Navigácia

Počet návštev: 3589452

Darujte 2% Vašej škole

   

       Stiahnite si prosím tlačivo a poukážte 2% Vašej škole - vyplnené tlačivá odovzdajte vo svojej práci, alebo ich môžete priniesť do školy našej pani ekonómke, príp. odovzdajte spolu s Vaším daňovým priznaním na Daňový úrad - Vyhlasenie-20182__potvrdenie.PDF .    

 ĎAKUJEME :-)

 

Prikladáme prehľad výdavkov za predchádzajúce obdobie - Prehľad.

 

Ak by ste chceli Vašej škole poukázať finančný dar, prosím použite Bankové spojenie na OZ Lipka: 

Slovenská sporiteľňa 
IBAN: SK80 09000000 0001 7961 6955 

V texte platby uveďte prosím účel - "dar"
V prípade potreby vám OZ LIPKA vystaví darovaciu zmluvu. 

Po prihlásení

     Z bezpečnostných dôvodov sa rodič dozvie viac informácií na www stránke až po prihlásení sa (výhradne cez rodičovský prístup). Prihlasovacie údaje žiadajte od svojej triednej p. učiteľky. Tu prikladáme návod ako podpisovať známky a poznámky http://www.triednakniha.sk/#!/videos/410 prípadne aj http://triednakniha.sk/#!/videos/13009. Deti dostávajú vlastný "žiacky" prístup priamo v škole na papieriku, ktorý im dá pani triedna učiteľka.

Zvonenie

Benefity školy

Medzi benefity našej školy patrí  ​už od 1. ročníka až po 9. ročník

 • rozšírené vyučovanie anglického jazyka 
 • rozšírené vyučovanie telesnej výchovy o vyučovanie plávania v našom bazéne 
 • pestrá ponuka rozmanitej krúžkovej činnosti v popoludňajšom čase (vzdelávacie, umelecké, športové)
 • výchova vzťahov k prostrediu: eko-programy
 • sme bezpečná škola: kamerový systém, dochádzkový systém
 • špeciálny pedagóg, psychológ a výchovný poradca
 • detský kútik a herne pre deti v školskom klube
 • možnosť poskytovania desiaty v jedálni, program zdravé ovocie a mliečny program pre deti
 • školská knižnica a pripravujeme školskú zubnú ambulanciu

KNIŽNICA

Navštívte Miestnu knižnicu v budove našej školy. Pani knihovníčky sa tešia na všetky deti, ktoré určite ocenia nielen veľký výber kníh a časopisov, ale aj tiché a krásne priestory, ktoré knižnica na ZŠ Turnianska ponúka malým čitateľom.                                              

Aktuálne oznamy

 • 40. ročník, školský rok 2018/2019

  V dňoch 12.12.2018 a 13.12.2018 sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže PYTAGORIÁDA. Počas 60 minút, ktoré mali súťažiaci na riešenie, si 81 žiakov tretieho až ôsmeho ročníka meralo vedomosti a zručnosti. Súťažné kolo spočívalo v riešení súboru 15 úloh. Úspešnými riešiteľmi sa stali súťažiaci, ktorí získali aspoň 10 bodov .

  Najúspešnejší súťažiaci na prvých troch miestach postupujú do okresného kola.

  Kategória P3

  1. Alex Zimný 21b
  2. Roman Gar
 • Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční na našej škole v stredu 19.XII.2018 /viac v prílohe/

  DOD_2018.docx

 • 21.12./ piatok/:

  I.-II. stupeň má skrátené vyučovanie a žiaci končia vyučovanie po 4.VH o 11. 55 hod.

  II. stupeň: Obedy sa budú vydávať od 11.55 - 12.20h.

  Všetky deti z I. stupňa budú odobedované o 13.15h.

  Prázdniny sa začínajú dňa: 24.12.2018 /pondelok /

  Do školy deti nastupujú dňa 8.1.2019 /utorok /

  Zamestnanci ZŠ Turnianska

  prajú všetkým rodičom a deťom

  pokojné prežitie vianočných sviatkov

 • 13.12. /štvrtok/ a 17.12. /pondelok/ si rodičia vyzdvihnú deti z ŠKD , ktoré nevystupujú v programe k 35. výročiu školy cez bočný vchod pri telocvični /od školského dvora/ od 15.00-17.20 hod. Deti, ktoré v programe vystupujú budú po celý čas pod dozorom triedneho učiteľa a vychovávateľa. Rodičia si ich vyzdvihnú pri šatniach po skončení programu cca 17.15-17.30 hod.

  Dňa 14.12. /piatok/ majú deti riaditeľské voľno. Do školy prídu len tie deti, ktoré vystupujú v programe. Deti, ktoré dňa 14.12. vystupujú, prídu do školy cez bočný vchod telocvične /od školského dvora/. Od 11.00 bude tento vchod pri telocvični pre deti otvorený, dozor pri vchode bude vykonávať pán Jankovič + Jankovičová. Po celý čas budú deti aj pod dozorom ped. pracovníkov. Rodičia si deti môžu vyzdvihnúť v čase od 12.00-12.40 hod. cez bočný vchod telocvične.

 • Z organizačných dôvodov /vianočné akadémie+výročie školy/ nebudú popoludní krúžky našich pedagógov, ani iných subjektov. /okrem PLÁVANIA, ktoré bude prebiehať v plavárni normálne podľa rozpisu krúžkov/. Ďakujeme za pochopenie.

 • Dňa 29.11. 2018 sa žiaci Samuel Manzella 9. A., Patrícia Juranová 8.A, Peter Mordel 6.B, Tomáš Kavecký 6.C a Ruth Mordelová 5.C zúčastnili okresného kola súťaže Majstrová v streľbe.

  Umiestnili sa:

  Samuel Manzella 1. miesto

  Patrícia Juranová 3. miesto

  Peter Mordel 4. miesto

  Žiaci postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční dňa 13.12.2108.

  V súťaži im držíme prsty.

 • Milí rodičia, srdečne Vás pozývame na malé občerstvenie, ktoré sa uskutoční pred začatím vianočných akadémií v čase od 15.00-16.00 v malej jedálni ZŠ Turnianska. Na akadémii vystupujúce dieťa/deti si vyzdvihujte prosím pri šatniach až po jej skončení, aby ste nerušili priebeh ostatných vystúpení. Poprosíme Vás o trpezlivosť, lebo deťom chvíľu potrvá prezliecť sa z kostýmov...Nápomocné pred, počas, aj po akadémii deťom samozrejme budú i triedne pani učiteľky a vychovávatelia ŠKD. Vstupenky si prosím zakúpte na jeden z hore uvedených termínov u triednej učiteľky, pri vstupe sa už nepredávajú.

 • V dňoch 23., 24. októbra a 12. novembra sa na našej škole uskutočnili protidrogové prednášky s názvom “Pravda o drogách” vo všetkých triedach na 2. stupni. Žiaci dostali informácie nielen o druhoch a následkoch drog, ale aj o tom, ako sa dostávajú do nášho tela. Dozvedeli sa všeličo o pocitoch, ktoré narkoman prežíva. Bola spomenutá marihuana, LSD, kokaín a iné. Tieto drogy spôsobujú mnoho negatívnych pocitov, napríklad apatiu, agresivitu atď. Často sa ich užívanie skončí smrt'ou.

