• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
     • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Školský bazén
     • Plávanie je súčasťou našej výuky telesnej a športovej výchovy na našej škole.
      • Výlet

       Dňa 29.6. sa triedy 2.B a 2.E zúčastnili školského výletu na Ekofarme v Bojničkách. Deti si vyskúšali kŕmenie oviec, kôz a lám v kontaktnej ZOO. Mohli tiež strieľať z luku, šmýkali sa v nafukovacom člne po tubingovej dráhe, skákali na mega trampolínach a s pani sprievodkyňou si prešli všetky zvieratká na farme. Deti si z tohto dňa odniesli množstvo zážitkov a informácií a prežili pekný deň na farme.

      • Noc v škole

       Žiaci, rodičia a triedna učiteľka 7. B spoločne pripravili a zažili skvelú
       akciu – Noc v škole: Sherlock Holmes hľadá strateného priateľa.
       Program odštartoval športovými aktivitami na školskom ihrisku. Žiaci
       súťažili v tímoch. Predviedli nielen svoju fyzickú zdatnosť, ale aj spoluprácu
       a férový prístup. Odmenou bolo chutné občerstvenie a výborná atmosféra.
       Po športovom programe sa všetci presunuli do budovy školy. Pre žiakov
       boli pripravené zaujímavé stanovištia, na ktorých odhaľovali záhadu strateného
       priateľa. Rozvíjali medzipredmetové vzťahy – pomocou slepej mapy hádali
       pôvod autora, prekladali informácie z angličtiny, pracovali s textom, čítali
       s porozumením a mnoho iného. Zážitkom bolo už len samotné prenocovanie
       v nezvyčajne prázdnej škole ponorenej do tmy.
       Tento spoločne strávený čas bude určite ešte dlho rezonovať v mysliach a
       v srdciach tých, ktorí sa Noci v škole zúčastnili.

     • Carpe diem alebo užívaj dňa
      • Carpe diem alebo užívaj dňa

       Žiaci 7.A a 8. A zažili krásny slnečný deň na školskom výlete v Parkur klube vo Vysokej pri Morave. Deň
       plný športu, prvé pokusy jazdy na koni a príjemné občerstvenie si žiaci užili naplno. Začali sme
       odbornou prednáškou priamo v stajniach a v areáli, niektorí prejavili väčší záujem o starostlivosť
       o koníky, skúsili si čistenie a ošetrenie kopýt. Klub ponúkol možnosť aj prázdninových aktivít.

      • Zažili sme na školských výletoch

       1. dobrodružstvo:
       6.C trieda navštívila zábavné centrum ESCAPE ROOM a zažila nezabudnuteľný
       zážitok počas prelúskavania hádaniek a hľadania úniku z miestností. Hra bola pre
       deti výbornou aktivitou, pri ktorej si potrápili mozgové závity a užili si zábavu
       v únikových tematických okruhoch: Tajomstvo Nikola Teslu, Tajomné laboratórium,
       Strašidelné príbehy socializmu, Prekliatie Mayov.
       Odporúčame všetkým milovníkom dobrodružstva!

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

    • Darujte 2% našej škole

    •    Milí rodičia, priatelia ZŠ Turnianska,

     s príchodom termínu podávania daňových priznaní si Vás, rodičov dovoľujeme osloviť so žiadosťou o poukázanie 2% zo zaplatenej dane za rok 2021 pre našu školu. Občianske združenie Lipka, sa snaží využívať získané finančné prostriedky predovšetkým v prospech vzdelávania našich detí.

     Tento rok je nutné použiť naše NOVÉ PREDPÍSANÉ TLAČIVO na poukázanie 2% z daní, pretože daňové úrady nebudú akceptovať žiadne iné tlačivá.

