p. uč. Macáková.

 • Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa zúčastnili brigády v prístavbe školy a pomohli s inštaláciou tepelnej zásteny v priestoroch chodby 1. poschodia. Mgr. Zlata Halahijová, riaditeľka školy.

 • Budú v termíne od 29.03.2018- 03.04.2018. Nástup do školy v stredu 4.apríla 2018

 • Jarné prázdniny budú v dňoch 5.3.-9.3.2018 a v týchto dňoch bude škola zatvorená. Nástup do školy po prázdninách je 12.3.2018 v pondelok.

 • Oznamujeme, že z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov a učiteľov a zároveň opravárenských prác pod triedami bazéna ako aj pod oknami dvoch tried, sa budú žiaci od utorka 13.2.2018, až do odvolania, učiť takto:

  1.B / tr.uč. p. Gimenézová/ sa bude učiť od zajtra v prístavbe na 1. poschodí- trieda bude označená, p. učiteľka sa so žiakmi presunie počas RK

  3.D / tr. uč. p. Fábryová/ sa bude učiť od zajtra v prístavbe na 1. poschodí - trieda bude označená, p. učiteľka sa so žiakmi presunie počas RK

 • Opäť sme nezaváhali a zúčastnili sa akcii v našej škole. Deti si priniesli klobúky, ktoré si spolu s rodičmi nádherne vyzdobili.Touto cestou by som sa im chcel poďakovať. Prežili sme pekné popoludnie plné zábavy, hudby a detskej radosti. Ďakujeme vedeniu školy za perfektnú organizáciu. S úctou Mgr.Juraj Luttmerding

 • Naša škola získala 4 asistentov pre prácu so žiakmi priamo na vyučovacom procese na čiastočné úväzky. So žiakmi začali pracovať už v januári.

 • s triedou 4A p. Pramuková, ktorá bude so žiakmi od RK- po 4.VH- vrátane

  s triedou 4C p. Čierniková, ktorá bude so žiakmi od RK- po 4.VH- vrátane

  s triedou 7A p. Kováčová, ktorá bude so žiakmi od RK- po 4.VH- vrátane

  s triedou 8A p. Gájerováktorá, bude so žiakmi od RK- po 4.VH- vrátane

  Ostatné triedy 2.-9. ročníka pôjdu so svojimi triednymi p. učiteľkami/ učiteľom, ktorí budú tiež so žiakmi od RK až po skončenie 4.VH. Žiaci sa podľa rozvrhu budú učiť až 5.VH + 6.VH

 • Výtvarno - kreatívny krúžok bude zajtra 31.1.2018 od 14:00 do 15:00. Mgr. Belicajová

 • P. učiteľka je chorá. Ďakujeme za pochopenie.

 • Plavecká štafeta k 30.výročiu ZŠ Pankúchova. Dňa 29.1.2018 sa výber žiakov 5. – 8. ročníkov zúčastnil plaveckej štafety usporiadanej k 30. výročiu ZŠ Pankúchova 4. Spolu 13 žiakov plávalo 60 minút formou štafety, každý žiak odplával 50 m štyri, alebo päť krát. Ani postupná únava ich neodradila od podania čo najlepšieho výkonu. Bolo cítiť, že už pol roka neplávu v našom bazéne. Výsledkom kolektívnej snahy bolo za 60 minút odplávaných spolu 2800 m, čo bolo odmenené sladkosťou a diplomom zo strany usporiadateľa. Ďakujeme všetkým plavcom za vzornú reprezentáciu našej školy! Mgr. Jana Pramuková

 • Krúžok s p. Gimenézovou dnes 30.1.2018 z organizačných dôvodov nebude.

 • P. Frigui Vargová je chorá, krúžok preto dnes 29.1.2018 pondelok, ani zajtra 30.1.2018 nebude.

 • Krúžok Šikovníček pre 2.ročník sa v utorok 30.1.2018 z organizačných dôvodov ruší a bude v pondelok 29.01.2018 o 14.00hod. Mgr. Soňa Ondríková

 • Milí rodičia- oteckovia, ak by ste chceli pomôcť škole pri demontovaní a stavaní priečky na chodbe v prístavbe školy, rada uvítam Vašu pomoc v dňoch 8.,9.,10. februára 2018. Štvrtok + piatok brigáda od 16.00h a v sobotu brigáda od 9.00h. Prosím napíšte mail. Vopred ďakujem za ochotu a prípadnú pomoc. Mgr. Zlata Halahijová- riaditeľka školy.

 • Oznamujeme, že workshopy z MAT, SJL sa budú konať:

  14.februára 2018 streda

  21.februára 2018 streda

  28.februára 2018 streda

  14.marca 2018 streda

  21. marca 2018 streda- už prebieha samotné TESTOVANIE 9

  Žiaci 9A po 4.VH, teda po skončení workshopu, pôjdu na obed a domov.

 • na I. aj II. stupni počas 4.vyučovacej hodiny z rúk triednych učiteľov ( prípadne zastupujúcich triednych učiteľov). Na konci 4.vyučovacej hodiny odchádzajú v tichosti žiaci II. stupňa na obed do jedálne a domov, teda žiaci II. stupňa odchádzajú v tento deň zo školy po 4. hodine. Žiaci I. stupňa realizujú OBED počas 5.VH s triednymi učiteľkami. Vychovávatelia nastupujú k žiakom do ŠKD po 5. vyučovacej hodine.

  Vo štvrtok 1.2.2018 je riadne vyučovanie- žiaci 2.-9.ročníka odchádzajú pred-počas-po rannej komunite postupne s triednymi učiteľmi na výchovný koncert v rámci ,,Rozvíjania finančnej gramotnosti" do DK Zrkadlový háj. Potrebné sú 2ks/lístkov na MHD. Začiatok koncertu je o 9.00h.

 • Vážené pani riaditeľky, páni riaditelia, milí žiaci a rodičia,

  projekt Petržalská super škola bude mať aj v tomto školskom roku svoje vyvrcholenie v podobe vypracovania žiackych projektov na témy, ktoré stanovili vybraní odborníci zo slovenskej akadémie vied a iných renomovaných inštitúcií. Projekty budú vyhodnotené a najlepších 9 žiackych tímov sa zúčastní záverečného sústredenie v účelovom zariadení SAV v Starej Lesnej. Tu sú teda témy pre projektové práce:

  6. ročník (Ing. Ján Baláž, PhD, Ústav experimentálnej fyziky SAV)

 • ČITATEĽSKÝ ORIEŠOK

  Najlepšími čitateľmi v 3.D triede za I.polrok sa stali:

  1. miesto zlatý čitateľský oriešok - Amira Gharib

  2. miesto strieborný čitateľský oriešok - Marek Žatkuliak

  3. miesto bronzový čitateľský oriešok - Karin Kuricová

  Príjemné čítanie!

  Mgr. Marina Bačeková