 • Dňa 20. 12. 2018 /štvrtok/ pozývame všetkých žiakov I. aj II. stupňa na Burzu hračiek, ktorá sa bude konať od 8.15 – 11.00 hod. v našej škole. Prosíme rodičov, aby si deti priniesli hračky, knižky, ktoré už doma nevyužijú. Deti si budú navzájom hračky predávať a kupovať za pár centov, preto nech si prinesú so sebou aj drobné mince.

 • Pre chorobu vyučujúcej dnes popoludní 3.12.2018 krúžok NEJ 5.-8. ročníka s p. Nevedelovou nebude.

 • Dňa 26. novembra 2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese slovenskej povesti ,,Šaliansky Maťko“. Žiaci súťažili v dvoch kategóriach - I. kategória žiaci 2.-3. ročníka, II. kategória žiaci 4.-5. ročníka. Porota mala pri hodnotení ťažkú úlohu. Hodnotila prednes, správnu artikuláciu, celkový dojem. Dôležitú úlohu zohral aj výber ukážky. Výsledky sú nasledovné:

  I. kategória:

  1. miesto Nela Koganová, 3. A trieda

  2. miesto Júlia Zemánková, 3. A trieda

  3. miesto Tamara Trojanová, 3. D trieda

 • Aj tento školský rok sme sa už po 9.- krát zapojili do československej súťaže - Záložka do knihy spája školy. Žiaci 2. stupňa pripravili 170 záložiek, ktoré sme si vymenili s partnerskou školou Petra Bezruča v Žatci. Do Čiech sme poslali propagačný materiál našej školy i nášho mesta. Zo Žatca sme dostali okrem záložiek odznaky, ktoré nám venovalo mesto Žatec. Žiaci si medzi sebou vymenili adresy a nadviazali kontakty. Záložky im budú slúžiť v učebniciach, ale aj v rozčítaných knihách. Mgr. Eva Tóthová

 • Prosíme preventívne skontrolovať deťom v 5. a 6. ročníku /najmä dievčatkám s dlhými vlasmi/ hlavy, lebo boli rodičom nahlásené vši. Toto dieťa tak zostáva doma a príde až po vyriešení problému.

 • objednaný materiál nebude k zajtrajšku dodaný. Ďakujeme za pochopenie.

 • Vážení rodičia, kabinet angličiny má záujem pre žiakov druhého stupňa v budúcom školskom roku 2019/2020 pripraviť jazykový kurz vo Veľkej Británii v termíne 22.11-4.12.2019. Prvotná informácia bola rodičom poskytnutá na stretnutí rodičov 19.11. V prílohe máte možnosť sa podrobne oboznámiť z celým obsahom kurzu i s výškou financií. Pripájam Predbežnú nezáväznú prihlášku, ktorú je potrebné v prípadne záujmu odovzdať do 30.novembra, aby bolo možné termín kurzu v organizácii SOL zarezervovať. Jana Pramuková, uč. ANJ

 • po 13.00h bude z organizačných dôvodov jedáleň už zatvorená.

 • Vzhľadom k zhoršenému počasiu budeme dňa 21.11., kedy deti z I. stupňa idú do bábkového divadla postupovať podľa druhej / náhradnej alternatívy /, ktorá je následná.

  Triedy 1.A,1.B,1.C,1D,1.E,1.F,2.A,2.C,2.D budú mať autobusy pristavené do bábkového divadla na parkovisku o 8.00.

  Deti, ktoré ráno nechodia do rannej ŠKD do budovy školy ráno nevstupujú. O 7.45 ich triedni učitelia budú čakať pred školou. Následne odchádzajú k autobusom. Deti, ktoré budú v rannej ŠKD vyprevadia pred školu a odovzdajú triednym učiteľom vychovávatelia z rannej ŠKD. Deti po príchode z bábkového divadla vstupujú už do budovy školy . Obed majú zabezpečený.

 • 6. 11. sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku.

  Zúčastnilo sa 24 žiakov.

  Kategória 1A - 1. miesto: Kristína Žeraviková 7. B

  2. miesto: Radoslav Svoboda 7. B

  3. miesto: sa neudelilo

  Kategória 1B - 1. miesto: Marian Fendek 8. A

  2. miesto: Miroslav Gaži 9. A

  3. miesto: Ján Merta 8. A

  Krajské kolo sa uskutoční 16. januára 2019.

  Výhercom gratulujeme.

  Mgr. Kováčová & Mgr. Mrákavová

 • Ako vzniká šarlach? Ako sa prenáša šarlach?

  Šarlach je spôsobený bakteriálnou streptokokovou infekciou, rovnakou ako streptokokový zápal hltanu. Konkrétne ide o streptokoky triedy A Strepcoccus pyogenes. Ak má napríklad vaše dieťa streptokokový zápal hltanu, môže sa z neho neskôr vyvinúť šarlach. Príznaky sa objavia do týždňa od nakazenia. Inkubačná doba (čas od nakazenia, po objavenie sa prvých príznakov) je 2 4dni, no môže byť aj kratšia – do 12 hodín. Výskyt šarlachu je najvyšší v zimnom období. Infekcia sa zväčša prenáša medzi spolužiakmi, alebo v domácom prostredí. Malé kvapôčky, ktoré sa vylúčia pri kašli alebo kýchaní, sú prenášače infekcie. Nakaziť sa možno tiež z infikovaného predmetu, napríklad pohára.

 • Testovanie žiakov 5.A, 5.B, 5.C sa uskutoční dňa 21.11.2018 /streda/. Žiaci prídu do školy o 7.45h najneskôr. Testovanie sa uskutoční podľa harmonogramu v čase od RK- 4.VH. Po skončení 4.VH odchádzajú piataci na obed a domov. /okrem piatakov, ktorí navštevujú ŠKD/. V tento deň majú žiaci 6.-9. ročníka riaditeľské voľno a žiaci 1.-4. ročníka pôjdu do divadla, tak ako bližšie poinformujú triedne učiteľky na triednych aktívoch. Obedy sa vydávajú v tento deň ZMENA: do 12.30h, ak Vaše dieťa 6.-9.ročníka na obed cez riaditeľské voľno nepôjde, môžete dieťa zo stravy ODHLÁSIŤ.

 • 15.11.2018 /štvrtok/ sa uskutoční testovanie žiakov 9A,9B. Deviataci prídu do školy včas, tak aby v čase RK-4.VH bolo testovanie zrealizované. /v škole zostanú iba tí deviataci, ktorí sa testovania nezúčastňujú- budú nápomocní pri brigádnických činnostiach v budove školy, alebo na školskom dvore/

  Pred testovaním sa uskutočnia workshopy zo SJL+ MAT /ako príprava na štvrtkové testovanie/ takto:

  13.11.2018 /utorok/ v čase od RK-4.VH. Vyučovanie končí žiakom 9A,9B po 4.VH, odchádzajú na obed a domov.

 • Vážení rodičia, pozývame Vás na triedne aktívy, ktoré sa uskutočnia dňa 19.11.2018 v pondelok. Rada rodičov zasadne v zborovni školy o 16.30h a triedne aktívy s triednymi učteľmi začínajú v triedach o 17.30h.