     Dôležité termíny:
     · do 15. február 2022 - Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane
     · do 31. marca 2022 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania. Musí byť daň zaplatená
     · do 30. apríla 2022 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

     Všetkým Vám ďakujeme!

     tlacivo 2%.pdf

      

      

    • Benefity našej školy

    • Medzi benefity našej školy patrí  ​už od 1. ročníka až po 9. ročník

     • rozšírené vyučovanie anglického jazyka 
     • rozšírené vyučovanie telesnej výchovy o vyučovanie plávania v našom bazéne 
     • pestrá ponuka rozmanitej krúžkovej činnosti v popoludňajšom čase (vzdelávacie, umelecké, športové)
     • výchova vzťahov k prostrediu: eko-programy
     • sme bezpečná škola: kamerový systém, dochádzkový systém
     • špeciálny pedagóg, psychológ a výchovný poradca
     • detský kútik a herne pre deti v školskom klube
     • možnosť poskytovania desiaty v jedálni, program zdravé ovocie a mliečny program pre deti
     • školská knižnica a pripravujeme školskú zubnú ambulanciu
    • KNIŽNICA

    • Navštívte Miestnu knižnicu v budove našej školy. Pani knihovníčky sa tešia na všetky deti, ktoré určite ocenia nielen veľký výber kníh a časopisov, ale aj tiché a krásne priestory, ktoré knižnica na ZŠ Turnianska ponúka malým čitateľom. 

  • Kontakty

   • Základná škola Turnianska 10, 851 07 Bratislava
   • riaditel@zstuba.edu.sk
   • Mob.:+421 947 487 973
   • https://zstuba.edupage.org/ 851 07 Bratislava Slovakia
   • 31771424
   • 2020994393
   • E0006623151
   • Mgr. Zlata Halahijová Email: riaditel@zstuba.edu.sk Mob.: +421 903 442 829, +421 947 487 981
   • Ing. Helena Fábryová Email: helenafabryova@zstuba.sk fabryova.zstur@gmail.com Mob.: +421 947 487 982
   • Ing. Helena Fábryová Email: helenafabryova@zstuba.sk fabryova.zstur@gmail.com Mob.: +421 947 487 982
   • Mgr. Žaneta Mordelová Email: zanetamordelova@zstuba.sk mordelova@gmail.com Mob.: +421 947 487 990
   • Mgr. Monika Torišková Email: monikatoriskova@zstuba.sk toriskovamonika@gmail.com Mob.: +421 947 487 991
   • Mgr. Andrea Hetešová, PhD. Email: andreahetesova@zstuba.sk andreahetesova3@gmail.com Mob.: +421 947 487 976
   • Mgr. Katarína Naďová Email: katarinanadova@zstuba.sk Mob.: +421 947 487 974
   • Mgr. Andrea Varechová Email: andreavarechova@zstuba.sk Mob.: +421 947 487 972
   • Mgr. Juraj Lüttmerding Email: jurajluttmerding@zstuba.sk
   • Mgr. Štefan Lisický Email: stefanlisicky@zstuba.sk Mob.: +421 947 487 989
   • Mgr. Mária Mesárošová, OZ LIPKA ozlipka@gmail.com Mob.: +421 905 587 214
   • František Chmela Email: frantisek.chmela@gmail.com
   • Ing. Jarmila Szabová Email: jarmilaszabova@zstuba.sk Ing. Barbora Joríková Email: barborajorikova@zstuba.sk
   • SK56 5600 0000 0094 0092 8001
   • Ing. Miroslava Lamiová Email: mzdarka@zstuba.sk
   • Daniela Vrábliková Email: turnianskasj10@gmail.com Mob.: +421 947 487 984
   • Mob.:+421 947 487 986
   • Anton Berger Mob.:+421 947 487 973
   • Renáta Benkovičová Email: renatabenkovicova@zstuba.sk Mob.: +421 947 487 973
   • Hasičská služba 150, 112 Záchranná služba 155, 112 Polícia 158, 112 Mestská polícia 159
  • Prihlásenie