 • Dnes 12.11.2018 sa v čase pred 8.00h pohyboval pred školou neznámy muž vo veku cca 26-27 rokov na krátko ostrihaný a oblečený v čiernom kabáte, ktorý sa odhaľoval. Vec p. riaditeľka nahlásila na políciu a zriaďovateľovi, aby boli upozornené aj iné školy v Petržalke a aby bol zvýšený dohľad nad miestami v okolí škôl. Ak by ste takúto osobu videli, kontaktujte políciu. Ďakujeme za spoluprácu.

 • V dňoch 24. – 26.11.2018 sa uskutočnilo na našej škole testovanie, ktorého sa zúčastnilo spolu 107 našich prváčikov. 11 žiakov sa pre chorobu testovanie nezúčastnilo.

  Testovanie obsahovalo: meranie telesnej výšky a hmotnosti, predklon v sede s dosahovaním, opakovaná zostava s tyčou, výdrž v zhybe, skok do diaľky z miesta, sed-ľah, kotúľanie 3 lôpt, člnkový beh 4x10 m, viacstupňový vytrvalostný beh na 20 m a vlajková naháňačka. Všetky disciplíny žiaci plnili počas 3 vyučovacích hodín, pričom boli rozdelení do skupín, ktoré si jednotlivé stanovištia striedali. Všetci žiaci sa snažili zo všetkých síl, aby výsledky boli čo najlepšie. Vyučujúcim telesnej výchovy, ktorí testovanie koordinovali a pomocníkom z 8A triedy, ktorí veľmi pri testovaní pomohli, boli odmenou usmiate tváre detí, ktorým sa testovanie veľmi páčilo a odchádzali spokojní. Fotky z testovanie si môžete pzrieť vo fotogalérii. O výsledkoch testovania svojich detí budú rodičia informovaní. Jana Pramuková, administrátor testovania

 • Z organizačných dôvodov- školenie, ktorého sa p. Mrázová popoludní zúčastňuje-krúžok anglického jazyka dnes 8.11.2018 /štvrtok/ nebude.Hodiny ANJ si nahradí s deťmi v mesiaci jún. Za pochopenie ďakujem. Mgr. Erika Mrázová

 • Dňa 9.11.2018 /piatok/: Didaktické hry v prírode žiakov 1.-4.ročníka s triednymi učiteľmi.

  Žiaci prídu do rannej ŠKD, alebo ako na vyučovanie a spoločne s triednou učiteľkou odchádzajú na školský dvor v čase medzi 8.00-8.30. Zo školského dvora sa presúvajú k jazeru Draždiak, alebo po trase, ktorú určí triedny učiteľ. Žiaci prichádzajú s pedagógmi z cvičenia ku škole a na obed v čase:

  1.ročník: o 10.45h

  2.+ 3.ročník: o 11.15h

  4. ročník: o 11.30h

  Až do nástupu vychovávateľa na pracovisko bude so žiami triedny učiteľ.

 • Dňa 8.11.2018 /štvrtok/: Teoretické účelové cvičenie žiakov 5.-9. ročníka v triedach počas 1.-5.VH

  po skončení vyučovania odchádzajú žiaci na obed a domov /okrem piatakov, ktorí zostávajú v ŠKD/

  Neučí sa podľa rozvrhu, žiaci budú preberať témy ÚČ podľa stanoveného harmonogramu.

  Dňa 9.11.2018 /piatok/: Praktické účelové cvičenie žiakov 5.-9.ročníka v prírode s triednymi učiteľmi.

  Žiaci prichádzajú s pedagógmi z cvičenia ku škole a na obed v čase po 12.00h a obed sa vydáva do 13.00h.

  Po naobedovaní sa odchádzajú domov /okrem piatakov, ktorí zostávajú v ŠKD/

 • Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že krúžok nemeckého jazyka žiakov I. stupňa s p. Nevedelovou vo štvrtok popoludní dňa 8.11.2018 nebude z organizačných dôvodov. P. učiteľka sa zúčastňuje školenia. Krúžok bude nahradený v júni 2019.

 • 21.11. bude celoštátne testovanie žiakov 5. ročníka.

  Žiaci 5A,5B,5C majú obed v jedálni v tento deň zabezpečený.

  Organizácia pre žiakov školy 21.11.2018 je nasledovná:

  Žiaci II. stupňa: 6.-9.ročník

  Žiaci majú 21.11. riaditeľské voľno-zostávajú doma. Obed rodičia na tento deň musia odhlásiť 24 hodín vopred.

  Žiaci I. stupňa: 1.-4. ročník

  Žiaci prichádzajú do školy na 8.00 hodinu. V tento deň je zabezpečená aj ranná ŠKD pre deti od 6.15-8.00 hodiny. V tento deň žiaci nebudú mať desiatu v ŠJ. Desiatu aj pitie zabezpečuje rodič. Ak sa dieťa aktivít školy v tento deň nezúčastní, rodičia musia odhlásiť aj obed a to 24 hodín vopred.

 • Jesenné prázdniny pre žiakov našej školy začínajú od 29.10. /pondelok/ do 2.11./ piatok/. Nástup na vyučovanie je 5.11.2018 /pondelok/ Prajeme deťom pekné prázdniny. Vedenie školy.

 • Dňa 16. októbra sme si na našej škole pripomenuli tento deň a tematike zdravého životného štýlu sme venovali aj naše aktivity k správnemu stravovaniu. Aktivity začali zdravou desiatou v 1.D. Deti prezentovali svoje nátierky, pomazánky spolužiakom a jej ochutnávkou. V 2.A triede bola prezentácia strukovín. Žiaci sa dozvedeli aj o tom, ako sa vie z nich vytvoriť chutné a zdravé jedlo. Poďakovanie patrí aj rodičom za ich pomoc a spoluprácu.

 • Od 23. októbra 2018 (utorok) od začiatku dennej premávky do 12. novembra 2018 (pondelok) do začiatku dennej premávky bude prebiehať oprava povrchu komunikácie Ovocná v úseku od železničného priecestia v Rusovciach po zastávku MHD „Sady“.

  V danom úseku bude vylúčená premávka MHD. Linky 90, 91 a 191 a školský spoj 18 nebudú premávať cez Jarovce. Medzi Jarovcami a zastávkou „Jasovská“ bude premávať linka náhradnej autobusovej dopravy X91 (nástupište a výstupište bude mať na zastávke liniek 91, 191 v smere do mesta).

 • 4. októbra vycestovali žiaci 9.A, 9.B, 8.A a 7.A do Poľska na dôležitú exkurziu - koncentračný tábor v Osvienčime. Chodiť poza ostnaté drôty, vidieť neľudské podmienky, v akých nevinní ľudia prežili svoje posledné chvíle života, či stáť medzi múrmi plynových komôr - bol to silný zážitok, ktorý ostane naveky vpísaný v našej pamäti.

  Na druhý deň pokračovala exkurzia do soľnej bane vo Vieličke, kde mali žiaci možnosť vidieť sochy a kaplnky vytesané priamo zo soli.

  Po hodinovom rozchode v historickom centre Krakova sme sa šťastne vrátili domov. Našťastie. Väčšina židovských detí sa počas druhej svetovej vojny domov nikdy nevrátila ...

 • Pomôž našu školu dostať na vyšší level. Naša škola hrá o plne vybavenú počítačovú učebňu s interaktívnou tabuľou a ty hráš o viac ako 100 skvelých cien. Hlasovanie a viac info na www.NANOVYLEVEL.sk. Ďakujeme, že zahlasujete v projekte,,školská knižnica" a svojim hlasom podporíte našu školu.

 • Včera sa na mimoriadnej brigáde pri príprave chodníka pre prístrešok na bicykle, stretli aj naši mladší žiaci z prvého stupňa: Hugo Hán, Vladko Buček, Tomáš Javor a Leo Bárta zo 4D, asistoval im Marian Skurák z 9A triedy a Lukáš Boškovič z 5A. Ich pracovné nasadenie, podporované občas spoločným spevom, vyústilo do rozšíreného podkladu pre chodník k prístrešku. Neskôr sa k nim pridal aj prváčik Bruno Hán, ktorý vyzbieral väčšie kamene, ale nezľakol sa ani chytiť do ruky rýľ. Dospelý metodický dozor im robila pani učiteľka Pramuková a pán Osuský, ktorý nám veľmi pomáha s ukladaním dlažby a pomohol aj p.Hán.

 • VŠETKOVEDKO

  Veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími

  V novembri opäť zavíta do škôl VŠETKOVEDKO, aby deti mohli ukázať, čo všetko vedia o svete.

  Celoslovenská vedomostná súťaž je špecifická svojím zameraním – nevyžaduje podrobné vedomosti z jedného predmetu, ale prepojenie všetkého, s čím sa deti v škole stretli a čo sa naučili.

  Prihlás sa do 26.10.2018 u svojho triedneho učiteľa a zaplať štartovné 4 €.

  Súťaž sa uskutoční vo štvrtok 29. novembra 2018.

  viac na www.vsetkovedko.sk

 • Z vážnych dôvodov sa krúžok ANJ pre žiakov 2.ročníka presúva na štvrtok a nebude ho viesť Mgr. Gimenézová Anna, ale PhdDr. Hetešová Andrea, ktorá žila a pracovala v USA. Krúžok bude prebiehať v čase od 14.00-16.00. Vedúca krúžku si druháčikov prevezme v oddeleniach ŠKD a po skončení krúžku ich odprevadí späť do oddelení. V iný deň PhdDr. Hetešová viesť krúžok pre iné pracovné povinnosti nemôže. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu. Veríme, že ak je ANJ pre Vaše dieťa prioritou, príjmete túto zmenu. Je nám ľúto, že sme museli pristúpiť k zmene dňa, ale inak by sa krúžok ANJ musel zrušiť. Mgr. Zlata Halahijová, riaditeľka školy.

 • Vedúca krúžku sa zúčastňuje inej plánovanej povinnosti / dvojdňová exkurzia žiakov 8., 9.ročníka/ v zahraničí. Krúžok bude nahradený v mesiaci jún 2019. Ďakujem za pochopenie. Mgr. Eva Nevedelová- vedúca krúžku.

 • pre zdravotné dôvody vedúcej krúžku.Za pochopenie ďakujem. Mgr. Anna Gimenézová

 • Vzhľadom na počasie sa dnes 2.10.2018 začalo v celej budove kúriť, ako aj v bazéne. Prevádzka v bazéne je do 20.00h vrátane teplej vody. Mgr. Zlata Halahijová, riaditeľka školy

 • Rodičia, chceme Vás upozorniť, že z organizačných a bezpečnostných dôvodov, nebudú deti uvoľňované z krúžku, počas trvania krúžku. Preto Vás žiadame, aby ste prišli po dieťa až po skončení krúžku. Ak potrebujete byť s dieťaťom skôr, vyzdvihnite si dieťa ešte pred začatím krúžku. Ďakujeme za spoluprácu. Mgr. Zlata Halahijová- riaditeľka školy.

 • Od 1.10.2018 začínajú na škole prebiehať krúžky. Krúžky školské realizujú učitelia školy. Krúžky externých subjektov realizujú a zabezpečujú lektori/ tréneri/ vedúci týchto subjektov, ktorí zároveň zodpovedajú za preberanie detí z oddelení ŠKD, za odovzdávanie späť po krúžku do oddelení ŠKD a za ich bezpečnosť. Doporučujeme rodičom, aby si uložili kontakt / meno, mobil, mail/ na vedúceho externého krúžku tak, aby v prípade potreby sa vedel rodič s vedúcim externého krúžku skontaktovať.

 • Zdravotné poistenie i pripoistenie za žiaka sme uhradili pre všetkých žiakov školy a zahŕňa poistenie pre činnosti v škole a školské podujatia mimo školy na Slovensku aj v krajinách EÚ. Žiaci našej školy sú všetky teda poistené aj počas krúžkovej činnosti, ak sa jej zúčastňujú na našej škole.

 • Vážení rodičia, milí žiaci. Školský bazén je pripravený na plávanie. Už vo štvrtok tí žiaci, ktorí majú v rozvrhu PLA /plávanie/ prosíme nezabudnúť na plavecký výstroj /plavky, gumenú čiapku, uterák, mydlo/, dievčatá vlásky zagumičkované v copoch...a dobrú náladu spolu so slušným správaním.

 • Milí rodičia, len pripomíname, že v utorok a v stredu sa budú naši prváčikovia fotiť, tak ako bolo avizované už na prvom stretnutí rodičov. V utorok 25.9.2018 od 8.00h sa fotia postupne triedy: 1D, 1E, 1F. V stredu 26.9.2018 sa fotia od 8.00h postupne triedy: 1A, 1B, 1C.

 • V piatok 21. a v sobotu 22. septembra sa uskutočnila prvá brigáda rodičov, učiteľov a žiakov pri realizácii dvoch väčších projektov a úpravy kvetinového záhonu pred školou a Záhradky, ktorá učí.

  Hoci sa nás nezišlo veľa, urobilo sa dosť práce. Pripravili sa základy pre prístrešok na bicykle, kde oba dni pracovali p. Osuský, p. Šebo, p. Richter so synom Filipkom a p.uč. Pramuková a taktiež pomohli Timotej Tipary s mamou a p. uč. Luttmerding.

  Na rozbežisku k skoku do diaľky zase p. uč. Macáková so žiakmi P. Mordelom, R. Šeligom, S. Mihókom a V.Olle pripravovali plochu na pokládku gumených dlaždíc. Pani učiteľka O. Horváthová sa pustila so s týmito žiakmi aj do boja s burinou v záhradke.

 • Vážení rodičia, riaditeľka školy rozhodla, že pre vysoký počet detí sa krúžok ANJ na poukaz pre žiakov rozdeľuje do dvoch popoludní nasledovne:

  ANJ 1.roč.- žiaci 1A,1C, 1D- utorok- 14.00h-15.30h- s Mgr. Mrázovou Erikou

  ANJ 1.roč.- žiaci 1E, 1F- štvrtok- 14.00h-15.30- s Mgr. Mrázovou Erikou

  Ďakujeme za pochopenie

  za vedenie školy

  Mgr. Gabriela Škodová

  zást. riaditeľky školy

 • Vážení rodičia, z dôvodu, že dnes 24.9.2018 p. učiteľka, ktorá mala viesť krúžok anglického jazyka 3.+4. ročník oznámila zrušenie pracovného pomeru na našej škole a prijala ponuku do lukratívnejšieho zamestnania, krúžok sa neotvára. Poukaz Vám syn/dcéra ešte dnes doručí domov. Ponúkame Vám ešte možnosť prihlásiť dieťa do týchto troch krúžkov:

  1/ Nemecký jazyk pre I. stupeň/ štvrtok/14.00h-16.00h/Mgr. Nevedelová Eva

  2/ Volejbal pre I. stupeň/ utorok+štvrtok/ 17.00-18.00h/ Mgra Gájerová Darina

 • Oznamujeme, že krúžky sa rušia z týchto dôvodov: Bojové športy- štvrtok- pre rekonštrukciu a búracie práce priestorov v prístavbe, ktoré sa budú pripravovať pre materskú škôlku a začnú v utorok 25.9.2018 a Atletický krúžok pre nízky záujem žiakov. Ďakujeme za pochopenie. Mgr. Zlata Halahijová- riaditeľka školy

 • 1. BENI dance /BENITIM/- pondelok + piatok 14.00-15.00

  2. ŠPORTMANIAK /BENITIM/ I.skupina- utorok + štvrtok 14.00-15.00 1.+2.ročník

  ŠPORTMANIAK /BENITIM/ II.skupina- utorok + štvrtok 15.00-16.00 3.+4.ročník

  ŠPORTMANIAK /BENITIM/ škôlkari- utorok + štvrtok 16.30-17.30

  3. ANGLOspeaker pre deti od 6 rokov I.level- pondelok + streda 14.30-15.30

  4. ANGLOspeaker pre deti od 6 rokov II.level-pondelok + streda 15.30- 16.30

  5. BAZÉN- plávanie pre 1.ročník- utorok + štvrtok 14.00-15.00

  p. Dana Becová

 • V rámci krúžku sa naučíme najprv základy háčkovania, pretože to nám poskytne veľa možností na rôzne drobné projekty tak, aby na cca každej druhej hodine sme mali hotový konkrétny výrobok, ktorý budú môcť dievčatá používať, napr. pri učení základnej retiazky si vyrobíme náramok, pri učení krátkeho stĺpiku si vyrobíme mašličku do vlasov a pod. Neskôr budeme robiť s textilom, papierom, bižutérnym kovom, lepené dekorácie na stromček, vyrobíme si štýlové pohľadnice, taštičku na mince, gumičky do vlasov, brošne, mini zvieratká..., bude to závisieť aj od dievčat v čom budú chcieť pokračovať.

 • Milí rodičia a žiaci, ak sa chcete prihlásiť na krúžok na poukaz, prosím nezabudnúť, najneskôr v piatok 21.9.2018 odovzdať škole prihlášku+ vzdelávací poukaz /podpísané rodičom/, ak ste tak už neurobili. Ďakujeme za spoluprácu. Mgr. Zlata Halahijová- riaditeľka školy

 • Milí rodičia, ak máte chuť, čas, energiu pomôcť škole pri pokladaní povrchu doskočiska na školskom ihrisku a osadení altánu nad stojiskom bicyklov, ste vítaní. Termín: piatok 21.9.2018 od 15.00h a v sobotu od 8.30h. Miesto stretnutia: vrátnica školy. Ďakujeme vopred každému, kto príde pomôcť urobiť prostredie našej školy pre naše deti lepším. Mgr. Zlata Halahijová- riaditeľka školy.

 • MAKSÍK tento rok oslávi svoje 10. narodeniny a pri tejto príležitosti odmení svojich Maksáčikov 10. výnimočnými cenami. Je tu znova možnosť riešiť zaujímavé a netradičné úlohy, hlavolamy, zašifrované úlohy z matematiky iným spôsobom. Najúspešnejší riešitelia dostanú diplom s titulom Najmúdreší Maksáčik a peknú cenu. Každý riešiteľ, ktorý sa zapojí aspoň do troch kôl súťaže a nezíska diplom najmúdrejšieho Maksáčika, dostane diplom s titulom Múdry Maksáčik a malý darček. Rozhodnutie zapojiť sa do súťaže môžete spraviť až potom, ako si úlohy prezriete, prípadne skúsite vyriešiť. Váhajúci alebo nesmelí žiaci môžu súťažiť vo dvojici. Tento variant je vhodný, lebo vo dvojici platí každý iba 4,75 €.

 • Oznamujeme, že krúžok s Mgr. Bartekovou Barborou sa otvára iba pre žiakov 3.-9.ročníka, prosíme tak rodičov žiakov 1.+2.ročníka vybrať si iný krúžok. Zmenu je potrebné nahlásiť mailom na adresu triednej učiteľky žiaka, ktorá zmenu na pokyn zákonného zástupcu /teda výhradne s jeho súhlasom/ vykoná. Za pochopenie ďakuje vedúca krúžku Mgr. Barbora Barteková.

 • Deti nasávajú jazyk pomocou hudby a hier, pomocou zábavných činností, výučba prebieha výlučne v angličtine a sú zamerané na konverzáciu. Výučba prebieha pod vedením certifikovaných lektorov. Prihláste sa na nezáväznú ukážkovú hodinu, ktorá bude 19. septembra 2018 o 15.00h v priestoroch ZŠ Turnianska.

  email: jarovce@helendoron.sk

  mob.: 0908 73 73 72

 • Krúžok ATLETICKÝ vedený metodikou olympijského víťaza p. Mateja Tótha bude spoplatnený. Ak ste už vypísali na prihlášku Vášmu dieťaťu tento krúžok a nechcete aby ho absolvoval po zverejnení údajov o platbe, stačí keď ho preškrtnete a napíšete iný Vami vybraný krúžok a takto odovzdáte spolu so vzdelávacím poukazom škole.

  Platy členského poplatku od 1.10.2018 ŠAMT sú nasledovné:
  mesačne - celková suma 216,00€ (mesačne 24 €) - bez zľavy
  polročne - celková suma 205,20€ (1. splátka 91,20€ a 2. splátka 114,00€)
  - zľava 5 %
  ročne - celková suma 194,40€ - zľava 10 %

 • Upozorňujeme rodičov, že prihlášku na krúžok ,,NA POUKAZ" je potrebné odovzdať spolu so VZDELÁVACÍM POUKAZOM, ktoré Vám deti domov priniesli v utorok 11.9.2018. Prosím nezabudnite obe tlačivá podpísať- stačí podpis jedného zákonného zástupcu. Ak odovzdáte prihlášku bez poukazu, bude Vám ju musieť tr. učiteľka/ vedúca krúžku vrátiť späť a prevziať až spolu so vzdelávacím poukazom. Bez neho je prihláška na poukaz NEPLATNÁ.

 • viď. záložka Krúžky na poukaz- atletický, nemecký jazyk

  viď. záložka Krúžky na platbu- šach, Fero Turák, bojové športy

  zmeny urobené dňa 10.9.2018 sú označené červene pre rýchlu orientáciu

 • Upozorňujeme na zmenu: krúžok s pani učiteľkou Mgr. Mrázovou Erikou ANJ/ 1.ročník bude v utorok, nie v stredu.

 • Žiaci 9.a a 9.b navštívili na začiatku nového šk.roka Bratislavský hrad, z ktorého si na začiatku exkurzie pozreli scenériu časti Bratislavy, ktorá je ich domovom - Petržalku. Potom sa oboznámili s históriou rekonštrukcií hradu a nakoniec navštívili Výstavu realizovanú pri príležitosti stého výročia vzniku ČSR. Oboznámili sa s historickými faktami a postupnými zmenami, ktorými prechádzala naša republika. Výstava bola zaujímavá s veľkým množstvom informácií a exponátov.

 • Milí rodičia ,žiaci a pedagógovia.Je nás takmer 700...pre uľahčenie vstupu do školy sme pri vstupe inštalovali ďalší prístroj na používanie čipu. Budú otvorené obe vstupné brány dokorán (obe krídla). Verím,že táto zmena prispeje k rýchlejšiemu vstupu detí do školy. Nový vstup je pre starších žiakov od 4 ročníka, pôvodný vstup - bližší k okienku je určený pre žiakov prvého až tretieho ročníka Halahijová

 • Milí rodičia, kolegovia, dnes som opätovne požiadala o riešenie rekonštrukcie okien v prístavbe a urýchlenie začatia rekonštrukcie v týchto priestoroch. Ďakujem pánovi Vrbičanovi za odborné posúdenie stavu okien,využijeme ho pri ďalšom riešení. Verím sa všetko v blízkom čase podarí vyriešiť . V núdzovej situácii máme v škole k dispozícii priestory odborných učební. Nestotožňujem sa s názormi niektorých, aby sme do maximálneho počtu naplnili počty v triedach a tým znížili ich počet tried. O ďalšej situácii situácii budeme informovať. Halahijová

 • Oznam Z dôvodu zatekania do triedy sa trieda 9.B bude až do odvolania vyučovať v učebni náboženstva. Infomujeme,že závada bola riadne nahlásená, oprava bola nalplánovaná MČ Petržalka na najbližšie mesiace.Ide o trakt B 3. Len nedávno bola vykonaná oprava strechy v trakte A nad jedálou.....zajtra bude vykonaná obhliadka havarijného stavu pracovníkmi školského strediska služieb.

 • Dňa 6.9.2018 sa o 14.00h vykoná vstupný ľahký písomný testík do šachových krúžkov. Stretneme sa vo vestibule. Prosíme záujemcov o tento krúžok priniesť si preto so sebou pero, alebo ceruzku. Prihláste sa vo vestibule u. pána Jánoša- vedúceho krúžku.

 • ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA 1.-9.ročník

  PREVÁDZKA ŠKD v 1. deň od: 7.00 do 17.20

  PREVÁDZKA ŠKD ostatné dni od: 6.15 do 17.20

  DESIATA sa prvé tri dni nevydáva, vydáva sa až od štvrtka 6.9.2018 po 2.vyučovacej hodine o 9.55h

  a žiakov 1A,B,C,D,E,F odprevádzajú na desiatu službukonajúci vychovávatelia.

  3.9.2018 pondelok:

  7.30 nástup všetci učitelia

  Od 8..45: služba pre rodičov prvákov na hl. bráne: p. Kittnerová, p. Fedorková

  Žiaci 1. ročníka nebudú mať v tento deň rannú ŠKD, a od pondelka do stredy sa nevydáva ani desiata. Desiata sa začne podávať prváčikom, aj ostatným žiakom až od štvrtka.

 • Od 9.7. do cca 16.8.2018 bude škola pre verejnosť ( mimo dohodnutých stretnutí) uzatvorená.V súrnych situáciách sú úradné hodiny každú stredu od 9 do 11 hod. Počas leta bude knižnica otvorená. V jednotlivých pavilónoch školy budú prebiehať rekonštrukčné a montážne práce. Pieskové volejbalové ihrisko je možné využívať v dňoch utorok - šrvrtok počas celého leta.Za prenájom sa platí v zmysle platných predpisov. Informácie poskytuje p. Gájwrová, alebo pani školníčka. S pozdravom Halahijová, riaditeľka školy.

 • letné prázdniny od 2.7.2018- 31.8.2018

  nástup do školy po prázdninách: 3.9.2018

 • Aj v šk. rok 2017 - 2018 sme spolupracovali s denníkom Sme. Zapojili sme sa do všetkých vzdelávacích projektov, ktoré

  boli vyhlásené v školskom roku pre II. stupeň základných škôl -

  1. Dopravný rýchlokurz

  2. Environmentálna výchova

  3. Ochrana života a zdravia

  Cieľom projektu bolo sprostredkovať vedomosti zábavnou a tvorivou formou pomocou denníka Sme. Popri vedomostnom vzdelávaní sme si rozvíjali čitateľskú gramotnosť a čítanie s porozumením. Tešíme sa na spoluprácu, ktorá bude pokračovať aj v novom školskom roku. Mgr. Eva Tóthová

 • V piatok 22.6. sa prihlásení žiaci z tried 5.A, 5.C, 6.A, 6 B a 6 C so svojimi triednymi učiteľmi zúčastnili školského vzdelávacieho výletu do Národného parku Donau - Auen v Rakúsku, kde sa príroda rozvíja podľa svojich zákonitostí, a bez hospodárskych zásahov človeka. Je to záruka, že nielen my, ale aj budúce generácie budú môcť obdivovať jej pôvodnú silu a krásu. Odborný a veľmi zaujímavý výklad v slovenskom jazyku , krásne prostredie a vydarené počasie umocnilo nezabudnuteľný zážitok pre všetkých zúčastnených.

 • 15. júna sa žiaci 6A a 6B triedy zúčastnili exkurzie do Múzea antickej Gerulaty v Rusovciach. Veľmi pútavou formou sa žiaci preniesli do obdobia Rímskej ríše. Najprv si pozreli krátky dokument o rímskych vojenských táboroch, následne aj výstavu s pútavým výkladom sprievodkyne a nakoniec sami si vypracovávali pracovný list, pričom odpovede hľadali po celom múzeu. Určite si pripomenuli niektoré fakty z prebraného učiva dejepisu, ale získali aj mnoho nových vedomostí. Spoločné chvíle sme si spríjemnili aj posedením pri chutnej zmrzline.

 • Info zo šachového turnaja sú na adrese :

  http://chess-results.com/tnr360996.aspx?lan=4

  Tri turnaje, základné skupiny Turnaj nádejí - Gr.A a Gr.B a Finále .

  Finalisti: 1. Fialka Andrej a 2.Juráška Tomáš hrali veľmi dobre a bolo tam aj viac talentov !

  / Jozef Jánoš- tréner/

 • Ako top práce na Malej maturite za žiakov 4C boli komisiou vybrané práce žiakov: Cyril Pate, Joseph Granacka, Ruth Mordelova, Veronika Juranova, Laura Marcinkova, Oliver Sinkovic, Amy Ciranova. Tešíme sa a samozrejme ďakujeme i rodičom, ktorí sa spolupodieľali na príprave detí. Tešíme sa tiež, že dievčatá i chlapci odprezentovali svoje práce pekne oblečení- v košeliach a šatách a tak prispeli k vážnosti prezentácie svojej práce na konci štvrtého ročníka.

 • Dňa 13.6.2018 sa uskutočnila Minimaturita žiakov 4.B. Žiaci si pripravili krásne prezentácie na rôzne témy. Mnohé témy boli aj veľmi pekne odprezentované. Chcela by som poďakovať všetkým žiakom a rodičom za pomoc a spoluprácu. S porotou sme sa zhodli na týchto najkrajších prezentáciách: Mižiková Sofia, Mižiková Michaela, Bartoš Viliam, Kmeťo Maxim, Bohmová Samanta, Garžík Tobias, Mendelová Tatiana. Žiakom prajem veľa zdaru aj pri pri ďalších školských akciách. Tr. p. učiteľka Mordelová

 • Dňa 9.6.2018 dievčatá, ktoré navštevovali krúžok gymnastiky, mali možnosť zúčastniť sa krásneho športovo-kultúrneho podujatia Majstrovstiev Slovenska v Modernej gymnastike, ktoré sa konalo v Športovej Hale Mladosť. Dievčatá mohli sledovať výborné výkony najlepších gymnastiek Slovenska v zostavách so švidalom, obručou a bez náčinia, mohli obdivoveť nádherné dresy dievčat a rôzne gymnastické náčinia pre vrcholové gymnastky.

  Aj napriek malej účasti, táto akcia bola výborným ukončením práce krúžku gymnastiky. Verím, že sa s niektorými dievčatami stretnem aj v budúcom školskom roku.

 • V piatok 1.6.2018 dvaja naši žiaci oslávili sviatok detí MDD účasťou na slovenskom finále čokoládovej tretry 2018 v Košiciach.

  Jarko Troščák z 2.D triedy sa prebojoval na finále z 3.miesta na bratislavkom kole a Melánia Mičová z 3.B triedy postúpila ako náhradníčka zo 4.miesta v Bratislave. Obaja reprezentovali našu školu v štafete 3x40 m za Bratislavu, kde Bratislavské družstvo chlapcov obsadilo 1. miesto a dievčatá Bratislavy 2. miesto a porazili tak družstvá z Košíc, Lučenca a Dubnice nad Váhom.Jarko aj Melánia súťažili ako jednotlivci v behu na 200 m, kde sa z 12-tich pretekárov umiestnil Jarko na 10. a Melánia na 8. mieste.

 • V rámci Bratislavy sa konala súťaž Mladých zdravotníkov. V ťažkej konkurencii sa naši žiaci z 8 ročníkov umiestnili na 1 mieste, žiaci zo 6. ročníkov obsadili 6. miesto. Blahoželáme všetkým žiakom, ktorí reprezentovali našu školu. Poďakovanie patrí aj pani učiteľke Anjelovej, ktorá ich pripravovala.

 • Dňa 12.6.2018 sa uskutočnila Minimaturita, na ktorú si žiaci 4.A pripravili zaujímavé a originálne prezentácie. Týmto by som sa chcela poďakovať všetkým žiakom a rodičom za pomoc a aktívnu prípravu. S porotou sme sa zhodli na najkrajších prezentáciách týchto žiakov: Simonka Dudášová, Klára Glembová, Tomáš Juráška, Dianka Kvasková, Dorotka Nestrojilová, Peter Salbot a Miško Nagy. Žiakom prajem veľa úspechov pri ďalších školských akciách. Tr. p. učiteľka

 • Vzhľadom na dlhodobé chýbanie p.Daubravovej bol zabezpečený workshop z matematiky v rozsahu troch vyučovacích hodín v piatok 8.6.2018 a Mgr. Baďo odborne zastupuje a vykonáva vysvetľovanie učebných látok a preverenie vedomostí preberaného učiva z matematiky /päťminutovky/

 • Záväznú prihlášku na augustovú letnú ŠKD nájdete v záložke ŠKD- tlačivá

 • JUNIOR osobnosť Petržalky

  Tešíme sa z úspechu našej žiačky VIII.A Alžbetky Ivaničovej, ktorá sa stala jednou z ocenených JUNIOR osobností Petržalky. Ocenenie si prevzala z rúk p.starostu Petržalky V.Bajana.

  Betka je úspešnou riešiteľkou biologickej a dejepisnej olympiády, víťazkou súťaže Magistra vitae, aktívne pracuje v kolégiu Zelenej školy. Výborné výsledky dosahuje aj v Rope skippingu, aj na medzinárodnej úrovni. Hrá na bicie, xylofóne a nádherne maľuje. Betka je výbornou žiačkou a spolužiačkou. K tomuto peknému a zaslúženému oceneniu gratulujeme.

 • Dnes sa naši dvaja žiaci Stelka Kristová a Filipko Pittner/ obaja sú žiakmi 3D triedy/ zúčastnili so svojimi výtvarnými prácami súťaže ,,Olympijský festival nádejí Petržalka". Stelka Kristová získala 2. miesto spomedzi žiakov petržalských škôl a ako škola sme obsadili 3. miesto medzi petržalskými školami. Tešíme sa.

 • Info pre rodičov

  Dňa 7.6. /štvrtok / v rámci Škd idú deti do Kaštieľa v Rusovciach na divadelné predstavenie „Gašparko.“ Odchádzajú objednaným autobusom spred školy o 11.20. Vrátia sa o 14.30 hodine.

  Deti . ktoré nepôjdu na predstavenie, budú v rámci ŠKD zaradené do iného oddelenia- info na vrátnici.

  Ostatné info poskytne ved. vychovávateľ.

 • Dňa 31.5.2018 naše dievčatá sa umiestnili v Studienke na Oblastných majstrovstvách na 3.mieste v súťaži MINIKOLVOLLEY a postúpili na M SR do Trenčína dňa 13.5.2018.Školu reprezentovali: Krausová Zuzana, Výpalová Vannesa, Magerková Sofia, Hrdličková Jana, Pittnerová Viktória

 • ŠvP Čremošné: II. turnus sa vráti v utorok 5.6. o 15.00 hodine. Deti, ktoré si rodičia nevyzdvihnú pri autobuse budú v popoludňajšej ŠKD – info na vrátnici.

  ŠVP Počúvadlo: II . turnus došiel v nedeľu 3.6. na Počúvadlo v poriadku.

 • Deti docestovali dnes 1.6.2018 v poriadku do zariadenia

 • Už druhýkrát, tentoraz na tému „Ekočistenie“ vzdelávali starší žiaci z VIII.A M.Homoľová, L.Šuplatová, A.Ivaničová a M.Chudík svojich mladších spolužiakov. Stali sa na chvíľu učiteľmi a hodiny odučili vo všetkých triedach tretieho ročníka. Žiaci sa dozvedeli o výhodách používania sódy bikarbóny, octu, citróna pri upratovaní, o nevýhodách kupovaných čistiacich prostriedkoch, o čistení si topánok na rohožkách a mnohé ďalšie užitočné veci, zahrali si rôzne ekohry a pozreli si náučné video. Deťom sa noví “učitelia“ páčili, veľa sa dozvedeli a starší žiaci boli spokojní s vykonanou prácou. Za prípravu a realizáciu vzdelávania im patrí naša vďaka.

 • Naše žiačky piateho ročníka S.Kalčíková, S.Fuggerová, E.Lysá, M.Erdogan a T.Adamko obsadili krásne 1.miesto v okresnom kole biologickej olympiády kat. F - „Rastliny a zvieratá našich lesov“. Náročnú prípravu zbierok bylín, drevín a živočíchov, pozorovania vtáčikov a rastu rastliniek, získavanie odliatkov a odtlačkov stôp, učenie sa navyše, dievčatá zúročili v súťaži.Za ich vedomosti, spoluprácu a reprezentáciu školy im srdečne ďakujeme.

 • Čremošné- ŠVP- dnes absolvovali prvú túru a sú v poriadku

 • Dnes sa na ZŠ Turniaska uskutočnilo prvé stretnutie záujemcov, z radov žiakov 2.-8. ročníka, o túto kráľovskú hru, pri ktorej si môžeme rozvíjať logické a strategické myslenie, ako aj správanie. Pre veľký záujem žiakov sa / spolu 74 detí/ sa teoretická vstupná prednáška s p. Jánošom uskutočnila vo vestibule školy. Po srtručnom dejepisnom exkurze a diskusii sa iba žiaci II. stupňa presunuli zo zborovne školy, kde sa stretli v prvých šachových partiách. Krátke 30 minutové hry mali dnes týchto víťazov: Lajoš Samo 8B, Javor patrik 5B, ŠtecDominik 5A, Heglas Timotej 8B.

 • ,,Revitalizácia športového ihriska ZŠ Turnianska" v grantovom programe Zamestnanecký program Dobré srdce 2018 bola schválená a Vami vybranej organizácii bude prispené sumou 425,00 €.Nadácia Tatra banky sa v tomto programe rozhodla podporiť 151 projektov celkovou sumou 80 000 €.Podporeným organizáciám v tomto čase pripravujeme darovacie zmluvy. Tie im budeme postupne posielať emailom, dary budú uhradené na bankové účty organizácií po podpise darovacích zmlúv.

  Zoznam všetkých podporených projektov zverejníme v najbližších dňoch na stránke www.nadaciatatrabanky.sk. Ďakujeme za Vašu ochotu a čas, ktorý ste venovali príprave žiadosti. Tešia nás Vaše aktivity a spolupráce s podporenými organizáciami.S pozdravom,Lenka ŠemrincováCentrum pre filantropiu, n.o.Partner Nadácie Tatra bankyBaštová 5, 811 03 Bratislava0918 669 214

 • Pozývame všetky deti na oslavu Medzinárodného dňa detí pod záštitou starostu Vladimíra Bajana.

  Kde: na Ovsištskom námestí v Petržalke.

  Kedy: sobota 2.6.2018

  Čas: od 12.00 do 18.00h

  Program: od 13.00h- 17.00h

  Atrakcie: Šašo Jašo, Maľovanie na tvár, Policajti s koňmi a psíkmi, Vypúšťanie balónov, požiarnici, vystúpenia detí a seniorov, Hokejbal s Romanom, Pankúchovský talent ocenenie a malé darčeky

 • 16.5.2018 sa 34 žiakov našej školy zúčastnilo krajského kola atletickej súťaže Čokoládová tretra. Dvaja z našich žiakov pretekali za klub Run for Fun. V konkurencii cca 420 súťažiacich, pretekajúcich v troch rôznych kategóriách, naši žiaci podali výborné výsledky. Najväčšiu radosť nám urobil Jarko Troščák z 2.D triedy, ktorí skončil zo 72 pretekárov na 1. mieste v kategórii 200 m a postupuje na celoslovenské kolo do Košíc, kde bude reprezentovať klub Run For Fun, ale i našu školu. Na ďalšie výsledky netrpezlivo čakáme. Viacerí budú mať určite dobré umiestnenie. Ďakujeme všetkým rodičom a starým rodičom, ktorí deti doprevádzali a hlasno povzbudzovali. Jana Pramuková a Andrej Gašparík

 • 10. mája sa uskutočnila "Malá olympiáda v anglickom jazyku pre 4. ročníky" na ZŠ Lachova. Po rozstrelke o 3. miesto sme získali 5. miesto z 12 petržalských škôl. Ďakujeme Dianke Kvaskovej a Zuzke Richtárikovej. Mgr. Kováčová

 • Aj tento rok sme sa naša škola zapojila do súťaže Slávik Slovenska. V okresnom kole na ZŠ Lachova nás reprezetovali Julia Elizabeth Takáč z 2.C v 1. kategórii a Simona Dudášová zo 4.A v 2. kategórii. Nepriniesli sme si síce medailu, ale my folkloristi to predsa nerobíme pre ocenenia, ale z lásky k ľudovému umeniu, spevu, tradíciám. Tešíme sa, že sa s publikom môžeme podeliť o to, čo nám robí radosť a že môžeme zdieľať s inými kamarátmi svoje nadšenie. A preto už dnes vyzývame ďalších nádejných spevákov - pridajte sa k nám, vidíme a počujeme sa o rok!

 • Dňa 11. 5. 2018 sa výber našich druhákov zúčastnil atletického štvorboja s názvom Športujeme s gepardom. Naši žiaci v kategórii chlapcov obsadili spomedzi jedenástich škôl 1.miesto - Jarko Troščák z 2.D a 2. miesto - Marko Čížek z 2.D. Mgr. Kamila Kabátová- triedna učiteľka

 • Mama je len jedna a treba si ju uctiť malým darčekom venovaním z lásky. Deti zo 6.oddelenia si nafarbili svoje dlane a odtlačili ich na predlohu s básničkou venovanej mamičkám. Vytvorili pekné malé umelecké dielo, ktorému sa potešili a verím, že sa mamičkám páčilo. Ďakujem deťom za ich kreativitu pri vytváraní a dotvorení darčeku. Mgr.Juraj Luttmerding. Foto vo fotogalérii

 • Po zapojení sa do súťaže Čítame s Osmijankom sme so žiakmi 2.D a 3.D triedy navštívili v Miestnej knižnici Petržalka na Prokofievovej ulici putovnú interaktívnu výstavu Osmijankova literárna záhrada.

  Deti úspešne prečítali Rozprávkovník Kristy Bendovej, poskladali Veršoplôtik zložený z básní Tomáša Janovica, Miroslava Válka, P. O. Hviezdoslava, prešli močiarom Porekadlovníkom, vylúštili šifru, zasiali semienka vlastného Knihokvetu, odhalili tajomstvo Fantazmagoriky knihoplodej a nakreslili si vlastnú stopu. Po práci v literárnej záhrade si ako správni záhradníci oddýchli v čarovnom Peliešku plnom skvelých knižiek.

 • V sobotu 12.5.2018 sme sa zúčastnili Petržalskej plaveckej štafety ... spolu sme zaplávali vyše 12 800 m. Mgr. Macáková, Mgr. Pramuková